СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

  • Galina V. Zhukova Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; вул. Пирогова, 9, Київ, 02000 https://orcid.org/0000-0002-1248-4669
Ключові слова: позаакадемічна освіта, академічна освіта, феномен, процес навчання

Анотація

У статті розглядається необхідність означення позаакадемічної освіти як незвичайного явища сучасного освітнього простору. Запити навчатися протягом життя стають дедалі актуальнішими і змальовують не тільки потребу, але й відображення стабільності країни, бо освіта є магістральною складовою суспільної, фахової та соціальної галузей. Фахівець може відповідати швидкоплинним вимогами ринку праці тільки в тому разі, коли він у змозі постійно вчитися й оптимально використовувати накопичений освітній капітал. У системі освіти мають бути закладені можливості неперервної освіти, що повинні справджувати новітні потреби економіки. Навчання протягом життя стає необхідним і все більш значущим елементом сучасних освітніх систем, де все більшу роль відіграє позаакадемічна освіта, що реалізується здебільшого за рахунок самоосвіти громадян. Позаакадемічна освіта визначається організацією системних досліджень природи сучасного знання як специфічного типу філософської рефлексії, що можна означити категоріями діяльності в освіті. Під ними розуміють поліпшення якості професійної підготовки тих, хто навчається, на підставі широкого використання інформаційно-комунікаційних технологій, формування в них умінь і навичок електронного моделювання. Сформовані ефективні стереотипи мислення й поведінки вимагають осмислення суті освіти та приведення її до відповідного ефективного шаблону, який є адаптованим до освітньої галузі. Освоєння позаакадемічних знань, на відміну від академічних, відбувається на особистісному рівні й формує потребу реалізації особистості в суспільному житті, підвищення рівня масової свідомості, перетворення абстрактного знання на практичне. Воно стосується тих навчальних програм, які знаходяться поза академічною формальною освітньою системою. Тобто позаакадемічна освіта є незалежною від державних програм освітою, допомагає людині за короткий термін перевести мрію у професійну площину.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Galina V. Zhukova, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; вул. Пирогова, 9, Київ, 02000

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри методик та технологій дошкільної освіти

Посилання

Boshuizen, H., Bromme, R., & Gruber, Н. (2004). Does Practice Make Perfect? A Slow and Discontinuous Process. In W. H. Gijselaers, P. A. Henny & H. P. Boshuizen (Eds.), Professional Learning: Gaps and Transitions on the Way from Novice to Expert (pp. 73–93). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Cohen, L., & Morrison, L. (2007). Research Methods in Education. London and New York: Routledge.

European Commission. (2013). Growth, Employment and Competitiveness in a Knowledge Society. In Scientific Evidence for Policy-making. Research Insights from Socio-economic Sciences and Humanities. Retrieved from https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/040dc20c-51f6-4630-a8be-ce16c95aef12/language-en/format-PDF/source-100102754.

Korchagina, L. M. (2008). Life-long Learning as a Priority Trend in the Modernization of Education Management in Ukraine. Theory and Practice of Public Administration, 3 (22), 326–332. Kharkiv: Publishing House of National Academy for Public Administration under the President Of Ukraine.

Semeijna, J., Veldenb, R., Heijkeb, H., Vleutenb, C., & Boshuizen, H. (2016). Competence Indicators in Academic Education and Early Labour Market Success of Graduates in Health Sciences. Journal of Education and Work, 4 (19), 383–413. London: Taylor & Francis (Routledge).

Sigaeva, L. (2011). Characteristics of the Structure of Adult Education in Modern Ukraine. Bulletin of Zhytomyr State University. Pedagogical sciences, 59, 38–42. Zhytomyr: Zhytomyr State University Publishing House.

Опубліковано
2019-06-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Zhukova, G. (2019). СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (60), 91-96. https://doi.org/10.26565/2226-0994-2019-60-10
Номер
Розділ
Статті