ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ КОНОТАЦІЇ ВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО МИСЛИТЕЛЯ

  • Олександр Головко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-1459-5434
  • Іван Карпенко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-9425-149X
Ключові слова: Григорій Сковорода, філософія, мораль, право, природне право, закон

Анотація

Стаття присвячена дослідженню правових аспектів  філософського вчення Григорія Сковороди. Попри всю парадоксальність і символізм філософського учення Сковороди, пошук морально-релігійної основи в усіх суспільних явищах, а отже і правових, і державних робить його одним із найбільш оригінальних адептів природно-правового розуміння права. І в цьому вбачаємо певну спадковість (при всій оригінальності, самобутності й набагато більшій масштабності особистості) поглядам М. Козачинського.

Саме серце є головним у досягненні спорідненості («сродності») – відповідності між внутрішнім і зовнішнім, між Богом і «твар’ю». І хоча Сковорода не користувався поняттями природного права і позитивного права, відповідність другого першому (тобто правовий закон), як видається, і є спорідненістю. Мислитель поєднує розум, серце і дію в одне: «…серце є думок безодня… думки – насіння і джерело діям». Про прихильність Сковороди до природноправового розуміння свідчить, зокрема, те, що дві натури в людині проявляються і у наявності двох законів (слід за аналогією розуміти внутрішнього – природного і зовнішнього – людського, позитивного).

Через категорію спорідненості у Сковороди фактично втілюються ідеї, суголосні західним раціоналістичним концептам справедливості та моральної автономії особистості. Вони отримали прояв через поняття «споріднена праця». Спорідненість кожної людини проявляється у спорідненій праці, що робить її щасливою, а суспільство – гармонійним. Споріднена праця є наслідком забезпечення справедливості у суспільстві, а вона втілюється через право.

Віра в знання, в гуманізм, в природу людини та її удосконалення – все це дає підстави віднести вчення Сковороди до Просвітництва, причому не лише українського, а й європейського. Раціоналістична складова, розуміння єдності людини і світу, пошук гармонізації індивіда і суспільства є аргументами на користь твердження, що саме з Сковороди починається українська класична філософія (у тому числі філософія права). Містицизм, символізм й особливо інтуїтивізм вчення Сковороди в окремих аспектах виходять за межі навіть класичної філософії (зокрема філософії права), а отже, мають риси, притаманні некласичній філософії й філософії права ХХ століття.

Містичне, духовне для Сковороди невід’ємне від раціонального, звідси – той самий «розум серця», який створює єдність психоемоційного та інтелектуально-раціонального начал у людині й розумінні змісту права або природного права. Мислитель не зупинявся на особливостях філософського обґрунтування саме права. Вчення про дві натури і три світи поруч із чітким усвідомленням неправового характеру позитивного казуїстичного права часів Сковороди з його інквізиційним процесом, писемністю і закритістю процедури, а також становістю, створювали оригінальне уявлення мислителя про справедливість і правду як основу права

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Олександр Головко , Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Головко Олександр Миколайович

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

проректор з науково-педагогічної роботи

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

майдан Свободи, 4, Харків, 61022, Україна

 

Іван Карпенко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Карпенко Іван Васильович

доктор філософських наук, професор

декан філософського факультету

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

майдан Свободи, 4, Харків, 61022, Україна

 

Посилання

Bahalii, D. I. (1926). Ukraine's Wandering Philosopher Hr. Sav. Skovoroda. B.m.: Derzhvydav Ukrajiny. (In Ukrainian).

Bojeva, T. (2013). Ukrainian state formation and Hryhorii Skovoroda's views on the state system. Skhid. 6, 174-177. (In Ukrainian).

Donchenko, O. I. (2021). The System sociopolitical views of H. Skovoroda. Juridical scientific and electronic journal. 3, 15-19. (In Ukrainian).

Zhdanenko, S. B., Maksymov S. I. (2016). Skovoroda Hryhorii Savych. Great Ukrainian legal encyclopedia: in 20 t. Kharkiv: Pravo. T.2. Philosophy of Law. pp.778-782. (In Ukrainian).

Klyuy, A. I. (2015). Social-political ideal of G. S. Scovoroda. The Journal of Dnipropetrovsk University. 1, 75-81. (In Ukrainian).

Osetrova, O. (2017). Principle «unequal equality» of H. S. Skovoroda as a philosophical basis of practical social work. Ukrainian sociological journal. 17(1-2), 110-113. (In Ukrainian).

Skovoroda, Hryhorii. (2011). A full academic collections of works / ed. by. prof. L. Ushkalov. Kharkiv; Edmonton; Toronto: Majdan: Publishing Canadian Institute of Ukrainian Studies. (In Ukrainian).

Stratij, Ja. (2002). Kozačinski Manuїl Oleksandrovych. Philosophical thought in Ukraine: Bibliographic dictionary. Kyiv: Puljsar, pp.100-101. (In Ukrainian).

Chyzhevsky, D. (1992). Essays on the history of philosophy in Ukraine. Kyiv: Vyd-vo Orij pry UKSP Kobza. (In Ukrainian).

Chyzhevsky, D. (2004). Philosophy H. S. Skovoroda / Ed. prof. L. Ushkalov. Kharkiv: Prapor. (In Ukrainian).

Shapovalova, A. (2013). The Work of Taras Shevchenko and philosophy of Hryhorii Skovoroda: two dimensions of freedom. Shevchenko studies. 16, 203-216. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Shs_2013_16_26 (In Ukrainian).

Ern, V. F. (2000). Fight for the Logos. G. Skovoroda: life and teachings. Mynsk: Kharvest AST. (In Russian).

Опубліковано
2022-12-26
Цитовано
Як цитувати
Головко , О., & Карпенко, І. (2022). ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ КОНОТАЦІЇ ВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО МИСЛИТЕЛЯ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (67), 6-14. https://doi.org/10.26565/2226-0994-2022-67-1
Номер
Розділ
Статті