Програмно-апаратний комплекс багаточастотного похилого зондування іоносфери

  • Л. Ф. Чорногор Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-5777-2392
  • К. П. Гармаш Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-0844-5456
  • Є. Г. Жданко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • С. Г. Леус Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • В. А. Поднос Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: радіофізичний моніторинг, похиле зондування іоносфери, когерентний комплекс, радіотраси, допплерівські спектри, фаза сигналу, амплітуда сигналу

Анотація

Актуальність. Іоносфера була і буде основним каналом поширення радіохвиль різних діапазонів (від вкрай низьких до надвисоких частот). Особливістю цього каналу є залежність його параметрів від стану космічної погоди. Космічна погода формується, перш за все, процесами на Сонці та, в меншій мірі, процесами на Землі. Певний внесок у стан космічної погоди можуть давати і високоенергетичні процеси техногенного походження. Значними можливостями для дослідження в галузі радіофізики геокосмоса, вивчення каналу поширення радіохвиль і динамічних процесів у геокосмосі мають засоби похилого зондування (ПЗ). В цьому випадку можуть використовуватися як власні радіопередавальні пристрої, так і мережа радіомовних станцій. За допомогою ПЗ вдається охопити значні регіони Земної кулі (аж до глобальних), і тим самим вивчати динамічні процеси в геокосмосі над цими регіонами.

Метою цієї роботи є короткий опис когерентного багаточастотного багатотрасового радіотехнічного комплексу ПЗ іоносфери й ілюстрація його працездатності на прикладі вивчення динамічних процесів у геокосмосі.

Методи і методологія. Описано когерентний багаточастотний багатотрасовий радіотехнічний комплекс похилого зондування іоносфери, який призначено для радіофізичного моніторингу динамічних процесів у геокосмосі, викликаних варіаціями космічної погоди, впливом на іоносферу високоенергетичних джерел космічного та земного походження. Комплекс здатний приймати радіосигнали в низькочастотному (НЧ) і високочастотному (ВЧ) діапазонах частот. Розроблено оригінальне програмне забезпечення, яке визначається колом розв’язуваних задач. Кількість радіотрас та їх орієнтація залежать від специфіки розв’язуваних задач. В основі функціонування комплексу лежать вимірювання амплітуди сигналу та його допплерівського зміщення частоти (для ВЧ і НЧ) чи фази (для НЧ діапазону). За допомогою авторегресійного алгоритму забезпечується роздільна здатність за допплерівською частотою до 0.02 Гц та за часом не більше 1 хв. Після отримання часових залежностей допплерівських спектрів, фаз і амплітуд для різних трас проводиться подальша обробка цих часових рядів.

Результати. У ХНУ імені В. Н. Каразіна тривалий час функціонує та модернізується багаточастотний багатотрасовий радіотехнічний комплекс похилого зондування іоносфери, призначений для радіофізичного моніторингу динамічних процесів у геокосмосі, викликаних варіаціями космічної погоди, впливом на іоносферу високоенергетичних джерел космічного і земного походження.

Висновки. Успішне функціонування комплексу продемонстровано на прикладах дослідження динамічних процесів у геокосмосі, викликаних дією різноманітних джерел енерговиділення.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Л. Ф. Чорногор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

майдан Свободи 4, м. Харків, 61022

К. П. Гармаш, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

майдан Свободи 4, м. Харків, 61022

Є. Г. Жданко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

майдан Свободи 4, м. Харків, 61022

С. Г. Леус, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

майдан Свободи 4, м. Харків, 61022

В. А. Поднос, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

майдан Свободи 4, м. Харків, 61022

Посилання

Chernogor LF, Domnin IF. Physics of geospace storms: Monograph. Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University, Institute of Ionosphere NAS and MES of Ukraine; 2014. 408 p. (Russian).

Chernogor LF. Physics of Geospace Storms. Space Science and Technology. 2021;27(1(128)):3-77. (Ukrainian).

Afraimovich EL, Perevalova NP. GPS-monitoring of the Earth upper atmosphere. Irkutsk: Solar–Terrestrial Physics Institute SD RAS: SI SC RRS ESSC SD RAMS; 2006. 479 p. (Russian).

Yasyukevich YuV, Edemskiy IK, Perevalova NP, Polyakova AS. Ionosphere Response on Helio- and Geophysical Disturbances according to GPS Data. Solar–Terrestrial Physics Series. Irkutsk: Irkutsk State University Publ., 2013. p. 259. (Russian).

Pulyaev V. A., Dzyubanov D. A., Domnin I. F. Determination of the ionospheric parameters using the incoherent scattering technique: Monograph. Kharkiv: NTU “KhPI”, 2011. 240 p. (in Russian).

