Ментальний образ міста у світогляді активістів єврейських програм Дніпра

  • Микола Юрійович Буланий Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара https://orcid.org/0000-0002-9989-140X
Ключові слова: Дніпро, ментальні карти, образ міста, єврейська громада, активісти

Анотація

У статті аналізується ментальний образ міста крізь призму ставлення до нього окремої етнічної групи, що своєю чергою дозволило визначити основні риси формування суспільної пам’яті про місто в цілому. Дослідження відбувалося в межах наукового проєкту «CityFace: Практики саморепрезентації багатонаціональних міст в індустріальну і постіндустріальну добу», в якому взяли участь 5 міст України. В ході дослідження були використані методи компаративного та герменевтичного аналізу, методи кліометрики, соціальної психології, прагматичної та когнітивної соціології. Окрім того, задля створення цілісного образу міста Дніпра були залучені концепції символічної антропології Ж. Відаля, ментального образу міст К. Лінча, місць пам’яті П. Нора та ін. При цьому увага була зосереджена на змісті текстів анкетних даних та усних співбесід із респондентами. У ході співбесід були залучені методи ментальних карт та соціального картографування, що дозволило більш наочно інтерпретувати геокультурний простір міста в уявленні респондентів завдяки малюнкам та нанесенням об’єктів на мапи. Саме таке поєднання методів дозволило під час збирання інформації вибудувати певну ієрархію основних рис міста. Дослідження велося в кілька етапів з червня по серпень 2019 року. На етапах анкетування та співбесід взяли участь 32 респонденти віком від 20 до 60 років, які виконували різні форми завдань. Аналіз виявлених результатів на завершальному етапі дослідження дозволив переглянути уявлення про Дніпро, яке існує в сучасній літературі, а також встановити особливості зміни пріоритетів у визначенні найбільш важливих місць Дніпра при зміні поколінь, що проживають у місті. Долучення в ролі респондентів активістів єврейських програм дозволило вибудувати уявлення про ставлення до міста представників однієї з його громад, визначити особливі та загальні риси їх сприйняття міста. Подібне дослідження дозволило на прикладі Дніпра простежити певні тенденції щодо зміни сприйняття міста та міського простору, а також виявити певні перспективи подальшого розвитку сучасного українського міста-мегаполіса.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Болтански, Л., Тевено, Л. Критика и обоснование справедливости: очерки социологии градов. Москва, 2013.

Чернова, Л., Шелест, Ю. и Иванникова, О. Образ города глазами жителей. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, № 3, 2014, с. 64-70. Available at: [Accessed: 28 August 2019].

Глазков, К. Ментальные карты: способы анализа, погрешность и пространственная метрика. Социология власти, № 3, 2013, с. 39-56. Available at: [Accessed: 28 August 2019].

Глазков, К. Ментальные карты: ограничение метода и образ «чужого» в малом городе. Laboratorium: Russian Review of Social Research, vol. 7, issue 3, 2015, pp. 106-17.

Голд, Дж. Психология и география. Основы поведенческой географии. Москва, 1990.

Линч, К. Образ города. Москва, 1982.

Милграм, С. Эксперимент в социальной психологии. Санкт-Петербург, 2000.

Mumford, L. The Culture of the Cities. Westport, 1981.

Наумова, Е. Социология «градов» Л. Болтански и Л. Тевено и «режимы вовлеченности» в капитализм. Социологическое обозрение, т. 13, № 3, 2014, c. 246-51.

Орлова, В., Иванова, Е. Ментальные образы города Томска (на примере студентов университета). Вестник Санкт-Петербургского государственного университета, сер. 12, вып. 1, 2014, c. 99-108.

Пирогов, С., Петухов, А. Феноменолого-когнитивная концепция города и её теоретические экстраполяции. Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке, т. 6, № 3А, 2017, c. 120-130. Available at: [Accessed: 28 August 2019].

Soini, K. Exploring Human Dimensions of Multifunctional Landscapes through Mapping and Map-making. Landscape and Urban Planning, no. 57, 2001, pp. 225-39.

Верлен, Б. Общество, действие и пространство. Альтернативная социальная география. Социологическое обозрение, т. 1, № 2, 2001, c. 26-48.

Vidal, J. Sacré, Symbole, Créativité. Louvain-la-Neuve, 1990.

Веселкова, Н. Ментальные карты города: вопросы методологии и практика использования. Социология: методология, методы, математическое моделирование (4М), № 31, 2010, c. 5-29. Available at: [Accessed: 28 August 2019].

Вильковский, М. Социология архитектуры. Москва, 2010.

Волков, В., Хархордин, О. Теория практик. Санкт-Петербург, 2008.

Wolff, L. A New Mental Map of the World. The New York Times, June 28, 2001, p. 29.
Опубліковано
2020-10-04
Як цитувати
Буланий, М. (2020). Ментальний образ міста у світогляді активістів єврейських програм Дніпра. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (57), 120–134. https://doi.org/10.26565/2220-7929-2020-57-07