DERMATOPOLYMIOSITIS OR WHEN CLINICAL DIAGNOSIS MUST BE ON SYNDROME LEVEL

  • A. Ovda
  • I. V. Nazarko
  • N. V. Lysenko
  • V. V. Lebedinets
Keywords: dermatopolymiositis, syndrome diagnosis, cancer intoxication

Abstract

The patient with the severe course of dermatopolymiositis served as an example for diagnostics, clinical syndromes establishment, and treatment tactics. The importance of the syndrome but not of the nosological diagnosis was marked.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Natsionalʹnyy pidruchnyk z revmatolohiyi / Za red. V. M. Kovalenko, N. M. Shuby. – K.: MORION, 2013. – 672 s.
2. Revmatycheskye bolezny: Nomenklatura, klassyfykatsyy, standarty dyahnostyky y lechenyya /
V. M. Kovalenko, N. M. Shuba. – OOO «KATRAN HRUP», 2002. – 214 S.
3. Revmatolohyya. Uchebnoe posobye dlya vrachey v voprosakh y otvetakh / V. K. Kazymyrko,
V. N. Kovalenko. – Donetsk, 2009. – 626 S.
4. Dermatomyositis / (Ramos-E-Silva, Pinto, Pirmez, et al.] // Skinmed. – 2016. – No. 14 (4). – p. 273–279.
5. Paraneoplastic Dermatomyositis / [Moses, Muruganandham, Manshur, et al.] // J Assoc Physicians India. – 2017. – No. 65 (2). – p. 89–90.
Published
2017-12-28
How to Cite
Ovda, A., Nazarko, I. V., Lysenko, N. V., & Lebedinets, V. V. (2017). DERMATOPOLYMIOSITIS OR WHEN CLINICAL DIAGNOSIS MUST BE ON SYNDROME LEVEL. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series "Medicine", (34), 68-70. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/medicine/article/view/10043
Section
Clinical case