Професіоналізми як складники лексики криміналістичної експертизи

  • Євгенія Володимирівна Ковкіна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-8693-9868
Ключові слова: лексика криміналістичної експертизи, термін, професіоналізм, значення, синонімічні дублети, фахове спілкування

Анотація

Лексика криміналістичної експертизи, різноманітна за своїм складом, потребує різноаспектного вивчення. Перспективним є виявлення й лінгвістична характеристика професіоналізмів як одного з розрядів функційно спеціалізованої лексики криміналістичної експертизи.

Мета статті полягає в тому, щоб визначити й схарактеризувати особливості використання професіоналізмів у лексиці криміналістичної експертизи, визначити їх роль у професійному спілкуванні фахівців криміналістичної сфери.

Професіоналізми у лексиці криміналістичної експертизи – це неофіційні короткі за словесним вираженням назви, що дублюють усталені й зафіксовані терміни означеної галузі, що називають реалії, а також передають властиво виробничу інформацію. У статті визначено коло спеціальних понять, яке називають професіоналізми, а саме: види експертиз, суб’єктів, які проводять експертизи, назви об’єктів, їх властивостей, етапи виробничо-професійних процесів тощо. Встановлено, що професіоналізми, які використовуються у ролі синонімічних дублетів в усному мовленні фахівців, майже не фіксуються у словниках різного типу, але інколи здатні проникають у писемне мовлення під час висвітлення актуальних питань у публікаціях професійного спрямування. З’ясовано особливості відмінностей криміналістичних професіоналізмів від криміналістичної термінології, що пов’язані з емоційним забарвленням, стилістичною виразністю, образністю. Встановлено, що основним засобом творення професійної лексики криміналістичної експертизи є імплікація аналітичного терміна (прийом мовної економії), яка здебільшого пов’язана із словотвірною модифікацією базового складника аналітичного терміна. Визначено, що семантичний спосіб творення професійних жаргонізмів здебільшого полягає у метонімічному найменуванні конкретних предметів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Євгенія Володимирівна Ковкіна, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

здобувач кафедри української мови філологічного факультету

Посилання

Holovanova E. Y. Vvedenye v kohnytyvnoe termynovedenye. Moskva: Flynta; Nauka, 2011. 224 s.

D'iakov A. S., Kyiak T. R., Kudel'ko Z. B. Osnovy terminotvorennia. Semantychni ta linhvistychni aspekty. Kyiv: Vyd. dim «KM Academia», 2000. 219 s.

Mykhajlova T. V. Semantychni vidnoshennia v ukrains'kij naukovo-tekhnichnij terminolohii: dys. ... kand. filol. nauk: 10.02.01. Kharkiv, 2002. 218 ark.

Stavyts'ka L. O. Ukrains'ka mova bez prykras // Korotkyj slovnyk zharhonnoi leksyky ukrains'koi movy. Kyiv: Krytyka, 2003. S.6–14.

Saltevs'kyj M. V. Kryminalistyka. Pidruchnyk: U 2-kh ch. Kharkiv: Konsum, Osnova, 1999. Ch. 1. 416 s., Ch. 2. 608 s.

Shepit'ko V. Yu. Kryminalistyka: entsykl. slovnyk (ukrains'ko-rosijs'kyj i rosijs'ko-ukrains'kyj): 1 500 terminiv; za red. akad. NAN Ukrainy V. Ya. Tatsiia. Kharkiv: Pravo, 2001. 560 s.

Опубліковано
2021-04-30
Як цитувати
Ковкіна, Є. В. (2021). Професіоналізми як складники лексики криміналістичної експертизи. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (88), 89-92. https://doi.org/10.26565/2227-1864-2021-88-13
Розділ
Пошуково-тематична поліфонія сучасного мовознавства