ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

  • Г. В. Євтушенко
Ключові слова: законодавство, нормативно-правові акти, охорона торговельних марок, підзаконні акти, торговельна марка

Анотація

У статті сформульовано авторське визначення категорії «торговельна марка», обґрунтовано її правове значення як засобу індивідуалізації товарів та послуг, розглянуто законодавчу базу, яка регламентує процес управління торговельною маркою в Україні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]// Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [Електронний ресурс]// Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
Аакер Д. Создание сильных брендов/ Дэвид А. Аакер. – М.: Издательский Дом Гребенникова, 2003. – 440 с.
Домнин В.Н. Брендинг: новые технологии в России/ В.Н. Домнин; 2-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 381 с.
Руделіус В. Маркетинг: підручник/ В. Руделіус. – К.: Навч.-метод. центр Консорціуму із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. – 422 с.
Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии их применения/ П. Дойль; пер с англ. О.Д. Мороз. – СПб.: Питер, 2006. – 544 с.
Шив Чарльз Д. Курс МВА по маркетингу/ Чарльз Д. Шив; пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 717 с.
Скотт М.Д. Управление активами торговой марки/ М.Д. Скотт. – СПб.: Питер,
2001. – 413 с.
Закорецька Г.В. Правова охорона торговельних марок [Електронний ресурс]/ Г.В. Закорецька, Т.В. Рудник. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12rtvotm.pdf – Назва з екрану.
Закон України «Про авторське право і суміжні права» [Електронний ресурс]// Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
Закон України «Про власність» [Електронний ресурс]// Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» [Електронний ресурс]// Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
Закон України «Про захист економічної конкуренції» [Електронний ресурс]// Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
Закон України «Про інноваційну діяльність» [Електронний ресурс]// Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
Закон України «Про інформацію» [Електронний ресурс]// Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
Закон України «Про науково-технічну інформацію» [Електронний ресурс]// Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [Електронний ресурс]// Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» [Електронний ресурс]// Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» [Електронний ресурс]// Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» [Електронний ресурс]// Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» [Електронний ресурс]// Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
Закон України «Про підприємництво» [Електронний ресурс]// Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
Закон України «Про рекламу» [Електронний ресурс]// Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
Опубліковано
2013-09-15
Як цитувати
Євтушенко, Г. (2013). ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна», (1047), 105-111. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/economy/article/view/14185
Розділ
Управління економікою. Економіка підприємств