Том 2 № 32 (2022): Державне будівництво

Державне будівництво : зб. наук. праць ; електронне видання. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2022. – № 2 (32). – 128 с.

Затверджено до друку Вченою радою Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, протокол № 19 від 26.12.2022.

Опубліковано: 2022-12-28

Весь випуск

Теорія та філософія державного управління.

Кадрова політика у сфері публічного управління.

Соціальні та гуманітарні складові суспільного розвитку.