No 34 (2017)

Table of Contents

Full issue

Full issue
 
PDF
1-78

Philosophy of medicine

M. I. Yabluchanskiy, A. M. Yabluchanskiy
PDF
5-6

Clinical research

P. G. Kravchun, O. I. Kadykova, O. I. Zalyubovs'ka, N. V. Shumova
PDF
7-10
T. I. Lyadova
PDF
11-18
O. V. Petrenko, M. I. Yabluchansky
PDF
19-26
O. V. Petyunina, M. P. Kopytsya, I. R. Vyshnevska
PDF
27-35
M. V. Pochinska, M. I. Shevchuk
PDF
36-40
A. S. Tkachenko, O. A. Nakonechna, V. I. Zhukov, T. V. Gorbach, M. O. Tkachenko
PDF
41-46
O. S. Tymoshenko, M. I. Yabluchansky, O. V. Martynenko
PDF
47-50
T. V. Zolotarova, M. S. Brynza, O. V. Martynenko, D. E. Volkov
PDF
51-56

Clinical case

L. V. Bogun, F. Lawal Wuraola, O. O. Ivleva, O. O. Okhryamkina
PDF
57-62
N. Yu. Bohun, T. I. Klimenko, L. L. Kleschevnykova, D. V. Molodan
PDF
63-67
A. Ovda, I. V. Nazarko, N. V. Lysenko, V. V. Lebedinets
PDF
68-70
E. Y. Shmidt, K. Y. Prylutcka, E. P. Medvid
PDF
71-77