Про журнал

Журнал "Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Економічна" засновано у 1966 році.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 22516-12416ПP від 26.12.2016 р.

ISSN 2311-2379 (Print).

Вісник є фаховим виданням у галузі економічних наук зі спеціальностей: 051 «Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 073 «Менеджмент» (наказ Міністерства освіти і науки України №409 від 17.03.2020 р.).

Мета та місія журналу

Журнал має на меті стати науковою платформою для актуальних досліджень та дискусій, що спрямовані на вирішення фундаментальних та прикладних проблем з економіки, управління та адміністрування.

Журнал дає змогу авторам представляти свої оригінальні дослідження, щодо вдосконалення та практики провадження, а також розуміння фінансів, обліку, міжнародної економіки, економіко-математичного моделювання, економічної теорії, менеджменту, маркетингу. Журнал приймає, та забезпечує кваліфіковане рецензування  теоретичних, методологічних та емпіричних робіт, що відповідають тематичним областям Журналу.

Мова видання

українська, англійська, російська

Цільова аудиторія

Науковці, студенти, викладачі, практики, управлінці.

Періодичність видання

Запланована періодичність видання - 2 рази на рік. 

Політика оплати

  • Журнал пропонує вільний доступ до випусків.
  • Статті, що відповідають запропонованим вимогам до підготовки матеріалів та виконані англійською чи іншою офіційною мовою Європейського Союзу на високому рівні,  можуть бути опубліковані безкоштовно.

Стиль цитування видання

Обов’язковою вимогою до подання є посилання на джерела використаних матеріалів, які оформлюються згідно з правилами оформлення текстових цитат стандарту АРА-2010.

Процес рецензування (double-blind method)

Етичні засади журналу ґрунтуються на рекомендаціях практики COPE’s Best Practice Guidelines для редакторів журналів.

Процедуру рецензування проходять усі статті, що надійшли до редакції. Відповідно до редакційної політики Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна», процедура рецензування є анонімною, як для рецензента, так і для авторів (використовується double-blind method). Процедура рецензування здійснюється у два кроки. Основним принципом процедури рецензування є додержання академічної доброчесності й гармонізація інтересів авторів, читачів та редакційної колегії. Під час рецензування рецензенти оцінюють науковий рівень статті, вагомість результатів, отриманих авторами та їх обґрунтованість.

Перевірка на наявність плагіату

Усі подані статті проходять перевірку на наявність плагіату у системі Unicheck. За результатами перевірки до публікації приймаються тільки статті, де запозичений текст не перевищує 25% основного тексту, за винятком оглядових, інформаційних та ювілейних публікацій. 

Індексація журналу

1. Google Scholar

2. Index Copernicus

3. DOAJ 

4. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації (Open Access) та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. 

Архівування

Open Journal Systems підтримує систему LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) для захищеного та надійного архівування журналу. LOCKSS — це програмний засіб з відкритим вихідним кодом, розроблений Бібліотекою Стенфордського університету, що дозволяє бібліотекам забезпечувати збереження окремих веб-журналів, регулярно перевіряючи веб-сайти зареєстрованих журналів на наявність нового опублікованого контенту та архівуючи його. Кожен архів постійно перевіряється на відповідність з іншими; якщо контент виявляється пошкодженим або втраченим, інші архіви використовуються для його відновлення.

Див. Видавничий маніфест LOCKSS

Авторські права та ліцензія

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, яка дозволяє іншим особам вільно поширювати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи в цьому журналі. 

Етичний кодекс

Редакція журналу "Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія "Економічна", автори та рецензенти керуються етичними нормами, викладеними у таких документах:

Доброчесна публікація для редакторів (Доброчесна публікація: міжнародні стандарти для редакторів / уклад. О. О. Гужва, І. О. Солдатенко. X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. 28 с.);

Доброчесна публікація для авторів (Доброчесна публікація: міжнародні стандарти для авторів / уклад. О. О. Гужва, І. О. Солдатенко. X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. 16 с.). 

Документом "Норми поведінки й найкраща практика для редакторів" (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors), складеним Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics (COPE)).