Спін-докторінг в модерному політичному дискурсі: лінгвістичний аспект

  • Анастасія Володимирівна Ковалевська Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0002-1031-5546
Ключові слова: спін-докторінг, нейролінгвістичне програмування, НЛП, сугестія, метамодель мови, Мілтон-модель, сугестивний текст, політика, дискурс, техніки впливу, державна інформаційна політика

Анотація

У статті розглядається феномен сугестивності у контексті модерного політичного дискурсу як комплексного поєднання тексту й емоцій реципієнта та адресанта, що містить особливості сприйняття, зовнішні та внутрішні обставини, його прагматичний та лінгвістичний аспекти тощо, і є орієнтованим на здобуття та утримання влади через вплив політичного суб’єкта на  політичний об’єкт. У сучасній науковій парадигмі політичний дискурс та його інгерентну сугестивність досліджують із позицій комунікативної лінгвістики, прагмалінгвістики, політичної лінгвістики, теорії мовленнєвх актів та інших дотичних наук, у статті ж для оптимізації вивчення цього феномену із власне лінгвістичної, а радше лінгвосугестивної точки зору запропоновано залучити до аналізу нейролінгвістичне програмування як новітню науку, скеровану на оптимізацію спілкування через вивчення особливостей сприйняття, обробки та породження інформації та її перетворень з глибинних мисленнєвих структур на поверхневі мовленнєві; а також спін-докторінг, ультрановітній науковий напрям, скерований на коригування негативного загального образу події в ЗМІ після отримання нею розвитку, який відрізняється від початково запланованого, а цього майже неможливо досягти без залучення мовних технік упливу на реципієнта чи групу реципієнтів. Для аналізу політичного дискурсу, репрезентованого в рамках даного дослідження політичними промовами очільників України, США, Франції, Іспанії, Італії, Канади, Німеччини, залучено як власне базові техніки корекції політичного дискурсу, запропоновані та розроблені в рамках спін-докторінгу (запізнення «поганої» інформації, неоднозначне інформування, зміна фокусу, вкраплення елементів природності до штучних ситуацій та техніку контрольованого витоку інформації й підготовки очікування подій), так і верифікований у сфері НЛП мета- і Мілтон-модельний аналіз тексту для виокремлення власне лінгвістичних сугестивних патернів (маркерів процесів метамоделі мови, простих, складних та непрямих індукцій). В результаті аналізу деталізовано та комплексно доповнено уже наявні дані про особливості реалізації мовної сугестивності в рамках політичного дискурсу, а також окреслено наступні кроки розвитку досліджень цього феномену, який є вкрай важливим аспектом державної інформаційної політики, особливо в умовах гібридних воєн.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Анастасія Володимирівна Ковалевська, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та іноземних мов

Посилання

Batsevych, F. S. (2010). Narysy z linhvistychnoi prahmatyky: Monohrafiia [Essays on linguistic pragmatics: Monograph]. Lviv: PAIS [in Ukrainian].

Batsevych, F. S. (2004). Osnovy komunikatyvnoi linhvistyky: pidruchnyk [Fundamentals of communicative linguistics: a textbook]. Kyiv: Akademiia [in Ukrainian].

Vasil'eva, M. M. (2019). Svjazi s obshhestvennost'ju v organah vlasti: uchebnik dlja akademicheskogo bakalavriata. 2 izd., pererab. i dop. [Public Relations in Government: A Textbook for Academic Bachelor's Degree. 2nd ed., Rev. and add.]. Moskva: Izdatel'stvo Jurajt [in Russian].

Zhybak, D. M. (2016). Do pytannia osoblyvostei ta funktsii politychnoho dyskursu [On the question of features and functions of political discourse]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Filolohiia. №29, Vol 1. 124–126 [in Ukrainian].

Karasik, V. I. (2002). Jazykovoj krug: lichnosti, koncepty, diskurs [Language circle: personalities, concepts, discourse]. Volgograd: Peremena [in Russian].

