Увічлива адресатність і її мовна репрезентація

  • Алла Петрівна Болотникова Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0003-4781-7475
  • Юлія Вікторівна Гунченко Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0003-1980-137X
  • Людмила Анатоліївна Чередник Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0001-9589-8041
Ключові слова: адресатність, увічлива адресатність, мовний індикатор, комунікант, комунікативний акт

Анотація

У статті проаналізовано трактування категорії адресатності у науковій літературі, вказано на специфіку мовної репрезентації ввічливої адресатності в українській мові. Описано особливості категорії адресатності та її мовної репрезентації з погляду соціолінгвістичних критеріїв. Увічливу адресатність розглянуто як набір особливих мовних індикаторів, що репрезентують комунікативну взаємодію, певний інструмент впливу на адресата, що іноді є ефективнішими, ніж сама комунікація. Крім того, вказано на соціолінгвістичні, національно-культурні особливості категорії адресатності. Запропоновано ввічливу адресатність розглядати як певний прагматичний вектор, який визначає й регулює стратегію мовленнєвої поведінки мовця, що впливає на вибір і використання мовних індикаторів, специфіку використання мовних засобів вираження ввічливої адресатності. Виокремлено та описано мовні індикатори ввічливої адресатності, якими послуговується мовець з метою налагодження успішного комунікативного акту. Увиразнено, що категорія адресатності не обмежується реалізацією в межах однієї частини мови, оскільки адресатна експлікативність концентрується в займеннику, іменнику та дієслові, здатних називати або вказувати на адресата, тобто категорія адресатності є наскрізною категорією, властивою не тільки однієї частини мови. З’ясовано, що основними спеціалізованими граматичними індикаторами вираження ввічливої адресатності в українській мові є особові займенники ти, Ви, адресатно-особові дієслівні форми, кличний відмінок іменників, дієслова наказового способу слова категорії адресатності (вокатив і адресатні інтенсифікатори на зразок дорогий, шановний та ін.), у яких лексикалізовано адресатну функцію. З погляду ввічливої адресантості для репрезентації взаємин мовці використовують усталений набір мовних індикаторів, які виконують апелятивну, фатичну, регулятивну, конотативну, національно-культурну, прагматично навантажені та модально марковані. Автори доводять, що функційне навантаження ввічливої адресатносі полягає в тому, щоб підготувати умови для успішної реалізації комунікативного акту. Установлено, що семантика адресатності визначається мовленнєвим контактом, взаєминами між комунікантами, ситуацією спілкування та інтенцією мовця.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Алла Петрівна Болотникова, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат філологічних наук, завідувачка кафедри загального мовознавства та іноземних мов

Юлія Вікторівна Гунченко, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

старший викладач кафедри загального мовознавства та іноземних мов

Людмила Анатоліївна Чередник, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри українознавства, культури та документознавства

Посилання

Arutjunova N. D. Predlozhenie i ego smysl: leksiko-semanticheskie problemy. Moskva: Nauka, 1976. 383 s.

Arutjunova N. D. Faktor adresata. Izvestija Akademii nauk SSSR. Ser. literatury i jazyka. Moskva: Nauka, 1981. T. 40, № 4. S. 356–367.

Balandina N. F. Funkciyi i znachennya ches`ky`x pragmaty`chny`x klishe v komunikaty`vnomu konteksti: monografiya. Ky`yiv: ASMI, 2002. 332 s.

Bolotnikova A. P. Gramaty`chni indy`katory` vy`razhennya kategoriyi vvichly`vosti v ukrayins`kij movi: dy`s. … kand. filol. nauk: 10.02.01. Zaporizhzhya, 2018. 257 s.

Bacevy`ch F. S. Osnovy` komunikaty`vnoyi lingvisty`ky`: pidruchny`k. Ky`yiv: Akademiya, 2004. 344 s.

Vy`xovanecz` I.R. Nary`sy` z funkcional`nogo sy`ntaksy`su ukrayins`koyi movy`. Ky`yiv: Naukova dumka, 1992. 224 s.

Vol'vak N. P. Faktor adresata v publichnom argumentirujushhem diskurse / Cahalin. gos. un-t. Juzhno-Sahalinsk, 2004. 167 s.

Gol'din V. E. Obrashhenija: teoreticheskie problemy. 2 izd. Moskva: Knizhnyj dom «LIBROKOM», 2009. 136 s.

Zheludkova E. G. Funkcional'no-pragmaticheskij aspekt kategorii adresata: na materiale francuzskogo i russkogo jazyka: diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.19. Kemerovo, 2004. 145 s.

Pacz L. I. Funkcional`no-semanty`chne pole adresatnosti v suchasnij ukrayins`kij movi: dy`s... kand. filol. nauk: 10.02.01. Gorlivka, 1998. 158 s.

Polonskij A. V. Kategorial'naja i funkcional'naja sushhnost' adresatnosti. Moskva, 1999. 142 s.

Ryzhova L. P. Obrashhenija kak komponent kommunikativnogo akta: avtoref. diss. … kand. filol. nauk: 10.02.19. Moskva, 1982. 15 s.

Sly`n`ko I. I. ta in. Sy`ntaksy`s suchasnoyi ukrayins`koyi movy`: Problemni py`tannya: navch. posibny`k. Ky`yiv: Vy`shha shkola, 1994. 670 s.

Hrakovskij V. S., Volodin A. P. Semantika i tipologija imperativa: russkij imperativ. Leningrad, 1986. 272 s.

Jakobson R. O. Shiftery, glagol'nye kategorii i russkij glagol. Principy tipologicheskogo analiza jazykov raznogo stroja. Moskwa, 1972. S. 95–113.

Brown R., Gilman A.The Pronouns of Power and Solidarity. London; New York: Pinter Publishers, 1990. 137 s.

Tomiczek E. System adresatywny współczesnego języka polskiego i niemieckiego. Wrocław, 1983. 240 s.

Опубліковано
2021-01-04
Як цитувати
Болотникова, А., Гунченко, Ю., & Чередник, Л. (2021). Увічлива адресатність і її мовна репрезентація. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (87), 45-50. https://doi.org/10.26565/2227-1864-2020-87-07
Розділ
Мова як об’єкт соціолінгвістики та лінгвокультурології