Проблема оцінювання економічних наслідків хімічного забруднення поверхневих вод

  • О. М. Крайнюков Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 61022, м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-5264-3118
  • І. А. Кривицька Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 61022, м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0003-4727-794X
  • А. М. Крайнюкова НДУ Український науково-дослідний інститут екологічних проблем, вул. Бакуліна, 6, м. Харків, 61166, Україна https://orcid.org/0000-0002-1005-8850
  • M. Lineman The Vantage Academy, Taiyuan, China https://orcid.org/0000-0002-9043-6398
Ключові слова: поверхневі води, водний об’єкт, водна екосистема, хімічне забруднення, метод біотестування, хімічні речовини токсичної дії, екологічна відповідальність

Анотація

 

Мета. Аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду з вирішення проблеми хімічного забруднення поверхневих вод та удосконалення існуючої «Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів».

Методи. Аналіз інформації, теоретико-розрахункові, системний аналіз.

Результати. В європейських країнах оцінювання економічних наслідків хімічного забруднення поверхневих вод базується на положеннях Директиви 2004/35/ЄС «Про екологічну відповідальність відносно попередження і ліквідації наслідків завданої навколишньому середовищу шкоди». Реалізація зазначеної Директиви здійснюється шляхом створення системи екологічної відповідальності, заснованої на принципі «забруднювач платить» не лише за недотримання ліміту скиду у водні об’єкти забруднюючих речовин, а також за порушення властивостей і характеру функціонування водних екосистем та їх відновлення. Встановлено, що наслідки не всіх форм екологічного збитку можуть бути усунені шляхом використання механізму екологічної відповідальності. Для того, щоб цей механізм був ефективним, має бути встановлений один чи декілька джерел забруднення, збиток має бути конкретним і піддаватися підрахунку, знайдений причинний зв'язок між збитком і одним чи кількома встановленими джерелами забруднення. Крім того, відповідальність не є придатним інструментом при широкомасштабному, розсіяному забрудненні, коли неможливо встановити зв'язок між негативним впливом на навколишнє середовище і діями, чи бездіяльністю, певних конкретних осіб. Запропоновано алгоритм урахування рівнів гострої летальної токсичності зворотних вод в розрахунках розмірів відшкодування збитків, заподіяних водним об’єктам внаслідок хімічного забруднення.

Висновки. В основі алгоритму оцінювання екологічних наслідків хімічного забруднення поверхневих вод необхідно враховувати положення статті 16 ВРД 2000/60/ЄС «Стратегія проти забруднення води», зокрема у п. 1.2.6 Додатку V «Стан поверхневих вод» наголошується «…для охорони водної біоти необхідно отримати дані щодо гострого та хронічного впливу хімічного забруднення поверхневих вод на представників «базового набору таксонів» - водоростей, ракоподібних та риб».

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

О. М. Крайнюков , Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 61022, м. Харків, Україна

д-р геогр. наук, проф., професор кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти

І. А. Кривицька , Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 61022, м. Харків, Україна

канд. біол. наук, доцент кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти

А. М. Крайнюкова , НДУ Український науково-дослідний інститут екологічних проблем, вул. Бакуліна, 6, м. Харків, 61166, Україна

д-р біол. наук, проф., завідувачка лабораторії біологічних досліджень та біотестування

M. Lineman , The Vantage Academy, Taiyuan, China

PhD (Ecology)

Посилання

Krainyukova, A.M., Krainyukov, O.M., & Kryvytska, I.A. (2021). Using biotesting techniques to assess the ecological status of surface waters. Bulletin of Kharkiv National University named after VN Karazin series "Ecology", (24), 103-116. https://doi.org/10.26565/1992-4259-2021-24-09 (In Ukrainian)

Methodology for calculating the amount of compensation for damages caused to the state as a result of violation of legislation on protection and rational use of water resources (approved by the order of the Ministry of Environment of Ukraine 20.07.2009 № 389, registered in the Ministry of Justice of Ukraine on August 14, 2009 for № 767 / 16783). (In Ukrainian)

Amendments to the Methodology for calculating the amount of compensation for damages caused to the state as a result of violation of legislation on protection and rational use of water resources (approved by order of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine 30.06.2011 № 220, registered in the Ministry of Justice of Ukraine on July 15, 2011 for № 881 / 19619). (In Ukrainian)

Uberman, V.I. (2012). Effectiveness of determining the losses caused to the state due to the discharge of pollutants . Environmental safety: the problem and solutions: VII International. scientific-practical Conf., Sept. 10-14. 2012: collection of stat. in 2 vols. X, pp. 145-151. (In Ukrainian)

