Образ золотої молоді в дискурсі українських засобів масової комунікації: лінгвопрагматичний вимір

  • Галина Анатоліївна Губарева кафедра української мови, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Катерина Руснак кафедра української мови, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: дискурс засобів масової комунікації, образ, фразеологізм, номен, оцінка, експресивність, конотація

Анотація

У статті розглянуто вербалізатори образу золотої молоді в дискурсі засобів масової комунікації. Визначено семантичні й концептуальні зв’язки відповідних номенів, проаналізовано розвиток їхніх аксіологічних значень. Виділено мовні маркери стереотипізації образу мажора, описано конотативне забарвлення таких одиниць

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Галина Анатоліївна Губарева, кафедра української мови, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
кандидат філологічних наук, доцент
Катерина Руснак, кафедра української мови, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
аспірант

Посилання

1. Паславський І. Мажорність як субкультурний феномен сучасності у телевізійній та друкованій жур-налістиці / Ігор Паславський // Теле- та радіожурналістика. — 2013. — Вип. 12. — С. 166—187. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tir_2013_12_42.pdf.

2. Словник української мови : [в 11 томах]. Т. 3 / [АН УРСР, Інститут мовознавства ; за ред. І. Біло-діда]. — К. : Наук. думка, 1972.

3. Ставицька Л. Короткий словник жарґонної лексики української мови / Леся Ставицька. — К. : Критика, 2003.

4. Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический ас-пекты / В. Н. Телия. — М. : Языки русской культуры, 1996. — 288 с.
Опубліковано
2015-11-30
Як цитувати
Губарева, Г., & Руснак, К. (2015). Образ золотої молоді в дискурсі українських засобів масової комунікації: лінгвопрагматичний вимір. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (1152), 10-13. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/3786
Розділ
Статті