МЕТАФІЗИЧНІ ПІДСТАВИ ДОБРА

  • Yuliia Yu. Brodetska Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; просп. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010 http://orcid.org/0000-0001-9186-0767
Ключові слова: добро, зло, духовні знання, благо, пайдейя, спів-буття

Анотація

Стаття присвячена розгляду метафізичних підстав етики добра. У якості феномена, природа якого є трансцендентною, добро розкриває себе в двох проективних оптиках. Йдеться з одного боку, про онтологічні аспекти етики добра, що виступає як модус спільного буття. З іншого, про релевантність доброчинної природи людини принципам етики добра. Таким чином, добро складає основу, вихідний операційний модус спів-буття. Феномен володіє об’єктивними властивостями і універсальним характером. Іншими словами, добро складає умову, природу порядку самого буття. Цю логіку простежує вже Сократ, ототожнюючи благо, знання і чесноти. Набуваючи статус знання сущого, реального – Істини, яка відкриває людині суть її призначення, вдосконалює і перетворює її особистість, добро-благо є живе знання. Йдеться про духовні знаннях, що відкриваються людині, що пізнає в процесі освоєння навколишнього світу, наповнюють її змістом, надають унікальності. Тобто це живе знання, спрямоване на вдосконалення образу, його духовний розвиток, зростання. А, отже, проекція знання-блага на рівень соціуму виступає механізмом організації та підтримки соціального порядку. Пізнаючи через соціальний контекст етичні принципи добра (любові, поваги, співучасті тощо), людина осягає закони духовного порядку, невід’ємною частиною якого він є, усвідомлює себе реального, унікального, знаходить зв’язок з дійсністю. Реіфікація даних принципів в культурних Універсал відкриває людині навколишній світ як єдиний Цілого, невід’ємною частиною якого є і він сам. За допомогою експлікації смислів, культура «вводить» особистість в складене раніше символіко-комунікативний простір, формуючи здатність до розуміння, з повідомленням, з-участі, в цілому формує орієнтацію на спільність, цілісність соціальних відносин. Саме в цій перспективі відкриває себе питання благополуччя як принципу влади духовних знань, що реалізується у відповідності людини принципам етики добра.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Yuliia Yu. Brodetska, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; просп. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010

Доктор філософських наук, доцент кафедри філософії

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2018-12-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Brodetska, Y. (2018). МЕТАФІЗИЧНІ ПІДСТАВИ ДОБРА. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (59), 149-159. https://doi.org/10.26565/2226-0994-2018-59-14
Номер
Розділ
Статті