Women’s Religious Schools in the Ukrainian Lands (1854–1918) in Modern Historiography

Keywords: diocesan women’s schools, schools of the Department of Religious Affairs, Ukrainian dioceses, women’s education, modern historiography

Abstract

The historiography of women’s religious schools began to emerge simultaneously with the creation and functioning of these educational institutions in the second half of the 19th and early 20th centuries. Individual works from this period contain ample and interesting factual material, including statistical data on the numbers of students and teachers. In the Soviet period, the study of this subject ceased, because women’s religious education was not among historians’ research interests at this time. The current period in the historiography of the problem began with the first years of Ukrainian independence. During the past three decades, a number of works of various formats on the history of education have been produced, but neither diocesan women’s schools nor women’s schools of the Department of Religious Affairs receive much attention in these studies. Usually, authors either limit themselves to listing the basic facts from the history of these institutions or do not mention them at all. The development of gender studies and the appearance of works on women’s history also have failed to significantly affect the historiography of women’s religious schools, as researchers continued to use approaches traditional for history of education, such as the study of the educational process or characterization of an institution’s student body and faculty. Since the 2000s, works begin to appear that focus specifically on the system of women’s religious education in the Ukrainian lands. A significant achievement of these works has been the accumulation of various statistical materials important for the comparative analysis of women’s religious schools. However, they also for the most part reproduce methods and approaches characteristic of 19th-century historiography, enumerating the basic facts from the history of these schools without proper analysis. Further, we may sometimes come across characterizations of women’s religious schools that are not grounded in careful analysis or backed by appropriate sources. Still, in recent years there have been positive changes in the study of the diocesan schools and schools of the Department of Religious Affairs, such as attention to new themes and the use of interdisciplinary approaches. Overall, the subject remains promising for further research.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andreeva, E. A. Eparkhialnye zhenskie uchilishcha v Rossii. Pedagogika [Pedagogy], no. 3, 1999, s. 85-91. (In Russian)

Dobrovol's'ka, V.A. Stanovlennia ta rozvytok systemy zhinochoi osvity Pivdnia Ukrainy na pochatku ХХ stolittia. V: Pivdennyj arkhiv. Zb. nauk. prats'. Istorychni nauky, vyp. VIII, 2002, s.108-115. (In Ukrainian)

Dobrovol's'ka, V. A. Navchannia v ieparkhial'nykh zhinochykh uchylyschakh Pivdnia Ukrainy u druhij polovyni ХІХ – na pochatku ХХ stolittia. Naukovi zapysky Ternopil's'koho natsional'noho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka [Scientific notes of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University], vyp. 3, 2008, s. 54-59. (In Ukrainian)

Filonenko, O. Stanovlennia ta rozvytok zhinochoi osvity v tsentral'nomu rehioni Ukrainy u druhij polovyni ХІХ – na pochatku ХХ stolitti. Naukovi zapysky Kirovohrads'koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka. Seriia: Pedahohichni nauky [Scientific Notes of Volodymyr Vinnichenko Kirovohrad State Pedagogical University. Series: Pedagogical sciences], vyp. 99, 2011, s. 239-246. (In Ukrainian)

Hroznyj, D. A. Zhinoche ieparkhial'ne uchylysche v Odesi (seredyna KhIKh – pochatok KhKh st.). Intelihentsiia i vlada [Intelligentsia and power], no. 5, 2005, s. 33-42. (In Ukrainian)

Kalinichenko, T. M. Tendentsii rozvytku vyschoi osvity v Ukraini (1901–1933 rr.). Kharkiv, 2019. (In Ukrainian)

Khoroshev, O. M. Formuvannia systemy osvity Kharkova ХІХ — poch. ХХ st. 2016, http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/990/1/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%2-0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0.pdf. Data perehliadu: 25 chervnia 2022. (In Ukrainian)

Kolesnikova, V. L. Zhenshchina dukhovnogo sosloviia v sisteme narodnogo obrazovaniia Rossii ХІХ — nachala ХХ vv. Nauchnye vedomosti BelGU [Scientific statements of BelSU], no. 1, 2007, s. 67-71. (In Russian)