Reinisch BW, Galkin IA, Khmyrov GM, Kozlov AV, Bibl K, Lisysyan IA, et al. New Digisonde for research and monitoring applications. Radio Science. 2009 Feb 19;44(1):1-15. https://doi.org/10.1029/2008RS004115

Reinisch BW, Galkin IA. Global Ionospheric Radio Observatory (GIRO). Earth, Planets and Space. 2011 Jun 14;63(4):377-381. https://doi.org/10.5047/eps.2011.03.001

Verhulst T, Altadill D, Mielich J, Reinisch B, Galkin I, Mouzakis A, Belehaki A, Burešová D, Stankov S, Blanch E, Kouba D. Vertical and oblique HF sounding with a network of synchronised ionosondes. Advances in Space Research. 2017 Oct 15;60(8):1644-1656. https://doi.org/10.1016/j.asr.2017.06.033

Zalizovski AV, Kashcheyev AS, Kashcheyev SB, Koloskov AV, Lisachenko VN, Paznukhov VV, Pikulik II, Sopin AA, Yampolski YuM. A prototype of a portable coherent ionosonde mode. Space Science and Technology. 2018;24(3)(112):10-22. https://doi.org/10.15407/knit2018.03.010 (Russian).

Ivanov VA, Kurkin VI, Nosov VE, Uryadov VP, Shumaev VV. Chirp Ionosonde and its Application in the Ionospheric Research. Radiophysics and Quantum Electronics. 2003 Nov;46(11):821-851. https://doi.org/10.1023/B:RAQE.0000028576.51983.9c

Galushko VG, Kascheev AS, Paznukhov VV, Yampolski YM, Reinisch BW. Frequency-and-angular sounding of traveling ionospheric disturbances in the model of three-dimensional electron density waves. Radio Science. 2008;43(4):1-10. https://doi.org/10.1029/2007RS003735

Pietrella M, Perrone L, Fontana G, Romano V, Malagnini A, Tutone G, Zolesi B, Cander LjR, Belehaki A, Tsagouri I, Kouris SS, Vallianatos F, Makris J, Angling M. Oblique-incidence ionospheric soundings over Central Europe and their application for testing now casting and long term prediction models. Advances in Space Research. 2009 Jun 02;43(11):1611-1620. https://doi.org/10.1016/j.asr.2008.01.022

Mlynarczyk J, Koperski P, Kulak A. Multiple-site investigation of the properties of an HF radio channel and the ionosphere using Digital Radio Mondiale broadcasting. Advances in Space Research. 2012 Jan 01;49(1):83-88. https://doi.org/10.1016/j.asr.2011.09.031

Paznukhov VV, Galushko VG, Reinisch BW. Digisonde observation of TIDs with frequency and angular sounding technique. Advances in Space Research. 2012;49(4):700-710. https://doi.org/10.1016/j.asr.2011.11.012

Vertogradov GG, Uryadov VP, Vertogradova EG, Vertogradov VG, Kubatko SV. Chirp ionosonde-radiodirection finder as a new tool for studying the ionosphere and radio-wave propagation. Radiophysics and Quantum Electronics. 2013 Nov 14;56(5):259-275. https://doi.org/10.1007/s11141-013-9431-3

Shi SZ, Zhao ZY, Liu JN, Liu Y, Chen G, Li T, Yao M. Experimental demonstration for ionospheric sensing and aircraft detection with a HF sky-wave-multistatic radar. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens. 2014 Jul;11(7):1270-1274. https://doi.org/10.1109/LGRS.2013.2291831

Shi SZ, Chen G, Yang GB, Li T, Zhao ZY, Liu JN. Wuhan ionospheric oblique-incidence sounding system and its new application in localization of ionospheric irregularities. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. 2015 Apr;53(4):2185-2194. https://doi.org/10.1109/TGRS.2014.2357443

Shi SZ, Yang GB, Zhao ZY, Liu JN. A novel ionospheric oblique-incidence sounding network consisting of the ionospheric oblique backscatter sounder and parasitic oblique-incidence sounder. IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing Letters. 2015 Oct;12(10):2070-2074. https://doi.org/10.1109/LGRS.2015.2447524

Heitmann J, Cervera MA, Gardiner-Garden RS, Holdsworth DA, MacKinnon AD, Reid IM, Ward BD. Observations and modeling of ionospheric disturbance signatures from an Australian network of oblique angle of arrival sounders. 32nd URSI GASS; 2017 Aug 19 – 26; Montreal, QC, Canada. pp. 1-4. https://doi.org/10.23919/URSIGASS.2017.8105329

Laštovička J, Chum J. A review of results of the international ionospheric Doppler sounder network. Advances in Space Research. 2017 Oct 15;60(8):1629-1643. https://doi.org/10.1016/j.asr.2017.01.032

Garmash KP, Gokov AM, Kostrov LS, Rozumenko VT, Tyrnov OF, Fedorenko YP, Tsymbal AM, Chernogor LF. Radio Wave Investigations and Modeling the Processes in the Ionosphere Disturbed by Sources of Various Nature. 1. Instrumentation and Processes in the Naturally Disturbed Ionosphere. Bulletin of Kharkiv State University Radio Physics and Electronics. 1998;(405):157-177. (Russian).

