Матеріали доби бронзи та раннього середньовіччя з поселення Циркуни – 13 на Харківщині

  • Юрій Володимирович Буйнов

Анотація

Мета
статті – звернути увагу різних організацій місцевого самоврядування
на необхідність посилити свої обов’язки щодо виконання Законів
України про охорону культурної та археологічної спадщини, а
також, ввести до наукового обігу нові матеріали, зібрані на території
майже повністю зруйнованого стародавнього поселення біля
с. Циркуни на околицях м. Харкова. Надається характеристика
кераміки зрубної, бондарихинської культур та ливарних форм для
виготовлення ювелірних прикрас VI–VII ст. до н.є.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Баран В. Д. Походження слов‟ян / В. Д. Баран, Д. Н. Козак, Р. В. Терпіловський. – К., 1991.
2. Березанская С. С. Усово озеро. Поселение срубной культуры на Северском Донце / С. С. Березанская. – К., 1990.
3. Буйнов Ю. В. Разведки в долине р. Харьков / Ю. В. Буйнов // Археологічні дослідження в Україні. – Київ-Полтава, 2011.
4. Ильинская В. А. Бондарихинская культура бронзового века / В. А. Ильинская // СА. – 1961. – №1.
5. Винокур І. С. Слов‟янські ювеліри Подністров‟я. За матеріалами досліджень Бернашевского комплексу середині I тис. до н.е. /
І. С. Винокур. – Камянець-Подільський, 1997.
6. Маринич О. М. Корисні копалини / О. М. Маринич // Фізична географія Української РСР. – К., 1982.
7. Шрамко Б. А. Справочник по археологии Украины. Харьковская область / Б. А. Шрамко, В. К. Михеев, Л. П. Грубник-Буйнова. – К., 1977.
8. Шрамко І. Б. Звіт про археологічні розвідки в Харківській області та в м. Харкові в 2006 р. / І. Б. Шрамко, І. В. Голубєва, С. А. Окатенко, К. Ю. Пеляшенко. – Архів МАЕСУ. – Ф. 1. – Оп. 2. – Спр. 22.
9. Шрамко І. Б. Звіт про археологічні розвідки в Харківській області та в м. Харкові в 2007 р. / І. Б. Шрамко, І. В. Голубєва, С. А. Окатенко,
К. Ю. Пеляшенко. – Архів МАЕСУ. – Ф. 1. – Оп. 2. – Спр. 30.
10. Шрамко І. Б. Звіт про археологічні розвідки в Харківській області та в м. Харкові в 2008 р. / І. Б. Шрамко, І. В. Голубєва,
С. А. Задніков, К. Ю. Пеляшенко. – Архів МАЕСУ. – Ф. 1 – Оп. 2. – Спр. 32.
Опубліковано
2014-09-28
Як цитувати
Буйнов, Ю. (2014). Матеріали доби бронзи та раннього середньовіччя з поселення Циркуни – 13 на Харківщині. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (1005). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/14