Вербалізація гендерних стереотипів у складі мовного образу свята (на матеріалі української радянської і сучасної публіцистики)

  • Юлія Валеріївна Ткаченко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-0932-0978
Ключові слова: медіадискурс, фрейм, стереотип, ідеологія, оцінка

Анотація

Стаття присвячена розглядові феномену стереотипізації в лінгвокогнітивному і лінгвопрагматичному аспектах. Явище стереотипу визначаємо у зв'язку з поняттям фрейму в когнітивній лінгвістиці й наголошуємо на таких його ознаках, як характерна спрощеність і значна стійкість. Дослідження виконано на матеріалі двох хронологічно й сутнісно відмінних відрізків українського медіадискурсу (радянського і сучасного), при цьому для аналізу обраний тематично окреслений сегмент – тексти про свята й написані до свят, які зазвичай мають широку аудиторію й потенційно впливають на формування суспільної свідомості, фіксуючи виголошені оцінки в картині світу. Тому увагу приділено функціональному виміру досліджуваних мовних одиниць. З'ясовано, що найпомітніше місце серед вербалізованих у святковій публіцистиці стереотипів посідають гендерні стереотипи, тобто такі, що визначають характерні ролі чоловіка і жінки. Аналіз особливостей концептуалізації свят у медіатекстах засвідчив наявність стереотипів – фреймових структур, які відтворюють і моделюють окремі складники концепту СВЯТО. Використання їх є репрезентацією однієї з двох основних стратегій. Перша – стратегія ствердження стереотипу, яка полягає у вербальному засвідченні його існування, що водночас служить для його додаткового закріплення. Друга – стратегія спростування, або деконструкції стереотипу, що на мовному рівні реалізується через пряме заперечення або антитезу. Доходимо висновку, що більшість гендерних стереотипів у радянських текстах є суто пропагандистськими, відповідними ідеології, тобто формують стереотипні образи в картині світу відповідно до першої названої стратегії, натомість у сучасних дописах спостерігаємо спроби звільнення від тоталітарного впливу, що яскраво засвідчує функціонування цих когнітивних структур у стратегії деконструкції.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Юлія Валеріївна Ткаченко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

аспірант кафедри української мови філологічного факультету

Посилання

Bly`nova O. Ye. Ponyattya «stereoty`pu» u prostori naukovy`x kategorij. Naukovy`j visny`k Xersons`kogo derzhavnogo universy`tetu. Seriya: Psy`xologichni nauky`. 2014. Vy`p.1. Tom 2. S. 7–11. [in Ukrainian].

Buty`rina M. V. Mas-media yak seredovy`shhe stvorennya ta funkcionuvannya stereoty`piv masovoyi svidomosti: avtoref. dy`s. … doktora nauk iz socz. komunikacij: 27.00.01 / Ky`yivs`ky`j nacional`ny`j universy`tet imeni Tarasa Shevchenka. Insty`tut zhurnalisty`ky`. 2009. 32 s. [in Ukrainian].

Garyunova Yu. O. Verbalizaciya zhanrovy`x stereoty`piv u kinokry`ty`chnomu dy`skursi. Psy`xolingvisty`ka. 2013. Vy`p. 12. S. 162–169. [in Ukrainian].

Zavgorodnya L. V. Stereoty`py` porodzhennya ta spry`jmannya zhurnalists`kogo tvoru (na materiali gazetny`x tekstiv): avtoref. dy`s. … kand. filol. nauk: 10.01.08 / Ky`yivs`ky`j Nacional`ny`j universy`tet imeni Tarasa Shevchenka. Insty`tut zhurnalisty`ky`, 2003. 19 s. [in Ukrainian].

Krasnyh V. V. «Svoj» sredi «chuzhih»: mif ili real'nost'? Moskva: ITDGK «Gnozis», 2003. 375 s. [in Russian].

Maslova V. A. Kognitivnaja lingvistika : ucheb. posobie. Minsk: TetraSistems, 2005. 256 s. [in Russian].

