ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ РЕПУТАЦІЇ ТА ЧЕСТІ ПУБЛІЧНИХ ДІЯЧІВ: ДОСВІД УГОРЩИНИ

  • Дмитро Гринь аспірант кафедри публічної політики ННІ «Інститут державного управління» Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0003-1687-6923
Ключові слова: дифамація, публічний діяч, захист репутації, відповідальність за наклеп, штраф, кримінальна відповідальність.

Анотація

У статті проаналізовано концептуальні підходи до розуміння поняття
дифамації, її правового регулювання у європейському правовому полі. Досліджено проблемні
питання захисту репутації та честі публічних діячів в сучасних умовах (на прикладі
Угорщини). Проаналізовані їх вади та переваги. Зосереджено увагу на порівняльному огляді
окремих питань, пов’язаних із захистом репутації та честі публічних діячів у кримінальному
та цивільному законодавстві. Доведено, що формування якісного механізму регулювання
дифамації в діяльності публічних діячів в Україні має відбуватися тільки на основі
збалансування сильних та слабких сторін виявлених систем захисту від наклепу, враховуючи
особливості українського менталітету

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Hromovyi,O. (2021). Zakhyst reputatsiipublichnykh osib: praktyka ukrainskykh sudiv i Yevropeiskoho sudu z prav liudyny[Protecting the reputation of public figures: the practice of Ukrainian courts and the European Court of Human Rights].Yurydychna firma «GENTLS». https://web-fix.org/практичний-досвід-репутації-публічних-осіб-прак/[in Ukrainian].

Popovych,T.P. (2018). Konstytutsiinyi riven zakriplennia prav i svobod liudyny (dosvid Polshchi ta Uhorshchyny[Constitutional level of enshrining human rights and freedoms (experience of Poland and Hungary)].Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia Pravo, vol.53, 1, 61–65[in Ukrainian].

Romanova,A.Ye. Cherniavskyi,P.V. and Sokolova,I.O. (2021). Vidpovidalnist za naklep (dyfamatsiiu) v Ukraini ta krainakh svitu[Liability for slander (defamation) in Ukraine and in countries around the world].Aktualni problemy derzhavy i prava,vol.90,145–152. Odesa: Helvetyka. DOI: https://doi.org/10.328837/apdp.v0i90.3219 [in Ukrainian].

Veeder,V.V. (1903).The History and Theory of the Law of Defamation. I.Columbia Law Review,vol. 3,no.8,546–573.

Shchur,N.O. (2020).Stanovlennia hromadianskoho suspilstva v konteksti suchasnykh vyklykiv suspilnoho rozvytku.Investytsii: praktyka ta dosvid,no.17–18.URL: http://www.investplan.com.ua/?n=17

Опубліковано
2022-06-12
Розділ
Кадрова політика у сфері публічного управління.