Суспільна стратифікація, психологія девіантної поведінки: теорія й художня практика

  • Тетяна Степанівна Матвєєва Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-9178-1743
  • Катерина Сергіївна Корецька Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: соціум, страта, девіантна поведінка, маргінал, художня модель світу

Анотація

У статті обгрунтовано перспективність вивчення змодельованого письменником світу в інтердисциплінарній площині, що є актуальним із огляду на можливість об’єктивно, глибоко, переконливо досліджувати світ і людину в ньому, виходячи з особливостей розвитку соціальних спільнот і психології індивіда як взаємозумовлюючих складників. Відповідно, метою пропонованої студії є узагальнення напрацювань із соціології, психології у вивченні деструктивних процесів, які відбуваються в суспільстві й провокують соціальну нестабільність, кризи як загальносуспільного масштабу, так і стратифікаційну нестійкість, вужче – хара́ктерну нівеляцію. Ключовим поняттям, що розглядається, є поняття «асоціальна поведінка». Виділено й прокоментовано її специфіку: причини виникнення, наслідки, реактивність (девіанта й соціуму). Також дотичні поняття: «суспільство», «соціум», «страта», «стратифікація», «маргінал», «девіантність», кожне з яких проаналізовано з урахуванням множинності існуючих визначень. Зроблено висновок щодо уніфікованого вживання вказаних понять у літературознавчому дослідженні. Зокрема під соціумом (суспільством) ми розуміємо цілісну систему, яка включає сукупність форм діяльності людини й об’єднання певного типу – страти; стратифікація (диференціація) – процес розшарування населення, його поділ на верстви, класи; девіантність – відхилення, зумовлені індивідуальними, соціальними впливами, обставинами; девіантна поведінка – особливий спосіб позиціонування себе в соціумі, який суперечить встановленим правилам і тягне за собою негативні наслідки як для окремої особи, так і для всього суспільства.

Виділено й охарактеризовано особливий прошарок соціуму – маргінали (люди, які перебувають на межі протилежних соціальних груп). Із маргіналізованих спільнот виокремлено жебраків, злодіїв, убивць. Названо об’єктивні й суб’єктивні чинники відповідної маргіналізації, обґрунтовано її вплив на оточуюче середовище.

Теоретичні спостереження, зроблені за оглядово-теоретичною методологією, стали необхідним підґрунтям для окреслення маргінального простору деяких епічних творів І. Франка, для висновку про необхідність задля поглиблення об’єктивності вивчення такого простору використовувати здобутки біографічного методу й наукового помежів’я.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Тетяна Степанівна Матвєєва, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доктор філологічних наук, профессор кафедри історії української літератури

Катерина Сергіївна Корецька, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

cтудентка третього курсу філологічного факультету, (спеціальність – українська мова та література),

Посилання

Bolshoi psykholohycheskyi slovar [Great psychological dictionary]/pod red. B. H. Meshcheriakova, V. P. Zynchenko, 2003 [Elektronnyi resurs]. –Rezhym dostupu: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/dict/12.phpBol'shoj

Hlazunov S. V. Zhebratstvo yak sotsialne yavyshche v istorychnomu vymiri [Begging as a social phenomenon in the historical dimension]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia: Filosofiia. Sotsiolohiia. Politolohiia, 2014. T. 22, vyp. 24 (1). S. 158–164.

Golovin S. Y. Slovar' prakticheskogo psihologa [Dictionary of Practical Psychologist]. Mіns'k: Harvest, 1998. 551 s.

Demicheva A. V. Problemy deviantnoi povedinky molodi v umovakh transformatsii suchasnoho ukrainskoho suspilstva [Problems of deviant behavior of young people in the conditions of transformation of modern Ukrainian society]. Kharkiv: B. v., 1998. 17 s.

Enciklopediya sociologii [Encyclopedia of Sociology]. Sostavitel': A. Antinazi, 2009 [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://sociology.niv.ru/doc/encyclopedia/socio/index.htm

Zmanovskaya E. V. Deviantologiya: (Psihologiya otklonyayushchegosya povedeniya) [Deviantology: (Psychology of deviant behavior)]. Uchebnoe posobie dlya studentov vysshih uchebnyh zavedenij. 2-e izd., ispr. Moskva: Akademiya, 2004. 288 s.

Istoriia psykholohii XX stolittia: navchalnyi posibnyk [History of psychology of the XX century: a textbook].Vyd. 3-tie/V. A. Romenets, I. P. Manokha; vst. st. V. O. Tatenko, T. M. Tytarenko. Kyiv: Lybid, 2017. 1056 s.