Garmash KP, Rozumenko VT, Tyrnov OF, Tsymbal AM, Chernogor LF. Radio Wave Investigations the Processes in the Near-Earth Plasma Disturbed by Sources of Various Nature. 1. Foreign Radio Electronics. Progress in Modern Radio Electronics. 1999;7:3-15. (Russian).

Garmash KP, Gokov AM, Kostrov LS, Rozumenko VT, Tyrnov OF, Fedorenko YP, Tsymbal AM, Chernogor LF. Radiophysical Investigations and Modeling of Ionospheric Processes Generated by Sources of Various Nature. 1. Processes in a Naturally Disturbed Ionosphere. Technical Facilities. Telecommunications and Radio Engineering. 1999;53(4-5):6-20. https://doi.org/10.1615/TelecomRadEng.v53.i4-5.20

Blagoveshchenskaya NF. Geophysical Effects of Active Impacts in Near-Earth Space. Saint-Petersberg: Gidrometeoizdat, 2001. 287 p. (Russian).

Chernogor LF, Garmash KP, Podnos VA, Rozumenko VT, Tsymbal AM, Tyrnov OF. The Upgraded Kharkiv V. N. Karazin National University Radiophysical Observatory. Sun and Geosphere.

Nov;7(2):133-139.

Chernogor LF, Garmash KP, Podnos VA, Tyrnov OF. The V. N. Karazin Kharkiv National University Radio physical Observatory – the tool for ionosphere monitoring in space experiments. Space Project “Ionosat-Micro”, Academperiodika, Kyiv, 2013:160-182. (Russian).

Guo Q, Chernogor LF, Garmash KP, Rozumenko VT, Zheng Y. Dynamical processes in the ionosphere following the moderate earthquake in Japan on 7 July 2018. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. 2019 May;186:88–103. https://doi.org/10.1016/j.jastp.2019.02.003

Guo Q, Chernogor LF, Garmash KP, Rozumenko VT, Zheng Y. Radio Monitoring of Dynamic Processes in the Ionosphere Over China During the Partial Solar Eclipse of 11 August 2018. Radio Science. 2020 Feb;55(2):e2019RS006866 https://doi.org/10.1029/2019RS006866

Chernogor LF, Garmash KP, Guo Q, Luo Y, Rozumenko VT, Zheng Y. Ionospheric storm effects over the People’s Republic of China on 14 May 2019: Results from multipath multi-frequency oblique radio sounding. Advances in Space Research. 2020 Jul 15;66(2):226-242. https://doi.org/10.1016/j.asr.2020.03.037

Luo Y, Chernogor LF, Garmash KP, Guo Q, Rozumenko VT, Shulga SN, Zheng Y. Ionospheric effects of the Kamchatka meteoroid: Results from multipath oblique sounding. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. 2020;207: Paper No. 105336. https://doi.org/10.1016/j.jastp.2020.105336

Chernogor LF, Garmash KP, Guo Q, Zheng Y. Effects of the Strong Ionospheric Storm of August 26, 2018: Results of Multipath Radiophysical Monitoring. Geomagnetism and Aeronomy. 2021;61(1):73-91. https://doi.org/10.1134/S001679322006002X

Chernogor LF. Ionospheric effects of the Chelyabinsk meteoroid. Geomagnetism and Aeronomy. 2015;55(3):353–368. https://doi.org/10.1134/S0016793215030044

Marple SL, Jr. Digital spectral analysis: with applications. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc.; 1987 Jan 01. 492 p.

Chernogor LF, Garmash KP, Guo Q, Zheng Y, Podnos VA, Rozumenko VT, Tyrnov OF, Tsymbal AM. The coherent multi-frequency multipath system for radiophysical monitoring of dynamic processes in the ionosphere. Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University, series “Radio Physics and Electronics”. 2018;28:88–93 (Russian).

Gossard EE, Hooke YX. Waves in the Atmosphere: Atmospheric Infrasound and Gravity Waves, Their Generation and Propagation (Developments in Atmospheric Science). Elsevier Scientific Pub. Co., 1975. 472 p.

Guo Q, Zheng Y, Chernogor LF, Garmash KP, Rozumenko VT. Ionospheric processes observed with the passive oblique-incidence HF Doppler radar. Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University, series “Radio Physics and Electronics”. 2019;30:3–15. https://doi.org/10.26565/2311-0872-2019-30-01

Luo Y, Guo Q, Zheng Y, Garmash KP, Chernogor LF, Shulga SN. HF radio-wave characteristic variations over China during moderate earthquake in Japan on September 5, 2018. Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University, series “Radio Physics and Electronics”. 2019;30:16–26. (Russian). https://doi.org/10.26565/2311-0872-2019-30-02

Опубліковано
2020-11-30
Цитовано
Як цитувати
Чорногор, Л. Ф., Гармаш, К. П., Жданко, Є. Г., Леус, С. Г., & Поднос, В. А. (2020). Програмно-апаратний комплекс багаточастотного похилого зондування іоносфери. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Радіофізика та електроніка», (33), 42-59. https://doi.org/10.26565/2311-0872-2020-33-04

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)