Роль антологій у розробці підходів до вивчення азійсько-американської літератури

  • Олена Анатоліївна Мащенко Дніпровський національний університет ім. О. Гончара https://orcid.org/0000-0002-4555-490X
Ключові слова: антологія, азійсько-американський, літературні студії, ідентичність, літературознавчий факт

Анотація

 

В статті розглянуто роль і місце перших антологій американської літератури, написаної письменниками азійського походження, завдяки яким було окреслено обриси того, що натепер прийнято називати азійсько-американськими літературними студіями. Уважний аналіз цих антологій дозволяє зрозуміти, чому проголошена в другій половині 20 століття наявність єдиної колективної азійсько-американської ідентичності піддається сумніву на зламі 20-21 віків. Він дає підстави констатувати, що антології не просто позначили статус-кво літератури, створеної американськими письменниками азійського походження, а і сформували лінії розлому, вздовж яких в кінці 20 століття будуть прикладатись зусилля позбавити азійсько-американську літературу статусу маргінальної, другорядної і представити її повноцінною складовою американського літературного континуума. Першу можна охарактеризувати як «подолання дефіса» (“beyond the hyphen”). Друга траєкторія пошуків виходу з етнічного укриття в кінці ХХ століття спрямована на «реконфігурацію канону» (“reconfiguring the canon”). Вона передбачає не лише зазіхання на те, щоби бути повноцінно залученими до американської літературної традиції, а і пошук своєї ролі у формуванні обрисів, якщо не генерації, сучасної американської літератури.  Антології, яким належить першість у відкритті американських письменників азійського походження, як літературознавчий факт з одного боку були продовженням-переосмисленням традиції східних (китайських/японських) антологій. З іншого боку вони, не дивлячись на вкрай стисле теоретичне обґрунтування суті цього крила американської літератури, демонструють ступінь і динаміку його осмислення та інтерпретації як integral part західного літературного дискурсу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олена Анатоліївна Мащенко, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

кандидат філологічних наук, доцент кафедри порівняльної філології східних та англомовних країн,

Посилання

Benito, J., Manzanas, A.M., Simal, B. (Eds.). (2009). Uncertain Mirrors: Magical Realisms in US Ethnic Literatures. Amsterdam & N.Y.: Rodopi.

Chin, F., Chan, J.P., Inada, L.F., Wong, Sh. (Eds.). (1974). Aiiieeeee!: An Anthology of Asian-American Writers. Washington: Howard University Press.

Faderman, L., Bradshaw, B. (Eds.). (1969). Speaking for ourselves. Illinois: Scott, Foresman and Company.

Grice, H. (2009). Asian American Fiction, History and Life Writing. N.Y. & L.: Routledge.

Gross, Th. L. (Ed.). (1971). A Nation of Nations: Ethnic Literature in America. N.Y: The Free Press.

Hagedorn, J. (Ed.). (2004). Charlie Chan is Dead 2. At Home in the World: An Anthology of Contemporary Asian American Fiction. N. Y.: Penguin Books.

Kai-yu, H., Palubinskas, H. (Eds.). (1972). Asian-American Authors. Boston: Houghton Mifflin.

Kim, E. (1982). Asian American Literature: An Introduction to the Writings and Their Historical Context. Philadelphia: Temple University Press.

Koshi, S. The Fiction of Asian American literature https://muse.jhu.edu/article/36743 (access date:08.05.2020)

Lim, Sh., Tsutakawa, M., Donnelly, M. (Eds.). (1989). The Forbidden Stitch: An Asian American Woman's Anthology. Calyx Books.

Ling, A. (1990). Between Worlds: Women Writers of Chinese Ancestry. N. Y.: Pergamon Press.

Lowe, L. (1996). Immigrant Acts. On Asian American Cultural Politics. Durham & L.: Duke University Press.

Simal-González, B. (2020) Ecocriticism and Asian American Literature: Gold Mountains, Weedflowers and Murky Globes. Palgrave Macmillan.

Wand, D. H. (Ed.). (1974). Asian-American Heritage. N.Y.: Pocket Book.

Watanabe, S., Bruchac, C. (Eds.). (1990). Ноmе to Stay: Asian American Women's Fiction. N.Y.: Greenfield Review Press.

Yen-Mei Wong, D., Asian Women United of California (Eds.). (1989). Making Waves: An Anthology of Writings by and about Asian American Women. Boston: Beacon Press.

Yin, X. (2000). Chinese American Literature Since the 1850s. Urbana & Chicago: University of Illinois Press.

Опубліковано
2020-07-08
Як цитувати
Мащенко, О. (2020). Роль антологій у розробці підходів до вивчення азійсько-американської літератури. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (85), 30-35. https://doi.org/10.26565/2227-1864-2020-85-04