ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР УНІВЕРСУМНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА

  • О. О. Балюк Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: господарство, співпраця, кооперація, партнерство, цінності, людина, людяність, природа

Анотація

У статті проведено аналіз основного, вихідного поняття – поняття «господарство», зіставлено його різні смисли, які вироблені у науковій літературі. Розглянуто питання щодо гідного вирішення завдань розвитку людства, котре можливе тільки на засадах співпраці, кооперації, партнерства, де відносини взаємодії, співпраці різних суб’єктів сповідують цінніснораціональні підходи до господарських явищ, коли враховуються більш глибинні цінності, де першочергового значення набувають процеси олюднення, ціннісна
конкурентоспроможність та мотиви діяльності людини, як цілісної істоти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Задорожный Г.В. Хозяйство как «поле» реализации духовно-нравственной константы антропного принципа / Г.В. Задорожный // Вісник ХНУ. Економічна серія. – 2011. - № 921. - С. 3-12.

Задорожный Г.В. Иначе возможное как со-творчество человечности (размышления о главном в связи с кризисом экономической науки): [сб. науч. докл., 2009-2011 гг.] / Г.В. Задорожный - Полтава: Скайтек, 2011. – 258 с.

Фромм Э. Иметь или быть/ Э. Фромм. – М.: Прогресс, 1990. – 314 с.

Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере / В.И. Вернадский // Философские мысли натуралиста. – М.: Наука, 1991. – С. 503-512

Мудрик А.В. Социальная педагогика: учебное пособие для студентов педагогических вузов / А.В. Мудрик. – М.: Академия, 2003. – 200 с.

Задорожний Г.В. Людська діяльність: зміст і трансформація структури у сучасному господарському розвитку: [монографія] / Г.В. Задорожний, І.В. Колупаєва. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2009. – 158 с.

Крымский С. Экспликация философских смыслов / С. Крымский – М.: Идея-Пресс, 2006. – 344 с.

Осипов Ю.М. Философия хозяйства. В двух книгах / Ю.М. Осипов. - М.: Юристь, 2001. - 624 с.

Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – М.: Рус. Яз., 1988. – 750 с.

Чумакова Т.В. В человеческом жительстве мнози образы зрятся. Образ человека в культуре Древней Руси / Т.В. Чумакова. – СПб., 2001. – 239 с.

Тутов Л.А. Философия хозяйства: предмет и методы исследования: Дис. д-ра филос. наук: 09.00.01 / Л.А. Тутов. – Иваново, 2005. - 324 с.

Вебер М. История хозяйства. Город / М. Вебер. – М.: Кучково поле, 2001. – 576 с.

Майстренко С.В. Філософія господарства у системі взаємовідносин «Природа – людина – мораль» / С.В. Майстренко // Фінансовий простір. – 2011. - № 2 (2). – С. 138-143.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. – К.; Ірпінь: Перун, 2001. – 1440 с.

Осипов Ю.М. Опыт философии хозяйства. Хозяйство как феномен культуры и самоорганизующаяся система / Ю.М. Осипов. – М.: Изд-во Московского университета, 1990. – 382 с.

Осипов Ю.М. Почему философия хозяйства? / Ю.М. Осипов // Философия хозяйства. – 2001. - № 1. - С. 17-24.

Булгаков С.Н. Философия хазяйства/ С.Н. Булгаков. – М.: Наука, 1990. – 412 с.

Weber M. Economy and Society [Vols. 1-2]. - N-Y., 1968. – 212 p.

Лосский Н.О. Боже, і світове зло / Н.О. Лосский. — М., 2002. – 340 с.

Опубліковано
2013-09-01
Як цитувати
Балюк, О. (2013). ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР УНІВЕРСУМНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна», (1047), 19-27. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/economy/article/view/13850
Розділ
Економічна теорія