Російська імперська індустріалізація та дискусія про її рушійні сили в історіографії

  • Володимир Куліков Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: індустріалізація, переваги відсталості, економічна історія, Російська імперія

Анотація

Розглядаються наукові дискусії про результати російської імперської індустріалізації, а також її вирішальні чинники. Показано, що суперечливість тенденцій російської індустріалізації спричинила поділ дослідників на «оптимістів» та «песимістів». Дослідники називають три рушійні сили російської індустріалізації – російський уряд, іноземний бізнес та російське підприємництво, але при цьому сперечаються про співвідношення їхніх ролей. Показано, що співвідношення рушійних сил індустріалізації суттєво змінювалось протягом останніх п’ятдесяти років існування імперії, тому зосередження на етапах індустріалізації впливало на висновки дослідників

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Allen R. C. Farm to factory: A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution / R. C. Allen. – Princeton: Princeton U. Press, 2003. – 302 p.

Broadberry S. The Cambridge Economic History of Modern Europe: Vol. 2, 1870 to the present / S. Broadberry, K. H. O’Rourke. – Cambridge: Cambridge University Press, 2010. – 484 p.

Carstensen F. V. Economic Innovation in Imperial Russia and the Soviet Union: Observations / Carstensen F. V. Guroff, G // Entrepreneurship in Imperial Russia and the Soviet Union. – Princeton, 1983. – P. 347–360.

Cheremukhin A. The Industrialization and Economic Development of Russia through the Lens of a Neoclassical Growth Model / А. Cheremukhin, М. Golosov, S. Guriev, A. Tsyvinski // The Review of Economic Studies. – 2017. – Vol. 84. – №2. – P. 613–649.

Gerschenkron A. An Economic History of Russia / A. Gershenkron // The Journal of Economic History. – 1952. – Vol. 12. – №2. – P. 146–159.

Kahan A. Government Policies and the Industrialization of Russia / A. Kaha // The Journal of Economic History. – 1967. – Vol. 27. – №4. – 460–477.

Laue T. H. Von Sergei Witte and the Industrialization of Russia / T. H. von Laue. – NYC: Columbia University Press, 1963. – 360 p.

McKay J. P. Pioneers for Profit: Foreign Entrepreneurship and Russian Industrialization, 1885–1913 / J. P. McKay. – Chicago: University of Chicago Press, 2011. – 456 p.

Owen T. C. Russian Corporate Capitalism From Peter the Great to Perestroika / T. C. Owen. – Oxford: Oxford University Press, 1995. – 272 p.

The Maddison-Project Maddison Project Database, 2013 version. Access: http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm.

Бовыкин В. И. Экономическая политика царского правительства и индустриальное развитие России. 1861-1900 гг. / В. И. Бовыкин // Экономическая история: Ежегодник, 2002. – Москва: РОССПЭН, 2003. – С. 9–35.

Бородкин Л. И. Дореволюционная индустриализация и ее интерпретации / Л. И. Бородкин // Экономическая история. Обозрение. Вып. 12 – Москва, 2006. – С. 184–200.

Воронкова С. В. Проблема исследования индустриального преобразования России в начале ХХ в. / С. В. Воронкова // Проблемы источниковедения и историографии. Материалы II научных чтений памяти академика И. Д. Ковальченко, 93-107. – Москва: РОССПЭН, 2000.

Гершенкрон А. Экономическая отсталость в исторической перспективе / А. Гершенкрон; научн. ред. А. А. Белых; перевод с англ. А.В. Белых. – Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. – 534 с.

Грегори П. Р. Экономический рост Российской империи (конец XIX–начало ХХ в.): Новые подсчеты и оценки / П. Р. Грегори. – Москва: РОССПЭН, 2003. – 253 с.

Миронов Б. Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 1. – С.-Петербург: Дмитрий Буланин, 2014. – 896 с.

Петров Ю. А. Россия в 1913 году: экономический рост // Наука и жизнь 2014. – № 7. – С. 3–13.

Совет съездов представителей промышленности и торговли Статистический ежегодник на 1913 год / Совет съездов представителей промышленности и торговли; Ред. В. И. Шарый. – С.-Петербург: [б.и.] 1913. – XXXII, 747 с

Опубліковано
2018-12-26
Як цитувати
Куліков, В. (2018). Російська імперська індустріалізація та дискусія про її рушійні сили в історіографії. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (53), 102-111. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/12079
Розділ
Історія / Історіографія / Джерелознавство / Археологія