Вербалізація оцінки в прозовому та драматичному жанрах

  • Тетяна Сукаленко Університет державної фіскальної служби України https://orcid.org/0000-0002-5107-9914
Ключові слова: категорія оцінки, художній дискурс, драматичний дискурс, жанр, оцінна характеристика, мовне моделювання, мовні засоби

Анотація

Стаття присвячена вивченню особливостей мовного вираження категорії оцінки, яка як універсальна мовна категорія, що функціює на різних мовних рівнях, відіграє важливу роль при виборі носіями мови, а, відповідно, й культури, мовних засобів для передавання інформації та є не менш важливою для ментальних процесів сприймання, осмислення та прийняття або неприйняття цієї інформації. Здійснено огляд публікацій у науковій літературі, присвячених різним аспектам вивчення категорії оцінки з погляду мови. Аналіз особливостей вербалізації категорії оцінки здійснено на матеріалі художнього та драматичного дискурсу, що є продуктивним мовним середовищем для вивчення категорії оцінки, оскільки через вербалізовані національно-культурні уявлення та стереотипи відображає концептуально-мовну картину світу певного періоду життя суспільства, трансформовану крізь призму авторського «Я». Насамперед це виявляється у мові та характеристиці персонажів. Особливу увагу закцентовано на образах чиновника, пана, пані, панни та козака, вербалізованих у художньому та драматичному дискурсі ХІХ ст. Оцінні характеристики, що є елементами мовного моделювання художніх образів, послугували підставою для виділення таких різновидів оцінки: позитивна і негативна оцінка в структурі текстової оповіді, нейтральна оцінка, прихована позитивна оцінка, авторська оцінка, оцінка з боку інших персонажів. Позитивну оцінку в мові художніх творів виявляють мовні засоби творення образу козака. Негативна оцінка виявились у мовних засобах творення образу чиновника, пана (поміщика), образи пані, панни є амбівалентними. Оцінність наявна як у мові персонажів, так і в авторських характеристиках чи коментарях. Об’єктом оцінки в художньому та драматичному жанрах можуть виступати як внутрішні, так і зовнішні характеристики героїв, причому зовнішні характеристики найчастіше позначені позитивною оцінністю, тоді як внутрішні риси мають або негативну, або амбівалентну оцінну характеристику. З’ясовано, що способи реалізації позитивного чи негативного оцінювання у мові художньої літератури досить різноманітні. Вони залежать від літературно-художнього методу, творчої манери письменника та відбивають його світоглядні позиції.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Тетяна Сукаленко, Університет державної фіскальної служби України

доктор філологічних наук, професор кафедри журналістики, української словесності та культури

Посилання

Areshenkova O. Yu. Typy otsinok ta movni zasoby yikh vyrazhennia v reklamnykh tekstakh. Filologichni studii. 2012. Vyp. 7. Ch. 2. S. 100–109.

Bessonova O. L. Otsinka yak semantychnyi komponent leksychnogo znachennia slova (na materiali imennykiv-nazv osoby v anglijskii, franczuzkii ta ukrayinskii movakh): avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. filol. nauk: spets. 10.02.19 «Teoriia movoznavstva». Donetsk, 1995. 22 s.

Buiar I. Ye. Lingvistychna kategoriia otsinky: otsiniuvannia dosiagnutogo u vitchyznyanii lingvistytsi. Naukovi zapysky Natsionalnogo universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia: Filologichna. Ostrog, 2009. Vyp. 11. S. 145–149.

Vyshyvana N. Osoblyvosti movnoii kategorii otsinnosti ta struktura ocinky. Naukovyi visnyk Chernivetskogo natsionalnogo universytetu. Seriya: Germanska filologiia. Chernivtsi: Ruta, 2004. Vyp. 188–189. S. 73–78.

Vovchok Marko. Opovidannia. Kazky. Povisti. Roman. Kyiiv: Naukova dumka, 1983. 638 s.

Kaiky M. Yu. Verbalizatsiia otsinnykh znachen v rosiiskii dytyachii literaturi seredyny XX – pochatku XXI stolittia: avtoref. dy`s. na zdobuttya nauk. stupenya kand. filol. nauk: spets. 10.02.02 «Rosiiska mova». Kyiiv, 2010. 24 s.

Kashhenko A. F. Zruinovane hnizdo: ist. povisti ta opovidannia / uporiad., avt. pislyamovy ta prymit. V. G. Bieliaiev. Kyiiv: Dnipro, 1991. 647 s.

Kots T. Otsinnist yak semantyko-stylistychna kategoriya publitsystychnogo styliu. Ukraiinska mova. 2016. # 4. S. 78–86.

Kotsyubynskyi M. Tvory: u 7 t. Kyiiv: Nauk. dumka, 1974. T. 3: Opovidannia. Povisti (1908–1913). 430 s.