Kovalevska, T. Yu. (2001). Komunikatyvni aspekty neirolinhvistychnoho prohramuvannia: monohrafiia [Communicative aspects of neurolinguistic programming: Monograph]. Odesa: Astroprynt [in Ukrainian].

Kondratenko, N. V. (2007). Ukrainskyi politychnyi dyskurs: tekstualizatsiia realnosti: monohrafiia [Ukrainian political discourse: textualization of reality: monograph]. Odesa: Chornomoria [in Ukrainian].

Pocheptsov, H. (2011). Komunikatyvni operatsii vchora y sohodni [Communicative operations yesterday and today]. URL: https://ms.detector.media/manipulyatsii/post/9425/2011-06-12-komunikativni-operatsii-vchora-i-sogodni/ (last access: 18.11.2020) [in Ukrainian].

Pocheptsov, H. (2011). Spin-doktor i ego rabota: netradicionnye metody upravlenija informacionnym prostranstvom [Spin doctor and his work: non-traditional methods of information space management]. URL: https://detector.media/community/article/1945/2001-11-30-spin-doktor-i-ego-rabota-netraditsionnye-metody-upravleniya-informatsionnym-prostranstvom/ (last access: 18.11.2020) [in Russian].

Smith, S. (2010). Zhestkaja kniga o tom, kak ubedit', zagipnotizirovat', zastavit' kogo ugodno. Malen'kaja kniga sil'nejshih primov gipnoza i vozdejstvija [A tough book on how to convince, hypnotize, get anyone. A small book of the strongest prims of hypnosis and influence]. Мoskva: АSТ [in Russian].

Brader, Ted (2008). The Political Brain: The Role of Emotion in Deciding the Fate of the Nation – By Drew Westen. Political Psychology. Volume 29, Issue 4. Pр. 623–627. https://doi.org/10.1111/j.1467-9221.2008.00656.x [in English].

Brown, G. (1983). Discourse Analysis. Cambrige: Cambrige Univ. Press. [in English].

Ciftci, D. (2020). Political Marketing and New Media Election Campaigning: The Application of North Cyprus 2018 General Elections. Handbook of Research on New Media Applications in Public Relations and Advertising. Cyprus: Near East University, Department of Journalism, Faculty of Communication. Рp. 355–380 [in English].

Kovalevska, T., & Kovalevska, A. (2020). Utilizing the Neurolinguistic Programming Technologies in Foreign languages Teaching Practice in Ukrainian Universities. Arab World English Journal: Special Issue on English in Ukrainian Context. Pp. 184–193. DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/elt3.16 [in English].

Owen, Lord (2008). Swaying the swingers: how neuroscience influences voting behaviour. Brain. Volume 131, Issue 2. Pр. 591–595 https://doi.org/10.1093/brain/awm330 [in English].

Pinza, Mariela & Flax Sabrina (2005). Marketing político. Durán Barba y JJ Rendón, radiografía de dos asesores clave en la construcción de los liderazgos de las derechas del siglo XXI. URL: https://www.celag.org/wp-content/uploads/2015/08/Documento-4-marketing-pol%C3%ADtico.pdf (last access: 18.11.2020) [in Spanish].

Rendón, J. J. Power of one: JJ Rendon at TEDxUNPlaza 2013 (2013). URL: https://www.youtube.com/watch?v=o7k2icowDN8 (last access: 18.11.2020) [in English].

Victoroff, Jeff (2009). Drew Westen: The Political Brain: The Role of Emotion in Deciding the Fate of the Nation Bryan Caplan: The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies. Democracy and Security. 5:2. Pp. 193–197, DOI: 10.1080/17419160902973594 [in English].

Underwood, D., Sun, S. & Welters, R.A.M.H.M. (2020). The effectiveness of plain packaging in discouraging tobacco consumption in Australia. Nat. Hum. Behav. 4. Pp. 1273–1284. https://doi.org/10.1038/s41562-020-00940-6

Опубліковано
2021-01-04
Як цитувати
Ковалевська, А. (2021). Спін-докторінг в модерному політичному дискурсі: лінгвістичний аспект. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (87), 90-96. https://doi.org/10.26565/2227-1864-2020-87-13