ПРОБЛЕМА ВИМІРЮВАННЯ ТРИВАЛОСТІ КРУГООБОРОТУ АВАНСОВАНОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО СТАДІЙ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

  • Л. И. Булаенко
Ключові слова: авансований капітал, тривалість кругообороту авансованого капіталу

Анотація

У статті проведено теоретичний аналіз процесу кругообороту авансованого капіталу на рівні промислового підприємства, внаслідок чого зроблений висновок, що оборотний капітал не можна прирівнювати до обігових коштів підприємства. Запропоновано методику розрахунку тривалості кругообороту авансованого капіталу та його окремих стадій відповідно до існуючої системи обліку, яку можливо використовувати для виявлення резервів економії виробничих ресурсів підприємства за рахунок прискорення оборотності авансованого капіталу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Линдблом Ч. Рыночная система: Что это такое, как она работает и что с ней делать / пер. с англ. Д. Шестакова, Р. Хаиткулова. – М.: Издательский дом Государственного университета – Высшей школы экономики, 2010. - 320 с.
Рошило В.І. Джерела фінансування інноваційного розвитку. Монографія. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. - 272 с.
Багатырь А.Е. Финансовые ресурсы предприятия как источники формирования капитала / Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Економічна серія. - 2005. - №650. - С.154-156.
Окландер М.А. Контуры экономической логистики. Монография. – Киев: Наукова думка, 2000. – 174 с.
Мельник Л.Г. Економіка підприємства: підручник/ Л.Г. Мельник, О.І. Карінцева, О.В. Кубатко та інші. – Суми: Університетська книга, 2012. – 864 с.
Акулов М.Г. Економіка праці і соціально-трудові відносини. Навч. посіб./ М.Г. Акулов, А.В. Драбаніч, Т.В. Євась та інші. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 328 с.
Базилевич В.Д. Ринкова економіка: основні поняття і категорії: Навч. посіб. – 2-е вид. стер. / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич. - К.: Знання, 2008. - 263 с.
Маркс К. Капитал. Том второй/ К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., 2-е изд. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1961, т. 24. – 648 с.
Опубліковано
2013-09-01
Як цитувати
Булаенко, Л. (2013). ПРОБЛЕМА ВИМІРЮВАННЯ ТРИВАЛОСТІ КРУГООБОРОТУ АВАНСОВАНОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО СТАДІЙ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна», (1047), 93-99. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/economy/article/view/14182
Розділ
Управління економікою. Економіка підприємств