Семантика та поетика мотиву голосу в малій прозі Гайто Газданова 1920–30-х років: «Перетворення» та «Зникнення Рікарді»

  • Наталія Павлівна Євстаф’єва Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-6233-5872
  • Карина Юріївна Чорна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: мотив, поетика аудіальності, інтермедіальний код, Газданов, авторська свідомість

Анотація

Стаття присвячена дослідженню мотиву голосу в семантичній структурі малої прози Гайто Газданова 1920–30-х років. Були розглянуті оповідання, які репрезентують інтенціональний об’єкт автора у ранньому періоді його творчості. Застосування методик мотивного та інтермедіального аналізу дозволило встановити, що динаміка сюжету оповідань «Перетворення» та «Зникнення Рікарді» безпосередньо пов’язана з парадигмою метафізичного існування, основні компоненти якої опредмечено у газдановській оповіді звуковими образами. Спостереження над текстом показали, що в ході багатократного варіювання аудиальні образи стають мотивами, які маркують екзистенціально-онтологічну проблематику твору та формують багатоплановий художній простір. У мотивній системі обох оповідань як один із головних носіїв сенсу виокремлюється мотив голосу, що експлікує процеси свідомості суб’єкта, який оповідає, та наділений функцією характеристики інших персонажів. Мотив голосу також виступає домінуючим елементом інтермедіального коду. Інтермедіальні стратегії автора відрефлексовано у зв’язку з оригінально застосованим посиланням автора на «Елегію» французького композитора Ж. Массне («Перетворення»), а також на вокальне та інструментальне виконання різножанрових музичних текстів, які декодують колізію оперного співака Рікарді («Зникнення Рікарді»). У підсумку показано, що обидва оповідання Газданова свідчать про визнання ним неминучості людського існування в двох буттєвих планах – онтологічно можливого та емпірічно даного. Найбільш продуктивним варіантом об’єктивації авторської свідомості такого типу в ранній прозі письменника виявилася художня стратегія аудіального письма. Наступні етапи еволюції художньої системи Газданова також відзначені пильною увагою автора до потенціалу аудіальних та інтермедіальних прийомів оповіді, що відкриває виразні перспективи їхнього вивчення як динамічної цілісності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Наталія Павлівна Євстаф’єва, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії російської літератури

Карина Юріївна Чорна, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

магістр філології (спеціальність: російська мова та література), старший лаборант кафедри мовної підготовки 1, Навчально-науковий інститут міжнародної освіти

Посилання

Gazdanov, G. (2009). Sobranie sochinenij: T. 1: Romany. Rasskazy. Literaturno-kriticheskie esse. Recenzii I zametki [The complete works, vol. 1: Novels. Stories. Literary-critical essays. Reviews and notes]. Moscow: Ellis Lak. 880 p.

Gazdanov, G. (2009). Sobranie sochinenij: T 2: Roman. Rasskazy. Dokumentalnaya proza [The complete works, vol. 2: A novel. Stories. Documentary prose]. Moscow: Ellis Lak. 736 p.

Yevstafyeva, N., Makhankov Ye. (2015). Poetika audialnosti v maloj proze G. Gazdanova: “Velikij muzykant” [Poetics of audibility in G. Gazdanov’s small prose: “A great musician”]. Visnyk Kharkivskogo nacionalnogo universytetu imeni V. N. Karazina. Vol.73: Philologia, pp. 229-232.

Yevstafyeva, N. (2017). Poetika audialnosti v romanah G. Gazdanova “Polyot” i “Probuzhdenie” [Poetics of audibility in the novels “Flight” and “The Awakening” by G. Gazdanov]. Klassicheskie i postklassicheskie literaturnie strategii v prostranstve sovremennoj kultury: kollectivnaya monographia. Kharkov: HNU imeni V. N. Karazina, pp. 222-236.

Kabaloti, S. (1998). Poetika prozy Gaito Gazdanova 20-30-h godov [Poetics of Gayro Gazdanov’s 20-30 prose]. Saint-Petersburg: Peterburgskij pisatel. 336 p.

Makhankov, Ye. (2015). Malaja proza Gaito Gazdanova: poetika motvnyh kompleksov [Gaito Gazdanov’s small prose: poetics of the motif complexes]: dis. na soiskanie uchen.stepeni kand.phil.nauk: spec. 10.01.02 “Russkaja literatura”. URL: http://www.konf.x-pdf.ru/18filologiya/291679-1-Gaito-gazdanova-poetika-motivnih-kompleksov.php.

Nizhnik, A., Koltsovа, N. (2018). Myzuka v tvorchestve Gaito Gazdanova (“Bezmolvhyj svidetel” v @Vechere u Kler” i “Nemaja simphonija” v “Eveline i ejo druzjah”) [Gaito Gazdanov’s music (“The silent concerto” in “An Evening At Claire's” and “The mute symphony” in “Evelina and her friends”)]: Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Series: Russian philology, no. 3, pp. 111–120.

Orlova, O. (2003). Gaito Gazdanov [Gaito Gazdanov]. Zhizn zamechatelnyh lyudej. Series. Biographii, vol. 870. Moscow: Mol. gvardia. 275 p.

Proskurina, E. (2009). Edinstvo inoskazania: o narrativnoj poetike Romanov Gaito Gazdanova [Unity of circumlocution: about narrative poetics of Gaito Gazdanov’s novels]. Moscow: Novyj chronograph. 387 p.

Опубліковано
2020-04-17
Як цитувати
Євстаф’єва, Н., & Чорна, К. (2020). Семантика та поетика мотиву голосу в малій прозі Гайто Газданова 1920–30-х років: «Перетворення» та «Зникнення Рікарді». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (84), 16-21. https://doi.org/10.26565/2227-1864-2020-84-02