Атрибутивна функція орудного відмінка з семантикою способу дії у говірках Закарпаття

  • Олена Віталіївна Юсікова Інститут української мови НАН України https://orcid.org/0000-0001-9352-2008
Ключові слова: атрибутив, категорія ознаки, говірки Закарпаття, номінація, орудний відмінок

Анотація

У статті з’ясовано структурно-семантичні особливості атрибутивів у формі орудного відмінка з семантикою способу дії у говірках Закарпаття. Розглянуто атрибутиви, що називають ознаки окремих дій, ситуацій об’єктивної дійсності. Виділено функційну сутність атрибутивного орудного у прислівниковій позиції. Метою пропонованої статті є висвітлення формально-синтаксичних особливостей та семантичних виявів периферійної зони атрибутивності, а саме атрибутивів з семантикою способу дії у формі орудного відмінка. Атрибутиви у формі орудного відмінка у досліджуваних говірках характеризують різноманітні дії, ситуації і зберігають семантико-морфологічні зв’язки з вихідними словами, словосполученнями і реченнями. Вони можуть бути синонімічними з іменниками у інших непрямих відмінках або з дієслівними конструкціями у формах підрядних означальних речень. З конкретною предметною співвіднесеністю атрибутивів у формі орудного відмінка пов’язана їхня властивість передавати змінну, тимчасову, ситуативну ознаку. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 1) встановити вихідне семантично елементарне речення, яке лежить в основі атрибутивної синтаксеми з семантикою способу дії, лексичні значення опорного і залежного компонентів; 2) з’ясувати функціонально-семантичне значення атрибутивної синтаксеми. У межах атрибутивних компонентів у формі орудного відмінка, що мають семантику способу дії, можна виділити групи, серед яких: назви способів виробничих процесів, назви зовнішніх характеристик руху у просторі, характеристики як результату дії, назви узагальненої характеристики дії і ситуації в цілому, зовнішньої характеристики людини чи тварини, назви зовнішньої характеристики рослини, назви якісної характеристики окремої дії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олена Віталіївна Юсікова, Інститут української мови НАН України

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу діалектології

Посилання

Arutyunova, N. D. (1976). Predlozhenie i ego smysl: logiko-semanticheskie problem. Moscow: Nauka. 383 p.

Vyxovanecz, I. R. (1988). Chastyny movy v semantyko-gramatychnomu aspekti. Kyiv: Naukova Dumka. 256 p.

Horodenska, K. H. (1991). Deryvatsiia syntaksychnykh odynyts. Kyiv: Naukova Dumka. 192 p.

Horpynych, V. O. (1999). Suchasna ukrainska literaturna mova. Morfemika. Slovotvir. Morfonolohiia: Navch. posib. Kyiv: Vyshcha shk. 207 p.

Hrymashevych, H. I. (2013). Vidsubstantyvni adverbiatyvy u formi orudnoho vidminka v ukrainskykh dialektakh. Filolohichni studii: Naukovyi visnyk Kryvorizkoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu, 9 (1), 139–146.

Gritsak, M. A. (2017). Materials to the Dictionary of Ukrainian dialects of Transcarpathian region / rep. ed. P. Yu. Gritsenko. Vol. 1. A–B. Kyiv: KMM. 380 p.

Hryshchenko, A. P. (1978). Prykmetnyk v ukrainskii movi. Kyiv: Naukova Dumka. 207 p.

Zahnitko, A. P. (2014). Suchasna linhvistyka: pohliady ta otsinky: naukovo-analitychne vydannia. Donetsk: DonNU. 464 p.

Karpilovska, Ye. A. (2006). Vstup do prykladnoi linhvistyky: kompiuterna linhvistyka: pidruchnyk. Donetsk: TOV «Iuho-Vostok, Ltd». 188 p.

Kubriakova, E. S. (1997). Chasty rechy s kohnytyvnoi tochky zrenyia. Moskva: YIa RAN, THU. 331 p.

Kulbabska, O. V. (2010). Katehoriina struktura vtorynnoi predykatsii: modulnyi kurs: navch. posibnyk. Chernivtsi: Chernivetskyi nats. un-t. 268 p.

Mezhov, O. H. (2011). Funktsionalni osoblyvosti atrybutyvnoi minimalnoi syntaksychnoi odynytsi. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 10: Problemy hramatyky i leksykolohii ukrainskoi movy: zb. nauk. prats. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova. 7, 215–219.

Slobodynska, T. S. (2014). Katehoriia atrybutyvnosti v ukrainskii movi: osoblyvi aspekty funktsionalnoi vzaiemodii. Vinnytsia: TOV firma «Planer». 249 p.

Опубліковано
2021-01-04
Як цитувати
Юсікова, О. (2021). Атрибутивна функція орудного відмінка з семантикою способу дії у говірках Закарпаття. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (87), 32-35. https://doi.org/10.26565/2227-1864-2020-87-05
Розділ
Традиційне і нове у теорії й практиці філологічних досліджень