Тарас Шевченко і доля «малоросійського проекту» ХІХ ст.

  • Сергій Наумов Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: Тарас Шевченко, націотворення, «національний проект», «малоросійський проект»

Анотація

У статті дається характеристика «малоросійського проекту»; розглядаються його вплив на Тараса Шевченка, відображення ідей «малоросійського проекту» у творчості поета, роль Т. Шевченка у творенні альтернативного «українського проекту».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Венгерська В. О. Українські проекти та процеси націотворення в імперіях Романових та Габсбургів (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) / В. О. Венгерська. – Житомир, 2013. – 448 с.

Венелин Ю. О споре между южанами и северянами насчет их россизма / Ю. Венелин // Венелин Ю. Истоки Руси и славянства. – М., 2011. – С. 789-804.

Вортман Р. «Официальная народность» и национальный миф российской монархии XIX века / Р. Вортман // РОССИЯ / RUSSIA. – Вып. 3: Культурные практики в идеологической перспективе. Россия, XVIII – начало XX века. – М., 1999. – С. 233-244. Наумов С. О. Тарас Шевченко... 131

Гаухман М. В. Російська національна політика на Правобережній Україні (1905–1914): чотири національні проекти в одному політичному просторі / М. В. Гаухман // Дриновський збірник. – Х.; Софія, 2011. – Т. 4. – С. 141-150.

Грабович Г. Шевченко як міфотворець: семантика символів у творчості поета / Г. Грабович. – К., 1991. – 212 с.

Дзюба І. Довіку насущний / І. Дзюба // Світи Тараса Шевченка: Зб. статей до 175-річчя з дня народження поета. – Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто; Львів, 1991. – С. 288-300.

Донцов Д. З приводу ювілею Шевченка / Д. Донцов // Ювілейна збірка статей про Тараса Григоровича Шевченка. В соті роковини Його народження. – Вінніпег, 1914. – С. 5-9.

Драгоманов М. П. Шевченко, українофіли й соціалізм / М. П. Драгоманов // Драгоманов М. П. Вибране («…мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні). – К., 1991. – С. 327-429.

Забужко О. Шевченків міф України: спроба філософського аналізу / О. Забужко. – 4-те вид. – К., 2009. – 148 с.

Зорин А. Кормя двуглавого орла...: Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII – первой трети XIX века / А. Зорин. – М., 2001. – 416 с.

Історична Шевченкіана : бібліогр. покажчик / упоряд.: Н. Г. Вощевська, З. Х. Мусіна, Т. А. Приліпко та ін. ; наук. ред., авт. вступ. ст. Г. В. Боряк. – К., 2016. – 576 с.

Когут 3. Коріння ідентичності: Студії з ранньомодерної та модерної історії України / 3. Когут. – К., 2004. – 352 с.

Котенко А. «Мы сами принадлежим к племени малорусскому»: до історії поняття «малорос» у Російській імперії / А. Котенко, О. Мартинюк, А. Міллер // Український гуманітарний огляд. – 2012. – Вип. 16-17. – С. 55-115.

Литвин В. М. Образи Великого Кобзаря в українській інтелектуальній історії (до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка) / В. М. Литвин. – К., 2014. – 52 с.

Миллер А. И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина ХІХ века) / А. И. Миллер. – СПб., 2000. – 260 с.

Миллер А. Украинский вопрос в Российской империи / А. Миллер. – К., 2013. – 416 с.

Наумов С. О. «Малоросійський проект» ХІХ століття: до постановки питання / С. О. Наумов // Дриновський збірник. – Харків; Софія, 2014. – Т. 7. – С. 79-86.

Опубліковано
2018-12-26
Як цитувати
Наумов, С. (2018). Тарас Шевченко і доля «малоросійського проекту» ХІХ ст. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (53), 122-132. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/12084
Розділ
Історія / Історіографія / Джерелознавство / Археологія