Редакційний штат

Редакційна колегія:

Меркулова Т. В. – головний редактор, доктор економічних наук, професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Харків, Україна) ScopusGoogleScholarOrcidResearchGatetamara.merkulova@karazin.ua;

Глущенко О. В. – відповідальний секретар, доктор економічних наук, професор, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (Харків, Україна) ScopusGoogleScholarOrcidResearchGateolhahlushchenko@karazin.ua;

 

Беренда С. В. – кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Харків, Україна) GoogleScholarOrcidResearchGates.berenda@karazin.ua;

Біткова Т. В. – кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Харків, Україна) GoogleScholarScopusOrcidResearchGatetbitkova@karazin.ua;

Давидов О. І. – кандидат економічних наук, професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Харків, Україна) ScopusGoogleScholarOrcidResearchGate;

Євтушенко В. А. – кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Харків, Україна) GoogleScholarOrcidResearchGatev.a.evtushenko@karazin.ua;

Задорожний Г. В. – доктор економічних наук, професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Харків, Україна) Orcidi.business@karazin.ua;

Кононова К. Ю. – доктор економічних наук, професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Харків, Україна) ScopusGoogleScholarOrcidResearchGatekateryna.kononova@karazin.ua;

Матвійчук А. В.  – доктор економічних наук, професор, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" (Київ, Україна) ScopusGoogleScholarOrcidPublons ID;

Пуртов В. Ф. – кандидат економічних  наук, доцент, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Харків, Україна) GoogleScholar, Orcidec1933@karazin.ua;

Соболєв В. М. – доктор економічних наук, професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Харків, Україна) GoogleScholar, OrcidResearchGatevladimir_sobolev@ukr.net;

Соколовська З. М. – доктор економічних наук, професор, Одеський національний політехнічний університет (Одеса, Україна) ScopusGoogleScholarOrcidnadin_zs@te.net.ua;

Ставицький А. В. – доктор економічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) ScopusGoogleScholarOrcidResearchGate, stavytskyyandriy@ukr.net;

Хмельков А. В. – кандидат наук з державного управління, доцент, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Харків, Україна)  ScopusGoogleScholarOrcidResearchGatekhmelkov@karazin.ua;

Янцевич А. А. – доктор фізико-математичних наук, професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Харків, Україна)  ScopusGoogleScholarOrcidartem.a.yantsevych@karazin.ua;

Александр Січінава – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інженерної економіки, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія)  OrcidResearchGate;

Вікторія Вернон – кандидат економічних наук, доцент, коледж Державного університету Нью-Йорка (Нью-Йорк, СШАScopusIDEASResearchGateVictoria.Vernon@esc.edu

Павел Староста – доктор наук, професор (факультет економіки та соціології), проректор з питань національного та міжнародного співробітництва, Лодзький університет (Лодзь, ПольщаScopusOrcid, ResearchGatestarosta@uni.lodz.pl;

Тітомир О. С. – технічний секретар, старший викладач, Харківський національний університет імені В. Н.Каразіна (Харків, Україна) GoogleScholarOrcidResearchGatetitomir.lena@gmail.com