Поетика п’єси Л. Андрєєва «Собачий вальс»

  • Віктор Андрійович Сухоруков Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» https://orcid.org/0000-0003-0787-4053
Ключові слова: інтертекст, автоінтертекст, паратекст, міфопоетика, мотив, хронотоп

Анотація

У статті здійснено аналіз поетики та жанрових особливостей драми Л. Андрєєва «Собачий вальс». Доведено, що важливу роль у ній відіграють модерністські принципи та форми зображення: неоміфологізм, інтертекстуальність, мотивність, домінування образів-символів, іронія, гротеск. Це «нова драма», в якій зовнішній конфлікт та дія виведені за сцену, а ключову роль відіграє внутрішній конфлікт і підтекст, що знаходить реалізацію у неоміфологічній сюжетній лінії. Дослідження хронотопу драм Л. Андреєва різних періодів його творчості, поряд з варіативністю, демонструє його очевидну концептуальну однорідність. Локальні рамки, в які він переносить дію п’єси «Собачий вальс», являють собою лише просторові варіації локусів як ранніх драм, так і п’єс другої половини 1900-х років, інваріантам яких можна вважати кімнату, де проходить Життя Людини у однойменному творі. Окрім цього, у п’єсі, поряд із замкненим хронотопом, який набуває символічні просторові обриси «петербурзького» топосу.

У цьому зв’язку трансформації зазнає авторська інтерпретація міфопоетичного мотиву маски, що є важливим атрибутом системи персонажів андрєєвської драматургії. На зміну схематизму й гіпертрофірованої манекенності персонажів-масок «умовних» драм прийшла більш глибинна, на рівні підтексту, гротесковість образів, у яких письменник мотив маски поєднує з мотивами гри, двійництва, а також знову звертається до традиційної для його творчості моделі персонажів-дзерал, які під різними кутами відбивають не тільки ідеологічні доктрини й вчинки героїв, але й стан їх деформованої свідомості та психіки

Результати нашого дослідження спростовують концепцію, згідно з якою письменник еволюціонував від перших реалістичних драм до «умовних» символіко-експрессіоністичних драм, а потім до драм «панпсіхе». Тип конфлікту, на якому вона будується, а також усі рівні ії структури виявили модерністську природу та ізоморфність з прозою Л. Андрєєва.

Як у прозі, так і в драматургії письменника була відсутня еволюція, а лише змінювалися акценти в авторській концепції та варіювалися відповідні художні засоби і форми зображення: створена Л. Андрєєвим вже у перших п’єсах оригінальна модель стала інваріантною і лише варіювалася в усіх наступних творах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Віктор Андрійович Сухоруков, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української, російської мов та прикладної лінгвістики

Посилання

Andreev L. N. Dramatic works: In 2 vols. T. 2. / L. N. Andreev; [ed. count B. F. Egorov, G. A. Lapkina, V. M. Markovich, A. B. Muratov and others]. – L.: Art, 1989 . – 550 p.

Jesuitova L. A. "Dog Waltz" of L. Andreev. The experience of analyzing the drama “panpsyhe” / L. A. Jesuitova // Andreev’s collection: Studies and materials. – Kursk: KSPI, 1975. – P. 67–90.

Опубліковано
2019-08-30
Як цитувати
Сухоруков, В. (2019). Поетика п’єси Л. Андрєєва «Собачий вальс». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (81), 93-98. https://doi.org/10.26565/2227-1864-2019-81-15
Розділ
Драматургічний текст у науково-критичній рецепції