Роман А. Володіна «Дондог»: альтернативна історія в дискурсі фантастичного

  • Вікторія Павлівна Чуб Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: фантастичний дискурс, Антуан Володін, постмодерністська фантастика, постмодерністський роман, жанр альтернативної історії

Анотація

У статті досліджуються жанрові та дискурсивні домінанти роману Антуана Володіна «Дондог» в контексті сучасних трансформацій романної форми. Аналізується набір поетикальних характеристик: параметри хронотопу, система мотивів, інтертекстуальність та метатекстуальність. Констатується гібридність жанрового новоутворення як результат авторського експериментування з фантастичним дискурсом та елементами альтернативної історії, антиутопії, філософської казки, видінь. Синтетична жанрова форма роману «Дондог» є втіленням тенденції до «постмодернізації» фантастики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Вікторія Павлівна Чуб, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
пошукач кафедри історії зарубіжної літератури і класичної філології

Посилання

1. Бовсунівська Т. В. Теорія літературних жанрів : Жанрова парадигма сучасного зарубіжного роману : Підручник / Т. В. Бовсунівська. — К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2009. — 519 с.

2. Вівчар С. Художні домінанти постмодерної літературної фантастики (на матеріалі хорватської літе-ратури) [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Вівчар Соломія Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2014. — 20 с.

3. Володин А. Дондог: роман / Антуан Володин; [пер. с фр. В. Лапицкого]. — СПб. : Амфора,
2010. — 351 с.

4. Володин А. Писать по-французски иностранную литературу / Антуан Володин // Дондог / Антуан Володин. — СПб: Амфора, 2010. — С. 324–335.

5. Грицанов А. Антиутопия / А. А. Грицанов // Новейший философский словарь / сост. А. А. Грицанов. — Минск: Изд. В. М. Скакун, 1999. — С. 76–77.

6. Дмитриева Е. Французский писатель с русскими корнями: Антуан Володин — первый опыт русского прочтения: международный коллоквиум «Постэкзотизм Антуана Володина» (Москва, апрель 2006 г.) / Ека-терина Дмитриева // Новое литературное обозрение. — 2006. — N 5. — С. 421–431.

7. Пестерев В. А. Романная проза Запада рубежа ХХ и ХХІ веков. Статья первая / Пестерев В. А. // Вес-тник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. — 2011. — № 3(15). — C. 155–166.

8. Пестерев В. А. Романная проза Запада рубежа ХХ и ХХІ веков. Статья вторая / Пестерев В. А. // Вес-тник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. — 2011. — № 4(16). — C. 232–241.

9. Пестерев В. А. Саморазвитие формы в романе Антуана Володина «Малые ангелы» / Пестерев В. А. // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Философия. Филология». — 2011. — № 1(9). — C. 155–170.

10. Силантьев И. В. Поэтика мотива / И. В. Силантьев. — М. : Языки славянской культуры,
2004. — 296 с.

11. Скард-Лапидус А. Постэкзотизм… да, слово дико / Арнаут Скард-Лапидус // Дондог / Антуан Воло-дин. — СПб. : Амфора, 2010. — С. 333–349.

12. Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу / Цветан Тодоров; [пер. с фр. Б. Нарумова]. — М. : Дом интеллектуальной книги, 1997. — 144 с.

13. Шервашидзе В. Тенденции и перспективы развития французского романа / В. Шервашидзе // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения. — 2007. — № 2. — С. 72–102.

14. Эко У. Заметки на полях «Имени Розы» / Умберто Эко; [пер. с итал. Е. Костюкович]. — СПб. : Сим-позиум, 2005. — 96 с.

15. Kristeva J. Semiotikè: Recherches pour une sémanalyse / Kristeva J. — Paris: Editions du Seuil, 1969. — 319 p.

16. Lamarre M. La ruine de l’utopie du progrès au XXe siècle : une étude de l’espace et du temps dans Dondog d’Antoine Volodine / Mélanie Lamarre // Écritures contemporaines 10 : La Représentation de l’histoire dans le roman contemporain / textes réunis et présentés par Dominique Viart. — Paris : Minard, 2009. — P. 343–361.

17. Omont S. Lecteur de librairie, narrateur exotique / Sébastien Omont // La Femelle du Requin, n° 19. — Paris, 2002. — P. 54–55.

18. Ouellet P. Le Vindicatif présent : éthique de la vengeance dans l'univers de Volodine / Pierre Ouellet // Écritures contemporaines 8 : Antoine Volodine. Fictions du politique / dirigé par Anne ROCHE. — Paris : Minard, 2006. — P. 189–207.

19. Richard C. Politiques de la littérature, politiques du lien chez Antoine Volodine et François Bon / Claire Richard. — Paris : Éditions des archives contemporaines, 2012. — 224 p.

20. Rüf I. Le monde flottant où erre Dondog est un enfer fabuleux / Isabelle Rüf // Le Temps. — Genève, 2002.

21. Ruffel L. Volodine post-exotique / Lionel Ruffel. — P. : Cécile Defaut, 2007. — 330 p.

22. Volodine A. Dondog / Antoine Volodine. — Paris : Seuil, 2002. — 365 p
Опубліковано
2015-11-30
Як цитувати
Чуб, В. (2015). Роман А. Володіна «Дондог»: альтернативна історія в дискурсі фантастичного. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (1152), 195-199. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/4528
Розділ
Статті