Афористичність поетичної мови Тараса Мельничука: стилістико-синтаксичний аспект

  • Юлія Іванівна Калашник Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-2737-8612
Ключові слова: афоризм, складнопідрядні речення, семантико-синтаксичні відношення, зіставно-протиставні відношення, надфразна єдність, заперечення, поетична мова

Анотація

У статті розкрито ідіостильову специфіку афоризмів поетичної мови Т. Мельничука, репрезентовану в їхній семантико-синтаксичній організації та стилістичних функціях. Завданнями було дослідження семантики афоризмів, їх синтаксичної структури та стилістичних засобів, виявлення композиційних функцій. Матеріалом студії послужило найповніше на сьогодні тритомне видання творів Т. Мельничука.

За ступенем вираження смислової домінанти афоризми аналізованої поезії переважно є образними й концентруються навколо тем і мотивів, які стосуються України, її історії, долі самого поета, а також морально-етичної проблематики та вічних цінностей. Виявлено наскрізний характер афористичності аналізованого корпусу поезій.

Установлено те, що афористичні вислови Т. Мельничука співвідносяться із синтаксичними конструкціями, що мають різноманітну структуру: від простого речення до надфразних єдностей. Зафіксовані поетичні афоризми переважно є еквівалентами складнопідрядних речень мінімальної структури з підрядними частинами умови, причини, означальними та ін. Афоризми репрезентовано також складнопідрядними реченнями ускладненого типу та складносурядними конструкціями (останні мають переважно зіставно-протиставні відношеннями між предикативними частинами) та рідше складними безсполучниковими реченнями.

Превалювання афоризмів, що є еквівалентами складних речень та надфразних єдностей, пояснюємо тим, що вони є не тільки смислотвірними, а й композиційними складниками поезій Т. Мельничука. Афористичністю відзначаються цілі строфи та окремі поезії. Для афористики Т. Мельничука характерним є фольклорний струмінь, тяжіння до максим. Афористичність поета базується на парадоксальності й створюється різного роду протиставленнями, повторами, запереченням, хіазмом, підтримується римуванням.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Юлія Іванівна Калашник, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови філологічного факультету

Посилання

Barakatova N. A. Strukturno-semanty`chna specy`fika suchasnoyi ukrayins`koyi afory`sty`ky`. Ukrayins`ky`j smy`sl. 2015. # 2015. S. 3–11.

Voloshhak X. Perety`n avtors`ky`x afory`zmiv v literaturny`x proekciyax (na materiali zbirky` Liny` Kostenko «Vy`brane», 1989 rik). Visny`k L`vivs`kogo universy`tetu. Seriya filologichna. 2014. Vy`p. 60. Ch. 2. S. 301–307.

Gry`gorovy`ch Yu. Reprezentaciya konceptu KORUPCIYa v ukrayins`komu afory`sty`chnomu korpusi. Filologichni studiyi: Naukovy`j visny`k Kry`voriz`kogo derzhavnogo pedagogichnogo universy`tetu. Vy`p. 17, 2018. S. 5–16.

Doroshenko S. I. Do problemy` rozriznennya ponyat` «pry`yednannya» i «parcelyaciya». Doroshenko S.I. Naukovi prostory`: vy`brani praci. Xarkiv: Nove slovo, 2009. S.42–45.

Dyukar K. V. Neuzual`ni imenny`ky`dery`vaty` v liry`ci T. Mel`ny`chuka (osobly`vosti struktury` j semanty`ky`). Visny`k Xarkivs`kogo nacional`nogo universy`tetu im. V.N. Karazina. 2013. Vy`p. 69. #1080 Seriya: Filologiya. S. 213–218.

Zelenen`ka I. A. Obrazna sy`stema liry`ky` Tarasa Mel`ny`chuka: avtoref. dy`s... kand. filol. nauk: 10.01.01. L`viv, 2009. 15 s.

Zuyenko Yu. I. Arxety`pni sy`mvoly` v poeziyi T. Mel`ny`chuka. Visny`k Xarkivs`kogo nacional`nogo universy`tetu im. V. N. Karazina. 2004. # 607. S. 214–218.

Zuyenko Yu. I. Epitetni slovoobrazy` yak xudozhn`o-smy`slovi dominanty` poezij Tarasa Mel`ny`chuka. Visny`k Xarkivs`kogo nacional`nogo universy`tetu im. V.N. Karazina. 2005. #707. Vy`p. 46. S. 63–66.

Kalashny`k V. S. Lyudy`na ta obraz u sviti movy` : vy`brani statti. Xarkiv: Xark. nacz. un-t im. V. N. Karazina, 2011. S. 307–316.

Kalashny`k Yu. I. Ekspresy`vnist` i afory`sty`chnist` skladnopidryadny`x rechen` iz pidryadny`my` chasty`namy` umovy` ta chasu (na materiali afory`zmiv pro zhinok). Visny`k Xarkivs`kogo nacional`nogo universy`tetu im. V. N. Karazina. 2013. # 1048. Vy`p. 67. S. 31–34.

Koloyiz Zh. V., Malyuga N. M., Sharmanova N. M. Ukrayins`ka paremiologiya: navch. posib. dlya stud. filol. specz. vy`shhy`x navch. zakladiv / za red. Zh. V. Koloyiz. Kry`vy`j Rig: TO «CENTR-PRY`NT», 2012. 349 s.

Literaturoznavchy`j slovny`k-dovidny`k / za red. R.T. Grom'yaka, Yu. I. Kovaliva, V. I. Teremka. 2-ge vy`d. vy`pr., dop. Ky`yiv: Akademiya, 2006. 752 s.

Mel`ny`chuk T. Tvory` v tr`ox tomax. Kolomy`ya: Vik, 2003. – T.1–2.

Оnishhenko N. A. Afory`sty`ka yak movlennyevy`j zhanr i konceptosfera. Naukovi zapy`sky`. Vy`p. 75(3). Seriya: Filologichni nauky` (movoznavstvo): u 5 ch. Kirovograd: RVV KDPU im. V. Vinny`chenka, 2008. S. 293–297.

Pena L. I. Dialektna leksy`ka u poeziyi Tarasa Mel`ny`chuka. Naukovy`j chasopy`s Nacional`nogo pedagogichnogo universy`tetu im. M. P. Dragomanova. Ser. 10 : Problemy` gramaty`ky` i leksy`kologiyi ukrayins`koyi movy`: zbirny`k. Ky`yiv: Vy`d-vo NPU im. M. P. Dragomanova, 2010. Vy`p. 6. S. 38–43.

Sharmanova N. M. Ukrayins`ka afory`sty`ka: strukturno-semanty`chny`j ta funkcional`ny`j aspekty`: avtoref. dy`s. … kand. filol. nauk. Xarkiv, 2005. – 19 s.

Опубліковано
2020-04-17
Як цитувати
Калашник, Ю. (2020). Афористичність поетичної мови Тараса Мельничука: стилістико-синтаксичний аспект. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (84), 49-55. https://doi.org/10.26565/2227-1864-2020-84-07