До питання про соціальну опору Народно- ліберальної партії Болгарії (1887–1894 рр.)

  • Д. В. Миколенко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Стаття присвячена
аналізу соціального складу фракцій Народно-ліберальної партії у V,
VІ і VІІ Звичайних народних зборах Болгарії, за допомогою якого
визначаються деякі особливості соціальної опори зазначеної
політичної сили у суспільстві. Автор приходить до висновку, що
НЛП, як і тогочасний політичний режим, у першу чергу знаходила
собі підтримку в особі жителів міст і містечок. Більшість серед них
складали чиновники і службовці, а також торговці й інтелігенція.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Д. В. Миколенко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Історичний факультет, доцент кафедри нової та новітньої історії

Посилання

1. История на България / Ред.: Д. Косев, Х. Христов, Н. Тодоров. –
Т. 7. – София, 1991.
2. Йоцов Я. Буржуазная демократия в Болгарии 1879–1923 гг. /
Я. Йоцов // Etudes historiques. – София, 1970. – T. 5.
3. Лямцева Л. Болгарские буржуазные партии в конце ХІХ – начале
ХХ в. / Л. Лямцева // Социально-политические проблемы в истории
зарубежных стран. – Сыктывкар, 1994.
4. Маковецкая Т. Буржуазный парламентаризм в Болгарии:
становление и развитие (от освобождения страны от османского ига
до ее вступления в первую мировую войну) / Т. Маковецкая //
История и культура Болгарии. – М., 1981.
5. Малинов А. Под знака на острастени и опасни политически борби /
А. Малинов. – София, 1991.
6. Николова В. Към типологията на политическите партии в България в
края на ХIX и началото на XX век / В. Николова // Втори международен
конгрес по българистика. София, 25 май – 3 юни 1986 г. – Доклади. –
Т. 8: България след Освобождението (1878). – София, 1988.
7. Николова В. Между консерватизма и либерализма. Народната
партия. 1894–1920 г. / В. Николова. – Велико Търново, 2004.
8. Николова В. Политическите партии в България (1885–1918): Общи
черти и специфика / В. Николова // Проблеми на новата и най-
новата политическа история на България. – София, 1991.
9. Палангурски М. Избирателната система в България (1879–1911 г.) /
М. Палангурски. – Велико Търново, 2007.
10. Палангурски М. Избори по стамболовистки (1887–1894 г.) /
М. Палангурски. – Велико Търново, 2008.
11. Парушева Д. Политическа култура и култура в политиката:
Балканите в края на ХІХ и начало на ХХ век / Д. Парушева //
Историческо бъдеще. – 1998. – № 1.
12. Петров Т. Партиите при управлението на Стамболов / Т. Петров
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.point-ofview.
org/?p=90. Доступ – 01. 09. 2011 р.
13. Програми, програмни документи и устави на буржоазните партии в
България 1879–1918 / Съст.: В. Николова, Д. Саздов. – София, 1992.
14. Саздов Д. Българските буржоазните партии, кризата в
монархическата институция и възтановяването на руско-
българските отношения (1887–1896) / Д. Саздов // Модерния
историк: Въображения, информираност, поколения. – София, 1999.
15. Саздов Д. Многопартийната политическа система и
монархическият институт в България (1879–1918) / Д. Саздов. –
София, 1993.
16. Танкова В. Проблеми на организационното устройство и развитие на
Народнолибералната партия (1886–1894) / В. Танкова // Векове. –
1988. – № 5.
17. Танкова В. Първият конгрес на Народно-либералната
(стамболовистката) партия? / В. Танкова // Исторически преглед. –
1991. – № 5.
18. Nikolova V. The problem of power in the theory and practice of the
bourgeois parties in Bulgaria from the end of 19th century to the year
1912 // Etudes historiques. – Vol. 14. – Sofia, 1990.
19. Perry D. Stefan Stambolov and the Emerg
Опубліковано
2014-09-28
Як цитувати
Миколенко, Д. (2014). До питання про соціальну опору Народно- ліберальної партії Болгарії (1887–1894 рр.). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (1005). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/33