Том 31 № 1 (2022): Державне будівництво

Державне будівництво : зб. наук. праць ; електронне видання. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2022. – № 1 (31). – 128 с.

Затверджено до друку Вченою радою Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, протокол № 10 від 27.06.2022.

Опубліковано: 2022-07-04

Весь випуск

Кадрова політика у сфері публічного управління.

Світовий досвід державного управління: теорія та практика.