Історіософія права Памфіла Юркевича

  • Олександр Головко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-8969-3517
Ключові слова: Філософія серця, історіософія права, історичне в праві, логічне в праві, правовий ідеалізм

Анотація

Памфіл Юркевич є одним із найбільш видатних українських філософів. Попри те, що його творчий доробок є порівняно невеликим, цілісної універсальної філософської системи він не створив, його погляди на філософію були вельми оригінальними і залишили помітний слід в історії філософії. Його оригінальне вчення філософії серця у окремих напрямах випередило сучасність і має суттєве значення для філософського знання і сьогодні. Значну увагу мислитель приділяв проблемам філософії права та філософії історії. Як наслідок, його погляди на філософію історії права були оригінальними і самобутніми. Перебуваючи на позиціях природно-правових вчень, Юркевич, разом з тим, визнавав наявність закономірностей в історичному процесі. Більше того, сутнісною основою історичного процесу він вбачав історію суспільства, передусім історію права. Саме розуміння права Юркевич ґрунтував на поєднанні історичного (тобто емпіричного) і філософського (теоретичного, тобто логічного). У їх балансі полягає важлива методологічна передумова для дослідження історико-правових явищ і процесів. Для розуміння сутності права у контексті його історичного розвитку Юркевич застосовував елементи інтегративного підходу, який набув розвитку вже у філософії права наступного, ХХ століття. Ця інтегративність полягає у врахуванні не лише соціальних закономірностей, а й індивідуальної та суспільної психології. Вказані аспекти не суперечили ідеалістичній, природно-правовій основі розуміння права згідно з «філософією серця» П. Юркевича, а доповнювали й збагачували її.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2022-06-28
Цитовано
Як цитувати
Головко, О. (2022). Історіософія права Памфіла Юркевича. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (33), 6-15. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2022-33-01
Розділ
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень