Варіанти правил виявлення радіометричного сигналу при одноканальному прийомі

  • В. Є. Кудряшов
  • С. М. Тамаш
  • Д. С. Шмаков
Ключові слова: радіометричний сигнал, одноканальний прийом, нестаціонарний випадковий процес, правило виявлення, відношення правдоподібності, радіометр

Анотація

На основі методу відношення правдоподібності знайдено правило виявлення радіометричного сигналу, розподіленого за вінеровським процесом. Представлено хід здобуття правил виявлення нестаціонарного корисного сигналу на фоні нестаціонарних коливань, що заважають, включаючи шум радіометра. Перший варіант правила виявлення радіометричного сигналу отримано при використанні похідних вхідних процесів. Другий варіант правила виявлення заснований на процесах з незалежними прирощеннями, для яких різниці мають нормальне розподілення з означеними параметрами. Введені фізично існуючі незначні спрощення. По правилах виявлення радіометричного сигналу з врахуванням рівня порогу складені схеми, що технічно реалізуються.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники. кн. 1. – М.: Сов. радио, 1969. – 752 с. ил.

Справочник по радиолокации. / Под ред. М. Сколника, Том. 4. Радиолокационные станции и системы. Под ред. М.М. Вейсбена - М.;. Сов. радио, 1978. – 376с

Алмазов В.Б. Методы пассивной радиолокации. – Харьков; ВИРТА, 1974. – 86с.

Радиоэлектронные системы: Основы построения и теория. Справочник. Изд. 2-е. перераб. и доп./Под ред. Я.Д. Ширмана. – М.: Радиотехника, 2007.–512с.: ил.

Розов А.К. Обнаружение сигналов в нестационарных гидроакустических условиях. – Л.: Судостроение, 1987.– 132с.: ил.

Биков В.Н. Виявлення малорозмірних об’єктів радіометричною інформаційною системою мм діапазону з шумовою підсвічуванням / Биков В.Н.// Радіоелектронні і комп’ютерні системи 2(10). –Х.:ХАІ. - 2005. – С. 5-11.

Алмазов В.Б., Манжос В.М., Камчатний Н.И. Упрощенный алгоритм обнаружения шумового сигнала в двухпозиционной системе пассивной локации. – Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. –том 30. № 11.1987. – С.20–24. 23.

Lukin K.A., Kudriashov V.V., Vyplavin P.L., Palamarchuk V.P., Lukin S.K. 'Coherent radiometric imaging using antenas with beam synthesizing '. International Journal of Microwave and Wireless Technologies, 7, Spec. Iss. 3-4, pp. 453 - 458, Cambridge University Press, 2015, ISSN: 1759-0787, DOI: 10.1017/S1759078715000550. IF: 0.348.

Кudriashov V.V. 'A Modified Maximum Likelihood Method for Estimation of Mutual Delay and Power of Noise Signals by Bistatic Radiometer '. Comptes Rendus - Academie Bulgarie des Sciences, 68, 5, pp. 631 - 640, Prof. Marin Drinov publishing house of Bulgarian Academy of Sciences, 2015, ISSN: 1310–1331. SJR: 0.21, ISI IF: 0.284.

Вентциль А.Д. Курс теории случайных процессов – М.: Наука, 1996.–400с: ил.

Абраменко О.О., Зарицький М.М., Шевченко А.Ф., Челпанов А.В. Система керування функціональними режимами багатофункціональної РЛС з фазованою антенною решіткою. Системи озброєння та військова техніка. - Х.: ХУПС. - 2017.- №1(49). - С. 69-72.

Карлов В.Д., Леонов І.Г., Присяжний А.Є., Сидоренко Д.С. Системне проектування радіоелектронних пристроїв. – Х.: ХУПС, 2017. – 80 с.

Опубліковано
2017-12-01
Цитовано
Як цитувати
Кудряшов, В. Є., Тамаш, С. М., & Шмаков, Д. С. (2017). Варіанти правил виявлення радіометричного сигналу при одноканальному прийомі. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Радіофізика та електроніка», (27), 75-79. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/radiophysics/article/view/11423