№ 1047 (2013): ВІСНИК Серія «Економічна»

Вісник присвячений дослідженню актуальних проблем економічної теорії та господарської практики в трансформаційній соціально-економічній системі. Розглядаються питання мотивації праці, управління на різних рівнях економіки, удосконалення фінансово-кредитної і грошової системи, обліку та аудиту, міжнародної економіки та економіко-математичних методів і моделей, статистичного аналізу і маркетингових стратегій. Для викладачів, наукових працівників, аспірантів і студентів економічних спеціальностей.

Опубліковано: 2013-09-01

Весь випуск