Kivenko N. V., Lanovenko I. I., Melnyk P. V. Deviantna povedinka: suchasna paradyhma [Deviant behavior: the modern paradigm]. Irpin: Akademiia derzhavnykh podatkiv sluzhby Ukrainy, 2002. 240 s.

Klejberg YU. A. Psihologiya deviantnogo povedeniya: Uchebnoe posobie dlya vuzov [Psychology of Deviant Behavior: textbook for universities]. Moskva: TCSfera, pri uchastii YUrajt-M, 2001. 160 s.

Kondakov Y. Psykholohycheskyi slovar [Psychological dictionary]. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://med.niv.ru/doc/dictionary/psychology/index.htmKondakov

Kupriienko S.A. Slovnyk sotsiolohii (litery A–Ia) [Dictionary of Sociology]. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupy: http://kuprienko.info/kupriyenko-s-aslovnik-sotsiologiyi-literi-a-ya/7/.

Mendelevich V. D. Psihologiya deviantnogo povedeniya. Uchebnoe posobie [Psychology of Deviant Behavior. Study guide]. Sankt-Peterburg: Rech', 2005. 445 s.

Nykonenko Yu. P. Klinichna psykholohiia: navchalnyi posibnyk [Clinical psychology: a textbook]. Nizhyn; Kyiv: Vydavnytstvo Nizhynskoho derzhavnoho universytetu im. Mykoly Hoholia, 2018. 368 s.

Pavlenko, V. P. Fanatyzm: istorychni ta sotsialni koreni [Fanaticism: Historical and Social Roots]. Sumy: Vydavnytstvo Sumskoho universytetu, 2008. 181 s.

Prykhodko Yu. O. Praktychna psykholohiia: navchalnyi posibnyk dlia vuziv [Practical psychology: a textbook for universities]. 2-he vyd., dop. Kyiv: Karavela, 2010. 231 s.

Problemy suchasnoi psykholohii: zbirnyk naukovykh prats [Problems of modern psychology: a collection of scientific works] Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu im. Ivana Ohiienka, instytutu psykholohii im. H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy/za nauk. red. S. D. Maksymenka, L. A. Onufriievoi. Kamianets-Podilskyi: Aksioma, 2017. Vyp. 37. 540 s.

Psykholohichnyi slovnyk [Psychological Dictionary]/avt.-uklad. V. V. Syniavskyi, O. P. Serhieienkova; za red. N. A. Pobirchenko [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://docplayer.net/82924448-Psihologichniy-slovnik-avt-uklad-v-v-sinyavskiy-o-p-sergieienkova-za-red-n-a-pobirchenko.html

Psykholohiia i suspilstvo: ukrainskyi naukovo-ekonomichnyi ta sotsialno-psykholohichnyi chasopys [Psychology and Society: Ukrainian scientific, economic and socio-psychological journal]/Ternopilskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet (TNEU) . Ternopil: Vydavnytstvo Ternopilskoho ekonomichnoho universytetu, 2000. Vypusk Psykholohiia i suspilstvo, 2017. № 3 (69).

Rossijskaya sociologicheskaya enciklopediya [Russian Sociological Encyclopedia]/RAN. In-t social.-polit. issled.; pod obshch. red. akad. RAN G. V. Osipova. Moskva: NORMA-INFRA-M, 1998. 664 s.

Sotsyolohyia: Эntsyklopedyia [Sociology: Encyclopedia]/A. A. Hrytsanov, V. L. Abushenko, H. M. Evelkyn, H. N. Sokolova, O. V. Tereshchenko, 2003 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://sociology.niv.ru/doc/encyclopedia/sociological/articles/282/strata.htm

Taranov P. S. Sekrety povedeniya lyudej [Secrets of human behavior]. Moskva: Grand; Fair-Press, 2002. 237 s.

Fernhem A., P. Hejven. Lichnost' i social'noe povedenie = Personality and social behavior [Personality and social behaviour]/[per. s angl. N. Mal'gina]. Sankt-Peterburg: Piter, 2001. 360 s.

Опубліковано
2020-07-08
Як цитувати
Матвєєва, Т., & Корецька, К. (2020). Суспільна стратифікація, психологія девіантної поведінки: теорія й художня практика. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (85), 15-21. https://doi.org/10.26565/2227-1864-2020-85-02

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)