ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ'ЯЗКІВ ТА ЇХ РОЗВИТОК

  • Наталія Статівка доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри управління персоналом та підприємництва, ННІ «Інститут державного управління» Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0003-0903-6256
  • Максим Бублій кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри управління персоналом та підприємництва, ННІ «Інститут державного управління» Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0003-1060-6404
  • Аліса Косенко кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри економічної політики та менеджменту, ННІ «Інститут державного управління» Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, Україн https://orcid.org/0000-0002-4006-2295
Ключові слова: державне регулювання, господарські зв'язки, підприємництво, підприємницькі структури, ефективність, методи державного регулювання.

Анотація

Визначено, що найважливішим суб'єктом, який формує підприємницьке середовище, є держава, її вплив спрямований по таким напрямкам як формування та впровадження інститутів, що визначають правила і нормативи поведінки, а також формування організаційної поведінки всіх взаємодіючих господарюючих суб'єктів. Сформульовані організаційної поведінки всіх взаємодіючих господарюючих суб'єктів. Сформульовані найважливіші завдання, що вирішуються державними органами при розвитку підприємницького середовища на макрорівні до них належать побудова ефективної моделі функціонування господарської системи та визначення масштабу і характеру розвитку різних видів і форм підприємницької діяльності; розробка і реалізація макроекономічної політики держави; розробка системного механізму розвитку підприємницької діяльності на основі переважно партнерських відносин між державними органами та підприємницькими структурами; забезпечення захищеності підприємницьких структур від будь-яких видів недружніх дій, а також зайвого тиску з боку державних контролюючих органів; максимальне сприяння розвитку інфраструктури підприємництва, впровадження її нових видів і форм; стимулювання розробки та впровадження інновацій у виробництві та управлінні, включаючи управління господарськими зв'язками. Запропоновано напрямки розвитку підприємництва, що являють собою основу для вдосконалення господарських зв'язків між господарюючими суб'єктами, суть цих пропозицій полягає у визначенні фундаментальних економічних інтересів господарюючих суб'єктів і створення нормативно-правової бази, що забезпечує функціонування господарських зв'язків на основі поєднання інструментів державного і ринкового регулювання, а також розвитку відповідної інфраструктури. 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Alymov, O.M., Danylenko, A.I., Trehobchuk, V.M. (2005). Ekonomichnyi rozvytok Ukrainy: instytutsionalne ta resursne zabezpechennia [Economic development of Ukraine: institutional and resource provision]. Kyiv: Obiednanyi in-t ekonomiky NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Bila, I.S., Salatiuk, N.M. (2014). Svitovyi dosvid derzhavnoho rehuliuvannia pidpryiemnytstva [World experience of state regulation of entrepreneurship]. Svitova ekonomika ta mizhnarodni vidnosyny – World economy and international relations, 1, 26–30 [in Ukrainian].

Varnalii, Z.S., Kuznietsova, I.S. (2012). Derzhavna rehuliatorna polityka v sferi maloho pidpryiemnytstva [State regulatory policy in the sphere of small business]. Kyiv: In-t ekon. prohnozuvannia [in Ukrainian].

Zharaia, S.B. (2011). Mekhanizmy derzhavnoho rehuliuvannia pidpryiemnytskoi diialnosti na rehionalnomu rivni: shliakhy rozvytku v Ukraini ta yevropeiska praktyka [Mechanisms of state regulation of entrepreneurial activity at the regional level: ways of development in Ukraine and European practice]. Kyiv: Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy [in Ukrainian].

Zianko, V.V. (2008). Innovatsiine pidpryiemnytstvo: sutnist, mekhanizmy i formy rozvytku [Innovative entrepreneurship: essence, mechanisms and forms of development]. Vinnytsia: UNIVERSUM Vinnytsia [in Ukrainian].

Olianych, V.V. (2012). Pryvatne ta kooperatyvne pidpryiemnytstvo selianskykh hospodarstv v Ukraini: istorychnyi aspekt [Private and cooperative entrepreneurship of peasant farms in Ukraine: historical aspect]. Kharkiv: Kharkivskyi natsionalnyi universytet imeni V.N. Karazina [in Ukrainian].

Pikhniak, T.A. (2021). Suchasni vyklyky dlia ekonomichnoho rozvytku maloho pidpryiemnytstva v Ukraini [Modern challenges for the economic development of small business in Ukraine]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk – Priazovsky Economic Bulletin, 2(25), 24–29. DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2021-2-5 [in Ukrainian].

Saher, L.Iu. (2017). Upravlinnia vnutrishnimy komunikatsiiamy pidpryiemstv: teoriia, metodyka, praktyka [Management of internal communications of enterprises: theory, methodology, practice]. Kyiv: Vyd-vo «Tsentr navchalnoi literatury» [in Ukrainian].

Stativka, N.V., Bublii, M.P., Nadtochii, A.O. (2021). Osnovni napriamy poshuku efektyvnykh metodiv derzhavnoho rehuliuvannia hospodarskykh zviazkiv pidpryiemnytskykh struktur [The main directions of finding effective methods of state regulation of economic relations of business structures]. Derzhavne budivnytstvo – State building, 1 (30). URL: https://db.kh.ua/index. php/db/article/view/112/105. DOI: https://doi.org/10.34213/db.21.01.00 [in Ukrainian].

Doing Business 2020. (2021) Economy Profile Ukraine. World Bank Group. URL: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/ country/u/ukraine/UKR.pdf DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.151.214828

Опубліковано
2022-07-04
Розділ
Регіональне та галузеве управління.