«Міланський папірус» Посідіппа як джерело з історії набатеев

  • А. С. Походнякова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-0674-2983
Ключові слова: набатеї, араби, Міланський папірус, Посідіпп, історичне джерело, Близький Схід

Анотація

Автор розглядає зміст «Міланського папірусу» з епіграмами Посідіппа з Пелли, перша редакція якого була опублікована в 2003 р., для реконструкції історії набатейских арабів. Згадка у праці набатейского царя є найпершим у відомих наративних джерелах, що дозволяє переглянути деякі традиційні точки зору на життя набатеев в ранній елліністичний період до їх переходу до осілості. Слід зазначити, що звертаючись до раннього періоду історії набатеев, дослідники неминуче стикаються з проблемою, яка пов’язана з нестачею наративних джерел. Дані, які маються на сьогоднішній день, не дозволяють повністю відновити хід історичних подій, особливо в той період, коли набатейські племена вели кочовий спосіб життя. Певною мірою, фрагментарність відомостей письмових джерел компенсують дані археології, епіграфіки і нумізматики, проте ранній елліністичний період історії набатеев, на жаль, як і раніше висвітлений джерелами недостатньо. Тим часом, саме в ту добу у набатеев відбувався поступовий перехід від кочового способу життя до осілого, а також проходили ті найважливіші історичні процеси, які визначили шлях їх подальшого існування в умовах державності. Проте, коло джерел поступово розширюється, що дозволяє дослідникам ставити перед собою нові задачі та шукати шляхи їх вирішення. Так, в результаті дослідження автор приходить до висновку, що на підставі даних «Міланського папірусу» можна стверджувати, що царська династія набатеїв має більш глибоке коріння, ніж це було прийнято вважати, і з середини III ст. до н. е. на чолі стояв цар, під командуванням якого знаходився кавалерійський корпус. Цей висновок змінює загальноприйняте уявлення про соціально-політичний розвиток набатейского суспільства на ранніх етапах його історії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bowersock G. W. 1994: Roman Arabia. Cambridge.

Cantineau J. 1932: Le Nabatéen II: Choix de texts. Lexique. Paris.

Clermont-Ganneau C. 1906: La chiliarchie d’Héphaestion et les Nabatéens. Recueil d’Archéologie Orientale VII, 247–254.

Euting J. Nabatäische Inschriften aus Arabien / J. Euting. – Berlin, 1885. – 97 S.

Graf D. F. 1994: The Nabataean Army and the Cohortes Ulpiae Petraeorum. The Roman and Byzantine Army in the East (ed. E. Dabrowa), 265–311.

Graf D. F. 2006a: The Nabateans in the Early Hellenistic Period. Topoi 14/1, 47–68.

Gutzwiller K. 1995: Cleopatra’s Ring. Greek, Roman and Byzantine Studies 36, 383–398.

Hackl U., Jenni H., Schneider Ch. 2003: Quellen zur Geschichte der Nabatäer: Textsammlung mit Übersetzung und Kommentar. Freiburg.

Healey J. F. 1993: The Nabataean Tomb Inscriptions of Mada’in Salih. Oxford.

Acosta-Hughes A., Kosmetatou E., Baumbach (ed.) M. 2004: Labored in Papyrus Leaves: Perspective on an Epigram Collection Attribute to Posidippus. Cambridge.

Milik J. T. 2002: Inscription nabatéenne archaïque. Hauran II: Les anstallations de Sī’8, I.

Plantzos D. 1996: Hellenistic Cameos: Problems of Classification and Chronology. Bulletin of the Institute of Classical Studies 41, 115–131.

Plantzos D. 1999: Hellenistic Engraved Gems. Oxford.

Posidippus of Pella. Text of the Posidippus Epigrams. New Poems Attributed to Posidippus: An Electronic Text-in progress / Revised and periodically updated by B. Acosta-Hughes, E. Kosmetatou, M. Cuypers, F. Angiò Available at: <http://chs.harvard.edu/CHS/article/display/1343> [Accessed: 23 November 2018].

Retsö J. 2003: The Arabs in Antiquity: Their history from the Assyrians to the Umayyads. London–New-York.

Sartre M. 2001: D’Alexandre à Zénobie: Histoire du Levant antique. Paris.

Sens A. 2003: Review of Bastianini, Gallazzi, Austin 2001. Classical Journal 99, 98–103.

Starcky J. 1971: Une inscription nabatéenne de l’an 18 d’Aretas IV. Hommages à André Dupont-Sommer, 151–152.

Wenning R. 2007: The Nabataeans in History The World of the Nabataeans: the International Conference ‘The World of the Herods and the Nabataeans’ (17–19 April 2001), 25–44.

Wenning R. 2013a: North Arabian deities and the deities of Petra: an approach to the origins of the Nabataeans? Men of the Rocks: The Formation of Nabataean Petra. Conference, 2–4 December 2011, 335–342.

Wenning R. 2013b: Towards “Early Petra”: an overview of the early history of the Nabataeans in its context. Men of the Rocks: The Formation of Nabataean Petra. Conference, 2–4 December 2011, 5–7.

Опубліковано
2020-01-28
Як цитувати
Походнякова, А. (2020). «Міланський папірус» Посідіппа як джерело з історії набатеев. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (56), 11-18. https://doi.org/10.26565/2220-7929-2019-56-01
Розділ
Історія / Історіографія / Джерелознавство / Археологія