Tax Code of Ukraine № 2755-VI dated 02.12.2010. Revision dated 14.10.2020, as amended in accord-ance with the Law of Ukraine № 905-IX dated 17.09.2020. (In Ukrainian)

Krainyukov, O., & Yakusheva, A. (2020). Investigation of the possibility of using Ceriodaphnia affinis Lilljeborg (Crustacea) in a short-term test in establishing environmental water quality standards in Ukraine. Bulletin of VN Karazin Kharkiv National University, Series "Geology. Geography. Ecology”, (51), 199-206. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2019-51-14 (In Ukrainian)

Municipal/ Indudtrial Strategy for Abatemnt (MISA). Protocol for conducting a storm water control study. Ontario, 1995. Retrieved from: https://govreg.library.utoronto.ca/project/municipal-industrial-strategy-abatement-misa-policy-and-program-statement-government-ontario

Ontario Regulation 214/95. Effluent Monitoring and Effluent Limits – Iron and Steel Manufacturing Sec-tor. Retrieved from: https://www.ontario.ca/laws/regulation/950214

Ontario Regulation 562/94. Effluent Monitoring and Effluent limits – Metal Casting Sector. Retrieved from: https://www.ontario.ca/laws/regulation/940562

Ontario Regulation 537/93. Effluent Monitoring and Effluent Limits – Petroleum Sector. Retrieved from: https://www.ontario.ca/laws/regulation/930537

Ontario Regulation 215/95. Effluent Monitoring and Effluent Limits – Electric Power Generation Sec-tor. Retrieved from: https://www.ontario.ca/laws/regulation/950215

Ontario Regulation 63/95. Effluent Monitoring and Effluent Limits – Organic Chemical Manufacturing Sector. Retrieved from: https://www.ontario.ca/laws/regulation/950063

Ontario Regulation 64/95. Effluent Monitoring and Effluent Limits – Inorganic Chemical Manufactur-ing Sector. Retrieved from: https://www.ontario.ca/laws/regulation/950064

Ontario Regulation 760/93. Effluent Monitoring and Effluent Limits – Pulp and Paper Sector. Retrieved from: https://www.ontario.ca/laws/regulation/930760

Biological Test Method: Reference Method for Determining Acute Lethality of Effluents to Rainbow trout/ (2000). Reference Method EPS 1/RM/13, Department of the Environment, December 2000. Re-trieved from: https://www.amazon.com/Biological-Test-Method-Determining-D%C3%A9termination/dp/0660616157

Biological Test Method: Reference Method for Determining Acute Lethality of Eflfuents to Daphnia magna. (2000). Reference Method EPS 1/RM/14, Department of the Environment, December 2000. Re-trieved from: https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/wildlife-research-landscape-science/biological-test-method-publications/acute-lethality-effluents-daphnia-magna.html

Biological Test Method: Test of Larval Growth and Survival Using Fathead minnows. (1992). Report EPS l/RM/22, Department of the Environment, February 1992. Retrieved from: https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/wildlife-research-landscape-science/biological-test-method-publications/larval-growth-survival-fathead-minnows.html

Biological Test Method: Test of Reproduction and Survival Using the Cladoceran Ceriodaphnia dubia. (1992). Report EPS 1/RM/21, Department of the Environment, February 1992. Retrieved from: https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/wildlife-research-landscape-science/biological-test-method-publications/reproduction-survival-test-cladoceran-ceriodaphnia-dubia.html

Biological Test Method: Test for Measuring the Inhibition of Growth Using the Freshwater Macro-phyte, Lemna minor. (1999). Reference Method EPS 1/RM/37, Department of the Environment, March 1999. Retrieved from: https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/wildlife-research-landscape-science/biological-test-method-publications/inhibition-growth-freshwater-macrophyte.html

Biological Test Method: Growth Inhibition Test Using Freshwater Alga Selenastrum capricornutum. (1992). Report EPS l/RM/25, Department of the Environment, November 1992. Retrieved from: https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/wildlife-research-landscape-science/biological-test-method-publications/growth-inhibition-test-freshwater-alga.html

Ontario Water Resources Act, R.S.O. (1990). CHAPTER O.40, last amendment: 2011. Retrieved from: https://www.ontario.ca/laws/statute/90o40

Environmental Liability Directive, Directive 2004/35 / EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of the effects of environmental damage. (2004). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_965#Text. (In Ukrainian)

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
Крайнюков , О. М., Кривицька , І. А., Крайнюкова , А. М., & Lineman , M. (2022). Проблема оцінювання економічних наслідків хімічного забруднення поверхневих вод. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», (26), 89-101. https://doi.org/10.26565/1992-4259-2022-26-08