Konstantinov, N. A. Istoriya pedagogiki: uchebnik dlya studentov ped. institutov. Mосква, 1974. (In Russian)

Korniienko, K. Orhanizatsiia navchal'noho protsesu v ieparkhial'nykh zhinochykh uchylyschakh (na materialakh livoberezhnoi Ukrainy). Visnyk Chernihivs'koho natsional'noho pedahohichnoho universytetu: zbirnyk. Seriia: Istorychni nauky [Bulletin of the Chernihiv National Pedagogical University: collection. Series: Historical sciences], no. 9, 2012, s. 165-168. (In Ukrainian)

Korolevs'ka, Yu.Yu. Systema zhinochoi osvity v Pivdennij Ukraini (druha polovyna ХІХ — pochatok ХХ st.). Naukovi pratsi istorychnoho fakul'tetu Zaporiz'koho natsional'noho universytetu [Scientific works of the Faculty of History of Zaporizhzhya National University], vyp. ХХХІ, 2011, s. 98-102. (In Ukrainian)

Kozlov, K. V. Sozdanie eparkhialnykh zhenskikh uchilishch v Rossii vo vtoroi polovine ХІХ veka, http://do2.gendocs.ru/docs/index 405591.html. Data perehliadu: 25 chervnia 2022. (In Russian)

Krasnov, M. Eparxial'nye zhenskie uchilishha. Obrazovanie, no. 12, 1892, s. 221-227. (In Russian)

Kucherova, S. Y. Khar'kovskoe uchylysche devyts dukhovnoho zvanyia v 50-e – 60-e hh. XIX v. Vera y razum [Faith and Reason], no. 1, 2000, s. 203-206. (In Russian)

Kuznetcov, A. Eparkhialnye zhenskie uchilishcha (po povodu ispolnivshegosia sorokaletiia ustava etikh uchilishch). Tcerkovnye vedomosti, 1909. № 3. s. 120-124; № 4. s. 178-183; № 5. s. 229-234; № 6. s. 283-286; № 7. s. 340-344; № 8. s. 379-382; № 10. s. 460-463; № 11. s. 514-518. (In Russian)

Kyiashko, K. Reorhanizatsiia ieparkhial'nykh zhinochykh uchylysch zghidno zi Statutom 1868 roku. Siverians'kyj litopys [Severyan Chronicle], no. 3, 2013, s. 86-90. (In Ukrainian)

Likhacheva, E. Materialy po istorii zhenskogo obrazovaniia v Rossii (1856–1880). SanktPeterburg, 1901. (In Russian)

Lopatin, Yu. A., Myronchuk, V. D. Do istorii osvity v Katerynoslavi (kinets' XVIII–ХІХ st.). V: Istoriia ta kul'tura Podniprov'ia: zb. nauk. pr. Dnipropetrovs'k, 1998, s. 66-71. (In Ukrainian)

Lotots'kyj, V. Dukhovna osvita dlia zhinok na Volyni. Dukhovna osvita na Volyni v ХІ — ХХ stolittiakh. Zbirnyk materialiv bohoslovs'koi naukovo-praktychnoi konferentsii z nahody 20-littia vidnovlennia Volyns'koi Dukhovnoi seminarii v m. Luts'ku, http://vpba.org/nauka/ naukovi-vidannja/37-duhovna-osvita-na-volini-v-hi-hh-stolittjah.html. Data perehliadu: 13 travnia 2022. (In Ukrainian)

Lytvynenko, O. M. Navchal'ni zaklady ieparkhial'noho vidomstva dlia divchat u Khersons'kij hubernij kintsia ХІХ — na pochatku ХХ stolittia, http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ pspo/2012_36_1/litvinenko.pdf. Data perehliadu: 21 lypnia 2022. (In Ukrainian)

Malinovskij, N. P. Ocherki po istorii zhenskogo srednego obrazovaniya v Rossii. Russkaya shkola, no. 12, 1914, s. 30-47. (In Russian)

