ОПТИМІЗАЦІЯ СТАНУ ПЛАТІЖНИХ БАЛАНСІВ В УКРАЇНІ ТА БІЛОРУСІ

  • О. В. Журавльов Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: державна монетарна політика, світова фінансово-економічна криза, структурні зрушення, імпортоємність, енергозалежність

Анотація

В статті розглянуто характерні особливості складання платіжних балансів в Україні і Білорусі. Визначено основні причини, що зумовлюють диспропорції платіжних балансів. Запропоновано напрями державного регулювання щодо корегування платіжних балансів в Україні і Білорусі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Шевчук В.О. Вплив сальдо бюджету на макроекономічні показники / В.О. Шевчук, Р.І. Копич // Фінанси України, 2009. - № 3. - С. 3-12.
Якубовський С.О. Валютно-фінансові чинники зростання зовнішнього боргу України і Росії / С.О. Якубовський // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, 2008. – №15, т. 13. – С. 131-137.
Борисов С.М. Платежный баланс Белоруссии: монографія / С.М. Борисов. – М.: ИМЭМО РАН, 2010. – 99 с.
Журавльов О.В. Платіжний баланс як індикатор економічної безпеки держави / О.В. Журавльов // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (25 березня 2011 р). – Дніпропетровськ.: Академія митної служби України. – С. 48-51.
Опубліковано
2019-01-15
Як цитувати
Журавльов, О. (2019). ОПТИМІЗАЦІЯ СТАНУ ПЛАТІЖНИХ БАЛАНСІВ В УКРАЇНІ ТА БІЛОРУСІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна», (1047), 76-81. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/economy/article/view/14179
Розділ
Фінанси, грошовий обіг та кредит