Kosmeda T. A. Aksiologichni aspekty pragmalingvistyky: zasoby vyrazhennia kategoriyi otsinky v ukrayinskii ta rosiiskii movakh: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia doktora filol. nauk: spets. 10.02.01 «Ukraiinska mova», 10.02.02 «Rosiiska mova». Kharkiv, 2001. 32 s.

Kosmeda T. A. Aksiologichni aspekty pragmalingvistyky: formuvannia i rozvytok kategorii otsinky. Lviv: LNU im. Franka, 2000. 350 s.

Krasilnikova L. V. Zhanr nauchnoi retsenzii: semantika i pragmatika. Moskva: Dialog–MGU, 1999. 139 s.

Kryshhuk V. L. Verbalizatciya otcinky v ukraiinskii istorychnij prozi kintcia XX – pochatku XXI st.: dys. ... kand. filol. nauk: spets. 10.02.01 «Ukrayinska mova». Kam'yanecz`-Podil`s`ky`j, 2015. 208 s.

Mekh N. O. Realizatsiya kategorii otsinky u movnii kartyni svitu. Naukovyi visnyk Izmaiilskogo derzhavnogo pedagogichnogo instytutu. Izmaiil, 2005. Vyp. 19. S. 153–156.

Minina M. A. Psykholingvisticheskii analiz semantiki otsenki: avtoref. diss. na soiskaniie uchen. stepeni kand. filol. nauk: spets. 10.02.04 «Germanskie yazyki». Moskva, 1995. 15 s.

Mykhalchenko M. Otsinka u filosofsko-logichnomu ta psykhologichnomu aspektakh. Lingvistychni studii Kharkivskogo pedagogichnogo universytetu imeni G. S. Skovorody. Xarkiv, 2008. Vy`p. 18. S. 8–12.

Nechui-Levytskyi I. S. Zibrannia tvoriv: u 10 t. Kyiiv: Naukova dumka, 1965. T. 1: Prozovi tvory. 377 s.

Onyshhenko I. V. Kategoriya otsinky ta zasoby yii vyrazhennia v publicystychnykh ta informaciinykh tekstakh: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenya kand. filol. nauk: spets. 10.02.01 «Ukraiinska mova». Dnipropetrovsk, 2004. 24 s.

Prykhodko A. Y. Kognitivno-diskursyvnyi potentsyal otsenki i sposoby yego vyrazheniia v sovremennom anglyiskom yazyke: avtoref. dyss. na soiskanie nauch. stepeni doktora filol. nauk: spets. 10.02.04 «Germanskie yazyki». Belgorod, 2004. 428 s.

Prykhodko G. I. Otsinnyi komponent u semantychnii strukturi slova. Visnyk Zhytomyrskogo derzhavnogo universytetu. Seriya: Filologichni nauky. Zhytomyr, 2009. Vyp. 45. S. 44–47.

Starytskyi M. Tvory: u 8 t. Kyiiv: Dnipro, 1964. T. 4: Dramatychni tvory: Piesy. 702 s.

Temirgazina Z. K. Lingvisticheskaia aksiologiia: problemy i perspektivy. Lingvisticheskaia aksiologiia: kollektivnaia monografiia / otv. red. Z. K. Temirgazina. Pavlodar: Tipografiia Sitina, 2014. S. 9–21.

Ukraiinka Lesia. Tvory: u 10 t. Kyiiv: Dnipro, 1965. T. 7: Prozovi tvory. 355 s.

Fedorenko O. Kategoriya emotsiinoi otsinky v realizatsii komunikatyvnykh zavdan zhurnalista. Visnyk Lvivskogo universytetu. Seriya: Zhurnalistyka. Lviv, 2011. Vyp. 34. S. 242–248.

Franko I. Zibrannia tvoriv: u 50 t. Khudozhni tvory. Tomy 1–25 / AN URSR. In-t lit-ry im. T. G. Shevchenka. Kyiiv: Naukova dumka, 1978. T. 15: Povisti ta povidannia (1878–1882). 511 s.

Shashkevych M. Tvory. Kyiiv: Vyd-vo khud. l-ry, 1973. 191 s.

Shevchenko T. Zibrannya tvoriv: u 6 t. / redkol. M. G. Zhulynskyi (golova), V. S. Borodin, S. A. Galchenko, O. K. Fedoruk ta in.; NAN Ukraiiny, In-t literatury im. T. G. Shevchenka. Kyiiv: Nauk. dumka, 2003. T. 1 – T. 6.

Опубліковано
2021-12-13
Як цитувати
Сукаленко, Т. (2021). Вербалізація оцінки в прозовому та драматичному жанрах. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (89), 59-65. https://doi.org/10.26565/2227-1864-2021-89-10