Полемічна примітка в первісному тексті роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада» (Проблема адресата)

  • Олесь Федорук Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України https://orcid.org/0000-0002-6202-541X
Ключові слова: Микола Костомаров, коментар, примітка, первісний текст

Анотація

Статтю присвячено питанню атрибуції – кого мав на увазі Пантелеймон Куліш у супровідній примітці до первісного тексту російської версії роману «Чорна рада: Хроніка 1663 року». У фрагменті твору, опублікованому під назвою «Козацкие паны» (Москвитянин, 1846, № 1), в одній із приміток Куліш вступив у полеміку, як він пише, з «одним приятелем» стосовно народного звичаю хреститися перед вогнем. Опонент Куліша, який читав рукопис російського роману, цей звичай приписував християнським впливам, натомість письменник убачав у ньому поганські коріння, що і доводить у примітці. Первісний текст роману містив численні інформативні примітки, однак ця примітка вирізнялася своєю полемічною спрямованістю.

Висловлено вірогідне припущення, що неназваним опонентом Куліша є його товариш, історик Микола Костомаров. Для аргументації залучено первісний (1846) і друкований (1857) тексти української версії «Чорної ради» (автор у тексті прямо називає Костомарова «моїм приятелем»), епістолярні джерела (листи Куліша до Костомарова, які, зокрема, містять дискусію стосовно християнства і національного світогляду), свідчення Костомарова на допиті під час Кирило-Мефодіївського слідства (про обговорення з Кулішем композиції роману), його праці «Об историческом значении народной русской поэзии» (1843) і «Славянская мифология» (1847), де, зокрема, йдеться про переплетення в народному уявленні християнського світогляду й звичаїв, закорінених у поганських віруваннях.

У статті встановлено джерела легенди про розмову двох вогнів та приказки «Огонь святий мститься, як го не шанують» (обидва тексти Куліш навів, щоб переконати опонента). Перше джерело – це польський фольклористичний збірник Луціана Семенського «Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie» (1845), друге – збірник Григорія Ількевича «Галицкіе приповѣдки і загадки» (1841).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олесь Федорук, Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу рукописних фондів і текстології

Посилання

[Ilkevych, H.]. (1841). Halytski prypovidky i zahadky, zibrani Hryhorym Ilkevychem. Wien. [in Ukrainian]

Ivashkiv, V. (2009) Khudozhnia, literaturoznavcha i folklorystychna paradyhma rannioi tvorchosty Panteleimona Kulisha. Lviv: LNU im. I. Franka. [in Ukrainian]

Hlyz, I. I., Butych, I. I. & Franko, O. O. (Eds.). (1990) Kyrylo-Mefodiivske bratstvo. Vol. 1. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian and Russian]

Kostomarov, N. (1843). Ob istoricheskom znachenii narodnoi russkoi poezii. Kharkov. [in Russian]

Kostomarov, N. (1847). Slavianskaia mіfologiia. Kіev. [in Russian]

Kulesh, P. (1846). Kozatskie pany. Moskvitianin, 1 (1), 81‒122. [in Russian]

Kulish, P. (1885). Vospominaniia o Nikolaie Ivanoviche Kostomarove. Nov’, 4 (13), 61‒75. [in Russian]

Kulish, P. (2005) Povne zibrannia tvoriv. Lysty. Vol. 1. Kyiv: Krytyka. [in Ukrainian and Russian]

[Kulish, P.] (1846). Chorna rada, abo Neshchaslyva starosvishchyna. Napysav P. Kulish, roku Bozhoho 1846. [Manuscript]. The Department of Manuscripts and Textual Studies. Shevchenko

Institute of Literature of the National Academy of Sciences of Ukraine (Fund 18, Folder 31). [in Ukrainian]

Kulish, P. (1857). Chorna rada: Khronika 1663 roku. Sankt-Peterburg. [in Ukrainian]

Studitskiy, A. (1846). Russkie literaturnye zhurnaly za ianvar 1846 goda. Moskvitianin, 1 (2), 222‒223. [in Russian]

Fedoruk, O. (2019). Roman Kulisha “Chorna radaˮ: Istoriia tekstu. Kyiv: Krytyka. [in Ukrainian]

Siemieński, L. (1845). Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie. Poznań. [in Polish and Ukrainian]

Опубліковано
2020-11-17
Як цитувати
Федорук, О. (2020). Полемічна примітка в первісному тексті роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада» (Проблема адресата). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (86), 15-19. https://doi.org/10.26565/2227-1864-2020-86-02