Maslova Yu. P. Rol` genderny`x stereoty`piv u rozbudovi gromadyans`kogo suspil`stva (na pry`kladi suchasny`x ukrayins`komovny`x ZMI. Rozvy`tok gromadyans`kogo suspil`stva v Ukrayini: my`nule, suchasnist`, perspekty`vy`: kolekt. monografiya. Ostrog: Vy`davny`cztvo Nacional`nogo universy`tetu «Ostroz`ka akademiya», 2014. Vy`p. 7. S. 278–297.

[in Ukrainian].

Ovchy`nnikova I. I. Aspekty` vy`vchennya stereoty`pu yak zagal`nonaukovogo fenomena. Studia Linguistica. 2009. Vy`p. 2. S. 281–289. [in Ukrainian].

Pershy`na O. Ye. Genderni stereoty`py` ta zasoby` masovoyi komunikaciyi. Gumanitarny`j visny`k ZDIA. 2005. Vy`p. 23. S. 110–115. [in Ukrainian].

Pirozhkova I. S. Precedentnoe imja kak sredstvo reprezentacii gendernyh stereotipov v politicheskom diskurse K. Rajs i I. Hakamady. Politicheskaja lingvistika. 2017. №1 (61). S. 91–97. [in Russian].

Rozvod E. V. Rol` stereoty`piv u formuvanni ta realizaciyi lingvokul`turny`x konceptiv (na pry`kladi konceptu «SUN»). Aktual`ni py`tannya inozemnoyi filologiyi. 2015. # 2. S. 172–178. [in Ukrainian].

Selivanova O. O. Suchasna lingvisty`ka: terminologichna ency`klopediya. Poltava: Dovkillya-K, 2006. 716 s. [in Ukrainian].

Semeniv N. M. Etnichni stereoty`py`: chy`nny`ky` formuvannya ta yix vy`kory`stannya zasobamy` masovoyi informaciyi. Zbirny`k naukovy`x pracz` K-PNU imeni Ivana Ogiyenka, Insty`tutu psy`xologiyi imeni G. S. Kostyuka NAPN Ukrayiny`. Seriya : Problemy` suchasnoyi psy`xologiyi. 2018. Vy`p. 42. S. 170–190. [in Ukrainian].

Skory`k M. M. Mas-media yak doslidny`cz`ka galuz` gendernogo analizu. Naukovi studiyi iz social`noyi ta polity`chnoyi psy`xologiyi. 2013. Vy`p. 33 (36). S. 39–54. [in Ukrainian].

Tabalova N. G. Social'nye stereotipy i osobennosti jazyka pressy (na osnove analiza anglojazychnoj pressy). Jazyk, soznanie, kommunikacija: sb. statej / otv. red. V.V. Krasnyh, A.I. Izotov. Moskva: MAKS-Press, 2000. Vyp. 28. S. 39–50. [in Russian].

Тry`fonov R. A., Stratilat O. V. Movni zasoby` verbalizaciyi ta dekonstrukciyi stereoty`piv u kny`zi Maksy`ma Kidruka «Meksy`kans`ki xroniky`». Visny`k Xarkivs`kogo naczional`nogo universy`tetu im. V. N. Karazina. Ser.: Filologiya. 2013. Vy`p. 67. S. 102–107. [in Ukrainian].

Stereotyp jako przedmiot lingwistyki: teoria, metodologia, analizy empiryczne / pod red. Janusza Anusiewicza i Jerzego Bartmińskiego. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1998. 335 s. [in Polish].

Опубліковано
2021-04-30
Як цитувати
Ткаченко, Ю. В. (2021). Вербалізація гендерних стереотипів у складі мовного образу свята (на матеріалі української радянської і сучасної публіцистики). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (88), 116-122. https://doi.org/10.26565/2227-1864-2021-88-18
Розділ
Пошуково-тематична поліфонія сучасного мовознавства