КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТЕЙ МЕНЕДЖЕРА ПРИ ПРИЙНЯТТІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

  • О. О. Крикун
Ключові слова: якість менеджера, критерії, проблеми, методи, прийняття рішень

Анотація

У статті розглянуто критерії якостей менеджерів та встановлено послідовність кроків менеджера при прийнятті управлінських рішень. Зазначено концептуальні підходи до поведінки менеджера при прийнятті рішень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Організація праці менеджера: Навчальний посібник / Виноградський М.Д., Шканова О.М. - К.: «Кондор», 2002. - 518 c.
Настольная книга менеджера / Джон Митчелл / Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2004. - 124 с.
Вудкок М. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика: Пер. с англ. / М. Вудкок, Д. Фрэнсис. – М., 1991. - 320 с.
Друкер П. Энциклопедия менеджмента: Пер. с англ. – М., 2004. – 432 с.
Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень: Пер. з англ. – К., 2001.
Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Соломатина. 2-е изд., перераб. и доп. М., ИНФРА-М, 2001. - 669 с.
Друкер П. Практика менеджмента = The Practice of Management. — М.: «Вильямс», 2007. — С. 400.
Чайка Г.Л. Організація праці менеджера: Навч. посіб. / Передмова Г.О. Шепелюк. – К.: Знання, 2007. – 420 с.
Виноградський М.Д. Органiзацiя працi менеджера: навчальний посiбник для вузiв: / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова, Київський економiчний iнститут менеджменту. - К. : Кондор, 2007. - 412 с.
Опубліковано
2013-09-01
Як цитувати
Крикун, О. (2013). КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТЕЙ МЕНЕДЖЕРА ПРИ ПРИЙНЯТТІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна», (1047), 112-117. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/economy/article/view/14186
Розділ
Управління економікою. Економіка підприємств