НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ

  • Віталій Кропивницький кандидат технічних наук, докторант навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України, м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-3527-7283
Ключові слова: публічне управління та адміністрування, цивільний захист, механізми публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту, Державна служба з надзвичайних ситуацій України, Кодекс цивільного захисту України.

Анотація

У статті охарактеризовано особливості системи публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту в Україні в сучасних умовах. Визначено ефективність і результативність системи публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту в Україні. Визначено проблемні аспекти й суперечності існуючої системи публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту в Україні. 
Виокремлено організаційні, нормативно-правові, економічні, соціальні, екологічні й інші аспекти системи публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту в Україні, які потребують удосконалення. Надано пропозиції щодо напрямів удосконалення механізмів публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції України. З’ясовано шляхи вирішення проблем і розв’язання суперечностей системи публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту в сучасних умовах глобальних викликів і ризиків. 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Boiko, O.A. (2019). Derzhavne upravlinnia u sferi tsyvilnoho zakhystu: hrani mizhnarodnoho spivrobitnytstva v konteksti yevrointehratsii Ukrainy [Public administration in the sphere of civil protection: aspects of international cooperation in the context of Ukraine's European integration]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, 1 (58), сh. 1, 123–130 [in Ukrainian].

Butivshchenko, S.V. (2009). Priorytetni napriamy yevropeiskoi intehratsii Ukrainy ta mekhanizmy yikh rehuliuvannia. [Priority directions of European integration of Ukraine and mechanisms for their regulation]. Mekhanizmy rehuliuvannia intehratsiinykh protsesiv v Ukraini: navch. posib. Artomov, I.V., Bakumenko, V.D., Bondarenko, V.D. ta in. (Еds.). Uzhhorod: Lira, 139–161 [in Ukrainian].

Volianskyi, P.B., Talan, I.S. (2015). Orhanizatsiino-pravove zabezpechennia navchannia naselennia diiam u nadzvychainykh sytuatsiiakh. Investytsii: praktyka ta dosvid, 5, 86–91. Vyd-vo TOV «DKS-tsentr». URL : http://www.investplan.com.ua/?n=5&y=2015 [in Ukrainian].

Denys Monastyrskyi prezentuvav priorytetni napriamy diialnosti MVS [Denis Monastyrsky presented the priority areas of the Ministry of Internal Affairs]. URL: https://zk.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/14673.html [in Ukrainian].

Zvit pro vykonannia Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta Yevropeiskym Soiuzom 2015-2020 [Report on the implementation of the Association Agreement between Ukraine and the European Union 2015-2020]. URL : https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/zviti-pro-vikonannya/aa-implementation-report-2015-2020-ukr-final.pdf [in Ukrainian].

Kodeks tsyvilnoho zakhystu Ukrainy [Code of Civil Protection of Ukraine]: Zakon Ukrainy № 5403-VI vid 02.10.2012 r. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17.

Konstytutsiia Ukrainy [Konstitucia Ukraini]. (1996). VVR Ukrainy, 30, 381–418.

Maistro, S.V., Trush, O.O. (2014). Normatyvno-pravovyi mekhanizm derzhavnoho upravlinnia systemoiu tsyvilnoho zakhystu v Ukraini [Normative-legal mechanism of public administration of the civil defense system in Ukraine]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia – Pressing Problems of Public Administration, 2 (46), 210–218. Kharkiv: Vyd-vo KharRI NADU "Mahistr” [in Ukrainian]. 9. Spivrobitnytstvo DSNS z NATO u sferi planuvannia na vypadok nadzvychainykh sytuatsii tsyvilnoho kharakteru u 2020–2021 rokakh (stanom na traven 2021 roku) [Cooperation of the SES with NATO in the field of planning for civil emergencies in 2020–2021 (as of May 2021)]. URL: https://www.dsns.gov.ua/ua/Evroatlantichna-integraciya.html [in Ukrainian].

Опубліковано
2022-06-12
Розділ
Регіональне та галузеве управління.