Виставка ХІІ Археологічного з’їзду як форма репрезентації наукових результатів та взаємодії з громадськістю

  • Валерій Володимирович Скирда Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0001-7318-6166
  • Ірина Миколаївна Скирда КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв»
Ключові слова: виставка, Археологічний з’їзд, колекції старожитностей, експонати, громадськість

Анотація

У статті розглянуто виставку ХІІ Археологічного з’їзду як ефективну форму репрезентації наукових результатів, отриманих дослідниками до харківського археологічного форуму. В статті проаналізовано взаємодію наукового співтовариства з громадськістю, що призвело до популяризації історичного минулого Слобожанщини, Лівобережної та Південної України серед населення. Громадськість отримала упорядковані, науково обро­блені унікальні колекції старожитностей, які в майбутньому стали осно­вою формування музейного осередку в Харкові.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Альбом выставки ХІІ археологического съезда в г. Харькове / под ред. Е. К. Редина. – Москва, 1903. – 25 с., 56 л. фот.

Архівні матеріали ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Фотографии памятников церковных древностей Е. К. Редина. 289 фото.

Відділ писемних джерел Державного історичного музею. Ф.17. Оп.1. Д.435.

Відділ писемних джерел Державного історичного музею. Ф.17. Оп.1. Д.632.

Воскресенский. Малороссийская деревня в Харькове : [этногр. выст.: жилища, домаш. обстановка и утварь, промыслы, одежда, игрушки, украшения] / Воскресенский // Харьковские губернские ведомости. – 1902. – 31 авг.

Данилевич В. Е. Карта монетных кладов и единичных монет Харьковской губернии / В. Е. Данилевич // Труды Двенадцатого археологического съезда в Харькове, 1902 : в 3 т. / под ред. Уваровой. – Москва, 1905. – Т. 1. – С. 374–410.

ДАХО. Ф.3. Оп.283. Д. 68.

ДАХО. Ф.304. Оп.1. Д. 463.

Двенадцатый археологический съезд в Харькове (15–27-го августа) / А. Л. // Журнал Министерства народного просвещения. – 1903. – Ч. 345, янв. – С. 1–26, 4-я паг.

ХІІ археологический съезд в Харькове : [крат. обзор работы съезда, сост. по сообщ. из «Русских ведомостей»] // Исторический вестник. – 1902. – Т. 90, окт. – С. 365–383.

Иванов В. В. Дела давно минувших дней : [об археол. выст. съезда] / В. Иванов // Южный край. – 1902. – 18 авг.

К ХII археологическому съезду в Харькове // Киевская старина. – 1902. – Сент. – С. 120–133.

К ХІІ археологическому съезду // Южный край. – 1901. – 5 мая.

К предстоящему археологическому съезду // Южный край. – 1902. – 8 июня.

Каталог выставки ХІІ археологического съезда в г. Харькове. – Харьков : Паровая тип. и литогр. М. Зильберберг и с-вья, 1902. – 897 с., разд. паг.

Каталог выставки ХІІ археологического съезда в Харькове. Картографический отдел. – Харьков : Электр. типо-литогр. С. А. Шмерковича, 1902. – 23 с.

Каталог выставки ХІІ археологического съезда в Харькове. Нумизматический отдел / сост. В. Е. Данилевич. – Харьков : Тип. губ. правл., 1902. – 8 с.

Каталог выставки ХІІ археологического съезда в г. Харькове. Отдел древностей, добытых из раскопок и случайных находок. – Харьков : Тип. губ. правл., 1902. – ІІІ, 233, 30 с.

Каталог выставки ХІІ археологического съезда в Харькове. Отдел исторических древностей / сост. Е. К. Редин. – Харьков : Печ. дело, 1902. – 79 с.

Каталог выставки ХІІ археологического съезда в г. Харькове. Отдел старопечатных книг. – Харьков : Типо-литогр. И. М. Варшавчика, 1902. – 162 с.

Каталог ХІІ археологического съезда в г. Харькове. Отдел церковных древностей / сост. Е. К. Редин. – Харьков : Тип. губ. правл., 1902. – ІІІ, 162, 28 с.

Каталог выставки ХІІ-го археологического съезда (в Харькове). Этнографический отдел. – Харьков : Паровая тип. и литогр. М. Зильберберг и с-вья. – ІІІ, 139, 8 с.

Краснов А. Н. К предстоящему археологическому съезду в Харькове: [об орг. этногр. выст.] / А. Краснов // Харьковские губернские ведомости. – 1900. – 24 февр.

Маркевич О. Харківський археологічний з’їзд / О. Маркевич // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – 1903. – Т. 53, вип. 3. – С. 1–18.

Местная хроника // Южный край. – 1902. – 22 мая.

Местная хроника // Южный край. – 1900. – 6 июня.

Памятники старины [стали поступать в Предварительный комитет после обращения к общественности] // Южный край. – 1900. – 14 мая.

Подготовка к этнографической выставке [началась в двух залах библиотеки университета] // Южный край. – 1902. – 2 июня.

Протоколы заседаний Харьковского предварительного комитета по устройству ХІІ археологического съезда // Труды Харьковского предварительного комитета по устройству XII археологического съезда : в 2 т. / под ред. Е. К. Редина. – Харьков, 1902. – Т. 1. – С. 1, 2, 5, 39, 52, 61, 98, 136, 139, 141, 149, 176, 190, 234, 251, 257, 259, 265, 348, 349, 355.

Протоколы [первого и второго] заседаний [Московского] предварительного комитета // Двенадцатый археологический съезд в Харькове в 1902 г. – Москва, 1902. – С. 19–30.

Этнографический музей Харьковского историко-филологического общества // Киевская старина. – 1904. – Т. 84, № 4. – С. 28–29, 2-я паг.
Опубліковано
2019-08-05
Як цитувати
Скирда, В., & Скирда, І. (2019). Виставка ХІІ Археологічного з’їзду як форма репрезентації наукових результатів та взаємодії з громадськістю. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (54), 27-40. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/13615
Розділ
Історія / Історіографія / Джерелознавство / Археологія