ПІДВИЩЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ТА ЯКОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ: ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ

  • Т. Д. Таукешева Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
Ключові слова: органи місцевого самоврядування, делеговані повноваження, державні соціальні стандарти, соціальні послуги, фінансові ресурси

Анотація

На підставі практичного узагальнення тенденцій формування місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, опрацювання сукупності механізмів державного управління соціальною сферою запропоновано удосконалення бюджетного та податкового законодавства, інших нормативно-правових актів, що спрямовано на зміцнення фінансово-економічної самостійності органів місцевого самоврядування та структурну перебудову видатків місцевих бюджетів в контексті підвищення державних соціальних стандартів та якості соціальних послуг

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97 – ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www. vinrada. gov. ua.
Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 05.10. 2000 № 2017-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon 2. rada. gov. ua.
Бюджет г. Харькова на 2012 год/ Департамент бюджета и финансов Харьковского городского совета. – Харьков, 2012. – 398 с.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік» від 13.05.2011 №3358-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon 1. rada. gov. ua.
Закон України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» від 22.12.2011 №4282-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon 2. rada. gov. ua
Материалы об исполнении бюджета города Харькова за 2011 год. Департамент бюджета и финансов Харьковского городского совета, г. Харьков, 2012 год.
Виконання Державного бюджету України за 2011 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www. kmu. gov. ua.
Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України /кол. авторів [заг. редакція, передмова Ф.О. Ярошенка]. – К.: Зовнішня торгівля; УДУФМТ, 2010. – 592 с.
Опубліковано
2019-01-15
Як цитувати
Таукешева, Т. (2019). ПІДВИЩЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ТА ЯКОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ: ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна», (1047), 82-88. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/economy/article/view/14180
Розділ
Фінанси, грошовий обіг та кредит