Рецензія на Куліков В. О. Підприємства й суспільство в заводських і шахтарських поселеннях Донбасу та Придніпровʼя в 1870–1917 рр.: монографія. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. 388 с

  • Анастасія Боженко Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна https://orcid.org/0000-0002-8701-6130
Ключові слова: Куліков В. О., Підприємства, Донбас, Придніпровʼя

Анотація

Кінець ХІХ ст. – це справжній промисловий бум у Російській імперії. Саме цей час був періодом активної колонізації Донбасу, коли на місці непримітних поселень виростали величезні підприємства. Віднедавна в українському історіографічному полі з’явилося чимало наукових та науково-популярних видань, присвячених цій темі [1-3], і, безумовно, серед них одне з чільних місць належить монографії докторанта кафедри історії України ХНУ імені В. Н. Каразіна та запрошеного викладача Центрального Європейського університету Володимира Кулікова.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Верменич Я. В. Феномен пограниччя: Крим і Донбас в долі України. Київ: Інститут історії України, 2018. 369 с.

Водотика Т. С. Культура підприємництва в містах Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) Київ: Інститут історії України, 2018. 237 с.

Куліков В., Склокіна І. (ред.) Праця, виснаження та успіх: Промислові мономіста Донбасу. Львів, Центр міської історії Центрально-Східної Європи, 2018. 244 с.

References

Vermenych IA. V. Fenomen pogranichchia: Krym i Donbas v doli Ukrainy [The Phenomenon of Borderlands: Crimea and Donbass in Ukrainian Fate] (in Ukrainian). Kyiv: Instytut istorii Ukrainy, 2018. 369 s.

Vodotyka T. S. Kul’tura pidpryiemnytstva v mistakh Naddniprians’koї Ukrainy (druga polovyna XIX – pochatok XX st.) [The Entrepreneurs Culture in the Cities of Dnieper Ukraine (Second half of 19th – Early 20th)] (in Ukrainian). Kyiv: Instytut istorii Ukrainy, 2018. 237 s.

Kulikov V., Sklokina I. (red.). Pratsia, vysnazhennia ta uspikh: Promyslovi monomista Donbasu. [The Labour, the Exhaustion and The Success: Industrial Corporative Towns of Donbass] (in Ukrainian). L’viv, Tsentr mis’koї istoriї Tsentral’no-Skhidnoї IEvropy, 2018. 244 s.

Опубліковано
2019-11-03
Як цитувати
Боженко, А. (2019). Рецензія на Куліков В. О. Підприємства й суспільство в заводських і шахтарських поселеннях Донбасу та Придніпровʼя в 1870–1917 рр.: монографія. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. 388 с. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 28, 89-93. https://doi.org/10.26565/2227-6505-2019-28-11
Розділ
РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯДИ