Харків у період міжвладдя: підтримання правопорядку в місті наприкінці 1918 року

  • В'ячеслав Потоцький Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна https://orcid.org/0000-0002-6322-3581
Ключові слова: Харків, революція, УНР, гетьман Скоропадський, більшовики.

Анотація

У статті розглядається ситуація, що склалася у місті Харків наприкінці 1918 року. В цей час Україна переживала завершення чергового історичного етапу, готуючись до нових, більш буремних і трагічних подій. З території держави евакуювалися німецькі війська, які були гарантами її безпеки на протязі останніх десяти місяців, спалахнуло народне повстання проти гетьмана Павла Скоропадського, йшло повільне становлення республіканських органів влади, що визнавали Директорію, помітно активізувалися місцеві більшовики та інші угрупування лівого характеру. Всі ці сили в грудні 1918 року були представлені в губернському Харкові. Деякі з них, як наприклад германське командування та гетьманська варта, намагалися організовано передати владу своїм наступникам. Інші, навпаки, намагалися якомога скоріше дістатися до керма. Це багатовладдя затягнулося приблизно на місяць, що став для мешканців міста справжнім випробуванням. Харків’яни намагалися розібратися у калейдоскопі швидких політичних змін, розмаїтті наказів та декретів, хитросплетінні офіційної інформації та вуличних чуток. Між тим, кримінальна ситуація ставала все більш загрозливою: у сільських повітах лютували банди мародерів, а в самому Харкові все частіше лунали постріли. У другій половині грудня пограбування міських крамниць набуло вражаючих масштабів. В цей час охороною правопорядку займаються одразу декілька впливових сил: німецька комендатура, гетьманська варта, вояки Директорії та соціалістичні дружини. Проте всі їхні зусилля не давали бажаного результату, й звичайні харківяни змушені були організовувати загони самооборони для захисту власних домівок. Кульмінацією безвладдя у місті стало більшовицьке повстання 1-2 січня 1919, в наслідок якого Харків захопили збройні загони червоних.    

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Белоконский И.П. Александра Яковлевна Ефименко. (Некролог). Новая Россия, 1918. №12, С.2.

В городском самоуправлении. Новая Россия,1918. №15, С.2.

В городском самоуправлении. Новая Россия,1918. №3, С.3.

Воззвание. Новая Россия, 1918. №14, С.3.

Герасимов Т.Ю. Міста Правобережної України і Перша світова війна: повсякденна історія. Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2017. 436 с.

Городская хроника. Новая Россия, 1918. №10, С.3.

Городская хроника. Новая Россия, 1918. №13, С.4.

Городская хроника. Новая Россия, 1918. №16, С.3.

Городская хроника. Новая Россия, 1918. №17, С.3.

Городская хроника. Новая Россия, 1918. №3, С.3.

Городская хроника. Новая Россия, 1918. №4, С.3.

Десятова Е. Памяти А. Я. Ефименко. Новая Россия, 1918. №12, С.2.

О текущем моменте. Новая Россия,1918. №9, С.3.

Овсюк О. Життя після окупації; побут киян 1943-1945 рр. К.: Дуліби, 20017, 176 с.

Охрана города. Новая Россия, 1919. №20, С.3.

Охрана города. Новая Россия, 1919. №21, С.3.

Происшествия. Новая Россия, 1918. №10, С.4.

Происшествия. Новая Россия, 1918. №12, С.4.

Происшествия. Новая Россия, 1918. №13, С.4.

Происшествия. Новая Россия, 1918. №15, С.4.

Происшествия. Новая Россия, 1918. №16, С.4.

Происшествия. Новая Россия, 1919. №19, С.4.

Происшествия. Новая Россия, 1919. №20, С.4.

Происшествия. Новая Россия, 1919. №21, С.4.

Тюлин М. Об охране города. Новая Россия, 1918. №5, С.4.

Чорний Д.М. Велике місто в роки Першої світової війни: повсякденне життя Харкова і харків’ян. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 2015. Вип. 20. С. 54–59.

Черный Д. Н. Харьков в годы Первой мировой войны и революции. Города империи в годы Великой войны и революции: Сб. статей. СПб.: Нестор-История, 2017. С. 318-248.

Эвакуация учреждений из Харькова. Новая Россия, 1919. №20, С.3.

References

Belokonskij I.P. Aleksandra Yakovlevna Efimenko. (Nekrolog) (in Russian). Novaya Rossiya, 1918. №12, S.2.

V gorodskom samoupravlenii. [In the municipality everything] (in Russian). Novaya Rossiya. 1918. №15, S.2.

V gorodskom samoupravlenii. [In the municipality everything] (in Russian). Novaya Rossiya, 1918. №3, S.3.

Vozzvanie. [The appeal] (in Russian). Novaya Rossiya, 1918. №14, S.3.

Herasymov T.Iu. Mista Pravoberezhnoi Ukrainy i Persha svitova viina: povsiakdenna istoriia [Cities of Right-Bank Ukraine and the First World War: Everyday History] (in Ukrainian). Vinnytsia: TOV «Merkiuri-Podillia», 2017. 436 s.

Gorodskaya khronika. [Urban chronicle] (in Russian). Novaya Rossiya, 1918. №10, S.3.

Gorodskaya khronika. [Urban chronicle] (in Russian). Novaya Rossiya, 1918. №13, S.4.

Gorodskaya khronika. [Urban chronicle] (in Russian). Novaya Rossiya, 1918. №16, S.3.

Gorodskaya khronika. [Urban chronicle] (in Russian). Novaya Rossiya, 1918. №17, S.3.

Gorodskaya khronika. [Urban chronicle] (in Russian). Novaya Rossiya, 1918. №3, S.3.

Gorodskaya khronika. [Urban chronicle] (in Russian). Novaya Rossiya, 1918. №4, S.3.

Desyatova E. Pamyati A. Ya. Efimenko. [in memory of A.Y. Efimenko] (in Russian). Novaya Rossiya, 1918. №12, S.2.

O tekushhem momente. [Details of currently] (in Russian). Novaya Rossiya, 1918. №9, S.3.

Ovsiuk O. Zhyttia pislia okupatsii; pobut kyian 1943–1945 rr. [Life after occupation: the daily realities of Kyiv's citizens, 1943–1945] (in Ukrainian). K.: Duliby, 20017, 176 s.

Okhrana goroda. [Urban security] (in Russian). Novaya Rossiya, 1919. №20, S.3.

Okhrana goroda. [Urban security] (in Russian). Novaya Rossiya, 1919. №21, S.3.

Proisshestviya. [Incidents] (in Russian). Novaya Rossiya, 1918. №10, S.4.

Proisshestviya. [Incidents] (in Russian). Novaya Rossiya, 1918. №12, S.4.

Proisshestviya. [Incidents] (in Russian). Novaya Rossiya, 1918. №13, S.4.

Proisshestviya. [Incidents] (in Russian). Novaya Rossiya, 1918. №15, S.4.

Proisshestviya. [Incidents] (in Russian). Novaya Rossiya, 1918. №16, S.4.

Proisshestviya. [Incidents] (in Russian). Novaya Rossiya, 1919. №19, S.4.

Proisshestviya. [Incidents] (in Russian). Novaya Rossiya, 1919. №20, S.4.

Proisshestviya. [Incidents] (in Russian). Novaya Rossiya, 1919. №21, S.4.

Tyulin M. Ob okhrane goroda. [Urban security] (in Russian). Novaya Rossiya, 1918. №5, S.4.

Chornyi D.M. Velyke misto v roky Pershoi svitovoi viiny: povsiakdenne zhyttia Kharkova i kharkivian. [The City During the First World War: the Everyday Life of Kharkiv and Kharkiv Dwellers] (in Ukrainian). V. N. Karazin Kharkiv National Universitety bulletin. Series History of Ukraine. Ukrainian Studies: Historical and Philosophical Sciences. Kharkiv, 2015. Issue. 20. S. 54–59.

Chornyǐ D. Kharkov v gody Pervoǐ mirovoǐ voǐny i revoliutsii [Kharkov During the First World War and Revolution] (in Russian). Goroda imperii v gody Velikoǐ voǐny i revoliutsii: Sb. stateǐ. SPb.: Nestor-Istoriia, 2017. S. 318-248.

Evakuacziya uchrezhdenij iz Khar`kova. [Evacuation of the institutions from Kharkiv] (in Russian). Novaya Rossiya, 1919. №20, S.3.

Опубліковано
2019-10-13
Як цитувати
Потоцький, В. (2019). Харків у період міжвладдя: підтримання правопорядку в місті наприкінці 1918 року. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 28, 34-40. https://doi.org/10.26565/2227-6505-2019-28-03
Розділ
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