Основні засади управління портфельним кредитним ризиком банку

  • А. А. Дорошенко
Ключові слова: кредитний моніторинг, кредитний ризик, заборгованість, регулювання, кредитор, управління

Анотація

Стаття присвячена аналізу сучасної практики організації управління портфельним кредитним ризиком банку і розробці рекомендації щодо створення єдиної системи кредитного ризик-мененджменту. Враховуючи вітчизняну практику, а також міжнародний досвід організації кредитних відносин, вважаємо за доцільне запровадити в Україні єдину систему оцінювання та управління кредитними ризиками з метою їх мінімізації шляхом переходу до міжнародних стандартних вимог «Базель II».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Офіційний сайт Українського кредитно-банківського союзу / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kbs.org.ua

Офіційний сайт рейтингово агентства Fitch/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fitchratings.ru

Положення Національного банку України «Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків», затверджене Постановою Правління НБУ від 06.07.2000 р. № 279 (зі змінами та доповненнями) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0474-00.

Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків», схвалені Постановою Правління НБУ від 15.03.2004 р. № 104 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04.

Прийдун Л.М. Управління кредитним ризиком як основа забезпечення ефективності банківської діяльності// Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2 (12). – С. 307-312.

Вітлінський В.В. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посіб. / В.В. Вітлінський, О.В. Пернарівський, Я.С. Наконечний, Г.І. Великоіваненко. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 251 с.

Верхуша Н.П. Інструментарій оцінки кредитного ризику банку // Вісник Української академії банківської справи. – 2010. – № 2 (29). – С. 85-90.

Чижова А.С. Модель управления риском концентрации кредитного портфеля // Финансовый менеджмент. – 2005. – № 4. – C. 70-83.

Ковалев А.П. Безопасность кредитного портфеля: вопросы лимитирования // Банковская практика за рубежом. – 2006. – № 12. – C. 69-84.

Опубліковано
2013-09-01
Як цитувати
Дорошенко, А. (2013). Основні засади управління портфельним кредитним ризиком банку. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна», (1047), 71-75. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/economy/article/view/14177
Розділ
Фінанси, грошовий обіг та кредит