Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Радіофізика та електроніка»

У збірнику представлені результати теоретичних та експериментальних досліджень, що спрямовані на розв’язання актуальних задач сучасної радіофізики.

До них відносяться: розповсюдження радіохвиль в навколоземному просторі, його діагностика з використанням радіофізичних методів, розповсюдження і дифракція електромагнітних хвиль у електродинамічних структурах, взаємодія лазерного випромінювання з речовиною та біологічними об’єктами, фізичні принципи у напівпровідникових приладах та ін.

Для наукових працівників, аспірантів, студентів старших курсів радіофізичних спеціальностей.   

ISSN 0453-8048 -   2012 р.
ISSN 2311-0872 - з 2013 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11825-696 ПР від 04.10.2006 року.

Періодичність видання — 2 рази на рік.


Том 26, № 1117 (2017)


Обкладинка