Пам’ятки давнього кам’яного віку середньої течії Сіверського Дінця – від XІІ Археологічного з’їзду до сучасних досліджень

  • Ірина Анатоліївна Сніжко Харківського державного університету залізничного транспорту https://orcid.org/0000-0002-3856-9329
Ключові слова: XII Археологічний з’їзд, пізній палеоліт, Сіверський Донець

Анотація

Початок дослідження пізньопалеолітичних пам’яток Харківщини пов'я­заний з проведенням XII Археологічного з’їзду. В 1920-40 рр. М. В. Сібільов відкрив кілька місцезнаходжень в середній течії Сіверського Дінця, а в 1950 р. деякі з них обстежив І. Ф. Левицький. Період сучасних досліджень розпочався 1988 р. відкриттям пізньопалеолітичної майстерні біля с. Си­ничено, розвідками локалізовано 7 нових місцезнаходжень, 2004 р. відкри­то стоянку біля с. Кам’янка, дослідження якої тривають.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Багалей Д. И. Объяснительный текст к археологической карте Харьковской губ. /Д. И. Багалей // Труды Двенадцатого археологического съезда в Харькове, 1902: в 3 т. /под ред. Уваровой. – М., 1905. Т. 1. С. 1-92.

Березанская С. С., Цвек Е.В., Клочко В.И., Ляшко С.Н. Ремесло эпохи энеолита – бронзы на Украине / С. С. Березанская, Е. В. Цвек, В. И. Клочко, С. Н. Ляшко. – К., 1994. – 189 с.

Висла Балка позднепалеолитический памятник на Северском Донце // Археологический альманах № В11. Донецк, 2002. 153 с.

Герасименко Н. П., Снежко И. А. Реконструкция природной среды обитания человека на позднепалеолитической стоянке у с. Каменка / Н.П. Герасименко, И.А. Снежко // Древности, 2012. Харьков, 2012. С. 97-104.

Горелик А. Ф. Памятники Рогаликско-Передельского района. Проблемы финального палеолита Юго-Восточной Украины / А.Ф. Горелик – Луганск, 2001 – 366 с.

Каталог выставки XII Археологического съезда в г. Харькове. – Харьков, 1902. – 223 с.71

Коваль Ю. Г. Финальнопалеолитическая кремнеобрабатывающая мастерская Татьяновка I на Северском Донце / Ю.Г. Коваль // Археологический альманах №4. Донецк, 1995. С. 84-87.

Левицкий И. Ф. Дневник исследований в районе среднего Донца (Среднедонецкая археологическая экспедиция 1950 г.) / И.Ф. Левицкий / НА ІА НАН України И. А. 1950/6. № 1240.

Сибилев Н. В. Древности Изюмщины / Н. В. Сибилев. – Изюм, 1926. – Вып. 2. – 26 с.

Сибилев Н. В. Экскурсии и разведки в 1929 г. Дневник / Н.В. Сибилев / НА ІА НАН України И. А. А. ф. № 8.

Сибилев Н. В. Дневник 1938–1939 гг. / Н.В. Сибилев / НА ІА НАН України И. А. А. ф. № 13.

Сибилев Н. В. Новые стоянки с культурными слоями в лессовидном суглинке / Н.В. Сибилев / НА ІА НАН України И. А. А. ф. № 3.

Сибилев Н. В. Разведки 1940 г. Дневник / Н.В. Сибилев / НА ІА НАН України И. А. А. ф. №15.

Сибилев Н. В. Экскурсии 1941 г. Дневник / Н.В. Сибилев / НА ІА НАН України И. А. А. ф. № 16.

Скирда І. М. XII Археологічний з’їзд: передумови, перебіг подій, історичне значення: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06. / І.М. Скирда –Дніпро, 2016. 19 с.

Сніжко І. А. Пізньопалеолітична майстерня біля с. Синичине // І. А. Сніжко // Археологический альманах №18. Донецк, 2006. С. 111-117.

Сніжко І. А. Нові пам’ятки кам’яного віку на Харківщині / І. А. Сніжко // Археологический альманах. – Донецк, 2008. – № 19. – С. 211–216.

Сніжко І. А. Матеріали кам’яного віку середньої течії Сіверського Дінця за каталогом виставки XII Археологічного з’їзду / І.А. Сніжко // Святогірський альманах-2013. – Донецьк, 2013. С. 52 – 63.

Сніжко І.А. Археологічні розвідки на території Балаклійського району Харківської області / І.А. Сніжко // Двадцять другі Сумцовські читання. Харків, 2016. – C. 278-282.
Опубліковано
2019-08-05
Як цитувати
Сніжко, І. (2019). Пам’ятки давнього кам’яного віку середньої течії Сіверського Дінця – від XІІ Археологічного з’їзду до сучасних досліджень. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (54), 63-72. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/13618
Розділ
Історія / Історіографія / Джерелознавство / Археологія