Marchuk, O. O. Trudove vykhovannia divchatok u zhinochykh ieparkhial'nykh ta dukhovnykh uchylyschakh Rosijs'koi derzhavy na pochatku ХХ st. Problemy sovremennoho pedahohycheskoho obrazovanyia [Problems of modern teacher education], no. 44 (2), 2014, s. 203-208. (In Ukrainian)

Martynova, I. S. Rozvytok seredn'oi osvity na Kharkivschyni u druhij polovyni ХІХ – na pochatku ХХ stolittia: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ist. nauk. Kharkiv, 2005. (In Ukrainian)

Mel'nyk, O. V. Modernizatsiia zhinochoi osvity v Odesi (1879–1919). Intelihentsiia i vlada [Intelligentsia and power], vyp. 20, 2010, s. 55-68. (In Ukrainian)

Mel'nyk, O. V. Rozvytok seredn'oi zhinochoi osvity v ХІХ — na pochatku ХХ st. v Odesi. Intelihentsiia i vlada [Intelligentsia and power], no. 21, 2011, s. 46-55. (In Ukrainian)

Moisieienko, L. M. Yeparkhial'ne uchylysche mista Mariupolia. V: Novi storinky istorii Donbasu: Zb. statej. Donets'k, 2003, s. 223-229. (In Ukrainian)

Moskalenko, A. M. Istoriia vitchyznianoi pedahohiky: navch. posib. Kyiv, 2015. (In Ukrainian)

Nikitina, N. I. Zhenskoe eparkhialnoe uchilishche: ot religioznogo vospitaniia k pedagogicheskomu obrazovaniiu. Vestnik Novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Novgorod State University], no. 64, 2011, s. 48-51. (In Russian)

Nyzhnikova, S. Yeparkhial'ni zhinochi uchylyscha v Ukraini (druha polovyna ХІХ – pochatok ХХ st.). Kharkiv, 2018. (In Ukrainian)

Очерки истории школы и педагогической мысли СССР (вторая половина ХІХ века). Отв. ред. А. И. Пискунов. Москва, 1978. (In Russian)

Pastushok, A., Martseniuk T. Henderni studii v Ukraini: dovhyj shliakh vid 90-kh do s'ohodni, https://feminisms.co/zine/gender-studies-in-ukraine. Data perehliadu: 10 chervnia 2022. (In Ukrainian)

Popova, O. D. «Kommunalnaia kvartira» eparkhialok (povsednevnaia zhizn vospitannitc zakrytykh uchebnykh zavedenii v ramkakh zhilishchnogo prostranstva). Vestnik Viatskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta [Bulletin of the Vyatka State University for the Humanities], no. 4, 2013, s. 28-34. (In Russian)

Popova, O. D. V stenakh konvikta… (Ocherki povsednevnoi zhizni zhenskikh eparkhialnykh uchilishch). Riazan, 2006. (In Russian)

Prokopenko, S. Rozvytok zhinochoi seredn'oi osvity v Ukraini na pochatku ХХ st. V: Aktual'ni problemy sotsial'no-humanitarnykh nauk: materialy IV Vseukr. nauk. konf. Dnipropetrovs'k, 2014, s. 161-164. (In Ukrainian)

Prokopenko, S. L. Serednia osvita na Katerynoslavschyni druhoi polovyny ХІХ — pochatku ХХ st.: dys. kand. ist. nauk. Dnipro, 2019. (In Ukrainian)

Ryzhkova, M. S. Rozvytok osvity zhinok u Kharkivs'kij hubernii (druha polovyna ХІХ —pochatok ХХ stolittia). Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata pedahohichnykh nauk. Slov'ians'k, 2011. (In Ukrainian)

Semenov, D. D. Eparxial'nye zhenskie uchilishha za pervoe 50-letie ix sushhestvovaniya. Russkaya shkola, no. 9, 10, 1893, s. 26-37. (In Russian)

Sesak, I. V. Tul'chyns'ke ieparkhial'ne uchylysche: storinky istorii (1867–1917 rr.). Osvita, nauka i kul'tura na Podilli. Zbirnyk naukovykh prats'. [Education, science and culture in Podillya. Collection of scientific works], t. 8, 2006, s. 324-337. (In Ukrainian)

Sesak, I. V. Zhinochi dukhovni uchylyscha pravoslavnoho vidomstva na Podilli u druhij polovyni ХІХ – na pochatku ХХ st. V: Osvita, nauka i kul'tura na Podilli. Zbirnyk naukovykh prats'. Kam'ianets' Podil's'kyj, 2007, s. 249-254. (In Ukrainian)

Shevchuk, H. Do istorii osvity v Naddniprians'kij Ukraini u ХІХ — na pochatku ХХ stolittia.

Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriia pedahohichni nauky [Bulletin of Lviv University. Pedagogical science series], vyp. 27, 2011, s. 228-237. (In Ukrainian)

Shushara, T. V. Rozvytok zhinochoi osvity v Tavrijs'kij hubernii (ХІХ — pochatok ХХ stolittia). Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata pedahohichnykh nauk. Kyiv, 2006. (In Ukrainian)

Siedova, T. M. Dukhovna osvita divchat u Krymu v kintsi ХІХ — na pochatku ХХ st. Naukovi zapysky. Seriia «Psykholohiia i pedahohika» [Scientific notes. Series «Psychology and pedagogy»], vyp. 21, 2012, s. 70-75. (In Ukrainian)

Siropolko, S. Istoriia osvity v Ukraini. Kyiv, 2001. (In Ukrainian)

Stepanenko, H. V. Zhinochi dukhovni shkoly v Ukraini u ХІХ — na pochatku ХХ st.: shliakh vid elementarnoi do fakhovoi pedahohichnoi osvity. Problemy istorii Ukrainy ХІХ–ХХ st. [Problems of the history of Ukraine in the XIX — early XX centuries], vyp. 13, 2007, s. 184-196. (In Ukrainian)

Sukhenko, T. V. Zhinocha serednia osvita v Ukraini (ХІХ — pochatok ХХ st.). Ukrains'kyj istorychnyj zhurnal [Ukrainian Historical Journal], no. 5, 1998, s. 63-74. (In Ukrainian)

Sviatnenko, A. V. Stanovlennia ta rozvytok zhinochykh dukhovnykh uchylysch na Pravoberezhnij Ukraini: druha polovyna ХІХ — pochatok ХХ st. Visnyk Natsional'noi akademii kerivnykh kadriv kul'tury i mystetstv [Bulletin of the National Academy of Managers of Culture and Arts], no. 3, 2013, s. 170-176. (In Ukrainian)

Tverdokhlib, T. S. Orhanizatsiia pedahohichnoi praktyky v Kharkivs'komu ieparkhial'nomu zhinochomu uchylyschi (druha polovyna ХІХ — pochatok ХХ stolit'). Narodna osvita [Public education], vyp. 2, 2017, s. 66-71. (In Ukrainian)

Velyka Volyn': istoriia osvity i kul'tury: monohrafiia. Za red. M. V. Levkivs'koho. Zhytomyr, 2011. (In Ukrainian)

Yakovenko, H. H. Stanovysche ta pedahohichna pidhotovka domashnikh uchytel'ok v Odes'komu ieparkhial'nomu zhinochomu uchylyschi. Hurzhiivs'ki istorychni chytannia [Gurzhiev's historical readings], vyp. 10, 2015, s. 78-80. (In Ukrainian)

Yakovenko, H. H. Domashni uchytel'ky dukhovnoho stanu. Zbirnyk naukovykh prats' «Istoriia ta heohrafiia» Khark. nats. ped. un-tu imeni H. S. Skovorody [Collection of scientific works «History and Geography» Khark. national ped. H. S. Skovoroda University], no. 57, 2020, s. 55-62. (In Ukrainian)

Yershova, L. Dukhovna zhinocha osvita na Volyni (ser. XIX – poch. XX st.). Shliakh osvity [The way of education], no. 4, 2000, s. 41-45. (In Ukrainian)

Published
2023-07-03
How to Cite
Nyzhnikova, S. (2023). Women’s Religious Schools in the Ukrainian Lands (1854–1918) in Modern Historiography. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: History, (63), 97-116. https://doi.org/10.26565/2220-7929-2023-63-05